Käytetyillä laitteilla kriisiä vastaan

M.Bleicher, bb-netin toimitusjohtaja
Työelämän nopean mobilisoinnin aikana myös käytetyille laitteille oli kysyntää enemmän kuin koskaan. Samalla se paljastaa ongelmia, kuten riippuvuuden aasialaisista tuottajista ja kestävän kehityksen tietoisuuden puutteen, kuten Michael Bleicher selittää ICT CHANNELin haastattelussa.

ICT-KANAVA: Herra Bleicher, pandemia on kiihdyttänyt merkittävästi liikkuvan työn suuntausta. Kuinka paljon se on vaikuttanut käytettyjen järjestelmien kysyntään?

Michael Bleicher: Kotitoimistossa / koulunkäynnissä tarvittavien laitteiden vuoksi kysyntä kasvoi valtavasti. Mikä tarkoitti sitä, että valmistimme melkein juuri oikeaan aikaan ja että meillä ei ollut juuri varastoja. Tämä vaikutti koko uusien ja käytettyjen tavaroiden markkinoihin. Painopiste oli selvästi mobiililaitteissa, työpöytäalue on vähentynyt voimakkaasti.

ICT-KANAVA: Kuinka mielestäsi sillä oli merkitystä lisääntyneessä ostopäätöksessä, että uudet kannettavat tietokoneet olivat usein loppuunmyytyjä?

Valkaisuainetta: Toimituskyky oli todistettava markkinoilla. Tuolloin oli toissijaista merkitystä kumppaneille ja asiakkaille, onko laite uusi vai kunnostettu. IT-uudelleenmarkkinointi kasvoi positiivisesti viime vuoden aikana. Yritykset, jotka suhtautuivat edelleen epäilevästi uusittuihin laitteistoihin, tutkivat uutta maastoa pakosta ja olivat vakuuttuneita kunnostetun tietotekniikan lyömättömistä argumenteista. Laatu, toimitus ja suorituskyky, houkuttelevat hinnat - ammattimaisesti kunnostetut laitteet pitävät lupauksensa. Siksi voidaan sanoa, että kumppanit, jotka ovat avautuneet tuotteille, joiden elinkaari on pidennetty, luottavat yleensä näiden laitteiden käyttöön pitkällä aikavälillä. Nousu mahdollisti pitkäaikaisten myyntikanavien laajentamisen hyvin lyhyessä ajassa, mikä kuitenkin teki selväksi käytettyjen laitteiden hankinnan ja siihen liittyvän IT-laitteiston vastuullisen käsittelyn puutteen Saksassa.

ICT-KANAVA: Tämän muuttamiseksi sinulla on vuonna 2020 muun muassaAloite kestävään, turvalliseen IT-kehitykseen«(INSI) perustettu. Voisiko tämä ja siten myös sosiaalinen osa laitelahjoitusten muodossa hyötyä kysynnän noususta?

Valkaisuainetta: INSI-aloite tuottaa ensimmäisiä hedelmiä, ja joitain hankkeita on jo toteutettu. Aloitteen kaikkia mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole vielä saavutettu. Pienemmät laitelahjoitukset, myös omien projektien lahjoitukset, on kuitenkin jo annettu. Uutta vuotta varten haluamme työntää INSI: tä eteenpäin ja tarjota yrityksille mahdollisuuden vaikuttaa myönteisesti ympäristöön ja tukea koulutusalaa käytöstä poistetuilla laitteistoillaan.

Toimitustilanne on edelleen vakaa jätteistä huolimatta

ICT-KANAVA: Lisääkö työelämän mobilisointi myös vuokramallien kysyntää, koska yritykset yrittävät ylittää lukitukset lainatuilla laitteilla?

Valkaisuainetta: Ehdottomasti. Pystyimme myös toteuttamaan erilaisia ​​projekteja vuokra-IT-kumppaneiden kanssa ja tuomaan kunnostetut IT-tuotteet väliaikaisesti takaisin markkinoille. Jotkut kumppanit olivat niin vaikuttuneita vuokrauslaitteidensa laadusta, että he ottivat ne haltuunsa heti vuokra-ajan päättyessä. Nykytilanteesta johtuen lainattujen laitteiden kysyntä ei vähene ja sillä on jatkossakin rooli portfoliossamme.

ICT-KANAVA: Kuinka hyvin voisit ja voisitko edelleen huolehtia kumppaneistasi ja missä määrin tekijät, kuten työsulku ja hygieniasäännöt, ovat tärkeitä?

Valkaisuainetta: Pitkäaikaisten ja luotettavien kumppanuuksien ansiosta pystyimme selviytymään vaikeasta tarjonnasta suhteellisen hyvin ja kestämään huippukuormitukset. Jotkut projektit keskeytettiin toistaiseksi uusien tuotteiden puutteen ja myös hygieniakonseptien vuoksi. Monet yritykset rajoittivat pääsyä ja toimituksia tai, tapauksessamme, tavaroiden keräämistä tiloissaan minimiin. Tämän seurauksena käytöstä poistettua tietotekniikkaa ei voitu noutaa sovitulla tavalla ja käsitellä teknologiakeskuksessamme, vaan se varastoitiin asiakkaalle varaukseen. Tilamme ansiosta voimme jatkaa tuotantoamme riittävällä etäisyydellä, maskinauhoilla ja siirtojärjestelmillä, esimerkiksi taukojen aikana. Kaupallisen alueen kotitoimisto oli vakiona bb-netissä jo ennen pandemiaa, mikä tarkoittaa, että asiakkaille ja yhteistyökumppaneille ei ollut tai ei tule palvelu- tai yhteysrajoituksia.

ICT-KANAVA: Mitä nämä muutokset merkitsevät ostamisen ja siten lähitulevaisuuden kannalta? Ovatko mobiililaitteet yhä harvinaisempia, kun työpöytiä on runsaasti?

Valkaisuainetta: IT-uudelleenmarkkinoinnin suurin haaste on tavaroiden hankinta. Mitä enemmän yrityksiä varastaa käytettyjä laitteitaan, sitä vaikeampaa hankinta on. Uusien laitteiden saatavuuteen liittyvä ongelma on jossain määrin vakiintunut, mikä tarkoittaa, että enemmän käytöstä poistettua tietotekniikkaa luovutetaan Refurbisherille ja hankinta on hieman helpompaa. Suunta kohti mobiililaitteita työasemiin nähden on selvästi nähtävissä, eikä oletettavasti tule tasaantumaan vaan pikemminkin lisääntymään.

Tuleva loppu lukuisille Microsoftin kunnostajille

ICT-KANAVA: Kuinka paljon nykyinen kokemus mielestänne muuttaa työmaailmaa akuutin tilanteen ulkopuolella ja miten käytetyt markkinat voivat hyötyä siitä?

Valkaisuainetta: Kaikkien toimialojen työmaailma on muuttumassa digitaalisemmaksi kuin koskaan ennen. Viime vuoden alussa kotitoimisto oli edelleen ehdottoman etuoikeus monille, mutta siitä on tulossa yhä enemmän standardi. Edut työntekijöille, työnantajille ja myös ympäristöllemme ovat suuria, mutta niihin liittyy myös paljon luottamusta, kurinalaisuutta ja joitain muutoksia. Siitä huolimatta, kun palataan normaaliin tilaan, liikkuva työskentely ei menetä suosiotaan, mutta on olennainen osa sitä. Luomalla pysyviä ja ylimääräisiä kotitoimistojen työpaikkoja oletamme mobiililaitteiden kysynnän jatkuvan, minkä vuoksi siihen liittyvät laitteistovaatimukset toivottavasti valaisevat kunnostettuja IT-markkinoita.

ICT-KANAVA: Covid-19: n aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen lisäksi jouduit tänä vuonna hallinnoimaan lukemattomien Microsoftin lopettamien pienempien kunnostustöiden integraatiota. Kuinka hyvin se toimi ja voit olettaa, että suurin osa niistä kärsivistä pysyy markkinoilla uusissa olosuhteissa

Valkaisuainetta: Nykyiset MAR-kumppanit eivät pystyneet sieppaamaan suurinta osaa hyväksytystä Microsoftin RRP-ohjelmasta. Yritysten välinen ristiriita ja lähestyvä siirtyminen yksinomaan digitaalisiin lisensseihin oli liian suuri. Pystyimme kuitenkin nelinkertaistamaan kumppanimaamme tällä alueella ja olettamaan, että ohjelman 15 parasta prosenttia voi nyt jatkaa liiketoimintaansa muiden MAR-kumppaneiden kautta.

ICT-KANAVA: Microsoftilla uusi vuosi koskee digitaalisia lisenssejä. Mitä haasteita tämä tuo ja miten voit tukea kumppaneita? Mitä muita suuntauksia tai aiheita odotat?

Valkaisuainetta: Suurin haaste on digitaalisen prosessin integrointi TPR-kumppaneilla (toimittajan huomautus: kolmannen osapuolen jälleenmyyjät). Toteutusta ja siihen liittyviä toimia ei pidä aliarvioida. Viime kädessä tämä vaihe varmistaa kuitenkin, että digitaalisia lisenssejä voidaan käyttää kannattavasti pitkällä aikavälillä. Muita suuntauksia voi olla se, että myös muut ohjelmistotoimittajat omaksuvat tämän "hengen" ja tarjoavat yhä enemmän digitaalista analogisten tuotteiden sijaan.

Lisää apua yrityksille ja viranomaisille

ICT-KANAVA: Mikä on kokonaisarviosi kuluneesta vuodesta ja mitä palautetta kumppanisi ovat saaneet?

Valkaisuainetta: Taloudellisesta näkökulmasta vuosi 2020 oli jatkuvasti positiivinen ja keskimääräistä vaativampi. Mikä on mielestämme positiivista, koska se tarjoaa ylimääräisen nopeuden, joka tarvitaan kehittymiseen. Pandemia on osoittanut markkinoiden heikkoudet. Riippuvuus Kiinasta ja sen tuotantolaitoksista, toimitusketjujen herkkyys ja kauan odotettu digitalisaatio kaikilla alueilla. Verkkokauppa on jälleen ottanut suuren osan piirakasta tiili- ja laastimyymälästä, ja vähittäiskauppiaat, jotka matkustavat vain tiili- ja laastikauppojen kautta, ovat kärsineet huomattavia tappioita. Pelastuspaketti vanhenee ensi vuonna ja paljastaa pandemian koko vaikutuksen. Lisäksi markkinoilla olevat hinnat ovat ylikuumentuneet ja niiden saatavuus on edelleen vähäistä. Olemme hyvin skeptisiä vuodesta 2021.

ICT-KANAVA: Onko jälleenkäsittely edelleen trendi, varsinkin kun vihreässä IT: ssä on tällä hetkellä noususuhdanne?

Valkaisuainetta: Jokaisella yrityksellä, riippumatta koosta, on haaste hävittää käytetyt laitteet. Yhteiskuntamme painostaa yhä enemmän yrityksiä toimimaan kestävästi kaikilla alueilla ja vastustamaan heitettävää yhteiskuntaa. Monet yritykset ja laitokset ovat yleensä valmiita käsittelemään vastuullisesti käytettyä tietotekniikkaa, mutta välttävät sisäisten prosessien muuntamista ja pelkäävät lisäkustannuksia.

ICT-KANAVA: Mitä uusia ideoita sinä ja kumppanisi voitte auttaa yrityksiä ja viranomaisia ​​hallitsemaan tätä haastetta?

Valkaisuainetta: Antaakseen erityisesti pienemmille yrityksille mahdollisuuden käsitellä kestävästi käytöstä poistettua tietotekniikkaa, ne voivat käyttää bb-netiä Vihreä IT-ruutu vuokrata. Green-IT Box toimii liikkuvana välivarastona käytöstä poistetuille yrityksen laitteistoille ajanjaksosta riippumatta. Yritykset voivat kätevästi ja keskitetysti tallentaa käytetyn tietotekniikan ja tilata keräyksen ja toimituksen bb-netiin milloin tahansa. Kun tavarat on lähetetty, ne tarkistetaan Schweinfurt Technology Centerissä sarjanumeroiden, poistettujen ja kohtuullisten markkinahintojen perusteella arvioitujen tietojen perusteella, ja maksu aloitetaan. Kaikki palvelut sisältyvät jo vuokraan, mikä tarkoittaa, että yritykselle ei aiheudu lisäkustannuksia.

 

LEHDISTÖTIEDOTTEET


Dateitoiminta
ICT_05.02.2021_Käytettyjen laitteiden kanssa kriisiä vastaan ​​(LINK)Lataa
Siirry alkuun