Turvallisuusohjeet bb-netissä

Bb Net -turvallisuusohjeet

Turvallisuuskoulutusta järjestetään säännöllisesti bb-netissä sen varmistamiseksi, että kaikki työntekijät osaavat toimia oikein, turvallisesti ja terveellisesti. Turvallisuustiedotuksen on tapahduttava kerran vuodessa, tänä vuonna se pidettiin 26. syyskuuta 2016.

Ohjeet luovat luottamuksen työntekijöiden keskuudessa ja varmistavat yrityksen menestyksen. Työterveyden ja -turvallisuuden alalla ne ovat rakennuspalikka yrityksen kestävälle taloudelliselle menestykselle. Turvallisuusohjeissa käsiteltiin yleisiä aiheita, kuten mitä tehdä onnettomuuksien / tulipalojen varalta, itsensä pelastamiseksi vaaratilanteessa tai henkilökohtaisten suojavälineiden käyttämistä.

Lopuksi turvallisuusasiakirjat dokumentoitiin. Asiakirjojen vähimmäissisältö on opastetun henkilön nimi ja allekirjoitus, aihe sekä päivämäärä ja kellonaika. Asiakirjat ovat todiste yrittäjän velvoitteiden täyttämisestä.

Kiitämme kaikkia työntekijöitä osallistumisesta!