KAIKKI asiakirjat nopeasti

OIKEUDELLINEN JA YKSITYISYYSPOLITIIKKA

Olemme laatineet sinulle yhteenvedon laillisista ehdoistamme ja sopimusperusteestamme. Yksityisyytesi ja tietosi ovat meille tärkeitä - Lue lisää käsittelystä.

OIKEUDELLISET EHDOT

§ 1 HAKEMUS

1) Kaikki bb-net media GmbH: n, jäljempänä 'myyjä', toimitukset, palvelut ja tarjoukset, jotka perustuvat sopimuskumppaneiden (jäljempänä 'asiakas') tilauksiin, perustuvat yksinomaan näihin yleisiin ehtoihin. Nämä yleiset ehdot ovat osa kaikkea sopimusta, jonka myyjä tekee asiakkaidensa kanssa tarjoamistaan ​​toimituksista ja palveluista. Nämä yleiset ehdot koskevat myös kaikkia tulevaisuuden toimituksia, palveluita tai tarjouksia asiakkaalle, vaikka niistä ei sovittakaan erikseen uudelleen.

(2) Ellei toisin mainita, myyjän tuotevalikoima on käytettyjä tavaroita, mutta ei vastavalmistettuja tavaroita BGB: ssä tarkoitetulla tavalla. Toimitusehdot ja laajuus on annettu tuotekuvauksissa. Ellei toisin sovita, kaikki tarjotut tuotteet toimitetaan ilman ohjelmistoja ja lisävarusteita.

(3) Myyjän tuotevalikoima on tarkoitettu yksinomaan BGB: n 14 §: ssä tarkoitettuihin yrittäjiin. Yrittäjä on siis luonnollinen tai oikeushenkilö tai oikeushenkilö, joka sopimuksen tekeessään harjoittaa kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaa.

(4) Asiakkaan tai kolmansien osapuolten ehtoja ei sovelleta, vaikka myyjä ei erikseen vastusta niiden pätevyyttä yksittäistapauksissa. Vaikka myyjä viittaa kirjeisiin, sähköposteihin tai fakseihin, jotka sisältävät tai viittaavat asiakkaan tai kolmannen osapuolen ehtoihin, tämä ei tarkoita suostumusta tällaisten ehtojen pätevyyteen. Ristiriitaisia ​​ehtoja sovelletaan vain, jos myyjä on nimenomaisesti kirjallisesti sopinut niiden pätevyydestä.

2 § TARJOUS JA SOPIMUKSEN PÄÄTÄMINEN

(1) Kaikkia myyjän tarjouksia voidaan muuttaa ja ne eivät ole sitovia.

(2) Tehdessään tilausta myyjältä asiakas tekee sitovan tarjouksen ostaa (haluttu) tuote myyjälle. Tarjous sitoo tarjouksen myyjälle seitsemännen työpäivän loppuun seuraavana päivänä, jona myyjä sai tarjouksen.

(3) Myyjän katsotaan asiakkaan tarjouksen hyväksyneen vain, jos myyjä ilmoittaa hyväksyvänsä asiakkaan tai lähettävän tilatut tavarat.

(4) Asiakas saa automaattisen ilmoituksen tehdystä tilauksesta. Tämä ei vielä tarkoita tilauksen sitovaa hyväksymistä, ellei hyväksyntä ole ilmoitettu vastaanottotodistuksen lisäksi.

3 § HINNAT JA MAKSU

(1) Kaikki myyjän ilmoittamat hinnat ovat euroina lisättynä voimassa oleviin lakisääteisiin arvonlisäveroihin, vakuutuskuluihin, transaktiomaksuihin, pakkaus- ja toimituskuluihin tilauksen tekohetkellä. Tullit ja vastaavat maksut sekä muut julkiset, yksityiset maksut ja lisenssimaksut maksaa asiakas.

(2) Maksut suoritetaan asiakkaan ja myyjän välisestä sopimuksesta riippuen etukäteen, suoraveloituksella tai tilille.

(3) Jos toimituksesta laskun kanssa on sovittu, se maksetaan myyjälle heti, kun tavarat ja asiakaslasku on vastaanotettu.

(4) Asiakkaalla ei ole kuittaus- tai pidätysoikeutta, ellei vastakannetta ole kiistetty tai jos se on laillisesti vahvistettu.

(5) Laskun määrät, mikäli asiakas on vastaanottanut laskun ennen tavaran toimittamista, on maksettava 30 päivän kuluessa ilman vähennyksiä, ellei kirjallisesti toisin sovita (myös faksilla ja sähköpostitse). Myyjän kuitti on ratkaiseva maksupäivänä. Jos asiakas ei maksa eräpäivään mennessä, erääntymispäivästä alkaen maksetaan korkoa 8 prosenttiyksikköä vuodessa vastaavan peruskoron yläpuolella; Korkeamman intressin ja lisävahinkojen väittäminen laiminlyönnin yhteydessä ei muutu.

(6) Myyjällä on oikeus suorittaa tai tarjota jäljellä olevia toimituksia tai palveluita vain ennakkomaksua tai vakuuden antamista vastaan, jos sopimuksen tilaamisen jälkeen se saa tietoon olosuhteet, jotka todennäköisesti heikentävät asiakkaan luottokelpoisuutta ja joiden kautta Asiakas vaarantaa myyjän avoimet vaatimukset vastaavasta (ennen) sopimussuhteesta.

§ 4 TOIMITUSTEET

(1) Toimitukset tehdään myyjän varastosta Schweinfurtissa tai alihankkijan varastosta.

(2) Tavaroiden saatavuus ja toimitusaika johtuvat myyjän antamista tiedoista. Myyjän ilmoittamat toimitusten ja palvelujen määräajat ja päivämäärät ovat aina vain likimääräisiä, ellei tiettyyn ajanjaksoon tai määräaikaan ole nimenomaisesti luvattu tai sovittu. Jos lähetyksestä on sovittu, toimitusajat ja toimituspäivät viittaavat luovutusaikoihin huolitsijalle, kuljetusyhtiölle tai muulle kuljetuksen toimeksiannolle toimitetulle kolmannelle osapuolelle.

(3) Myyjä voi - sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen laiminlyönnistä johtuvia oikeuksia - vaatia asiakkaalta toimitus- ja palvelumääräaikojen pidentämistä tai toimitus- ja palvelupäivien siirtämistä ajanjaksolle, jona asiakas ei täytä sopimukseen perustuvia velvoitteitaan myyjää kohtaan.

(4) Myyjä ei vastaa toimituksen mahdottomuudesta tai toimitusviiveistä, jos ne eivät johdu ylivoimaisesta esteestä tai muista tapahtumista, joita ei voida ennakoida sopimuksen tekohetkellä, erityisesti kaikenlaisista toimintahäiriöistä, vaikeuksista materiaalien tai energian hankinnassa, kuljetusviiveistä, lakkoista. Toimittaja aiheutti oikea-aikaisen tai virheellisen toimituksen, josta myyjä ei ole vastuussa. Jos tällaiset tapahtumat vaadivat toimituksen tai palvelun toimittamisen myyjälle huomattavasti vaikeammaksi tai mahdottomaksi ja este ei ole vain väliaikainen, myyjällä on oikeus peruuttaa sopimus. Tilapäisissä esteissä toimitus- ja palvelumääräaikoja pidennetään tai toimitus- tai huoltopäivämääriä lykätään esteellä plus kohtuullinen aloitusaika. Siltä osin kuin asiakkaan ei voida odottaa hyväksyvän toimitusta tai palvelua viivästymisen vuoksi, hän voi peruuttaa sopimuksen tekemällä myyjälle välittömän kirjallisen ilmoituksen (myös faksin ja sähköpostin kautta).

(5) Jos myyjä on toimituksen tai palvelun laiminlyöntiä tai jos toimitus tai palvelu muuttuu mahdottomaksi jostakin syystä, myyjän vastuu rajoittuu korvaukseen näiden yleisten ehtojen 8 kohdan mukaisesti.

5 § RISKIN SUORITUSPAIKKA, TOIMITUS, SIIRRO

(1) Kaikkien sopimussuhteesta johtuvien velvoitteiden toteuttamispaikka on Schweinfurt, jollei toisin mainita.

(2) Toimitustapa ja pakkaus ovat myyjän vastuulla.

(3) Riski siirtyy asiakkaalle viimeistään silloin, kun toimitetut tavarat luovutetaan huolitsijalle, kuljetusyhtiölle tai muulle kolmannelle osapuolelle, joka on nimetty suorittamaan lähetys. Jos lähetys tai luovutus viivästyy asiakkaan aiheuttaman olosuhteen vuoksi, riski siirtyy asiakkaalle siitä päivästä, jona toimitetut tavarat ovat valmiita lähetettäväksi, ja myyjä on ilmoittanut asiasta asiakkaalle. Asiakas vastaa varastointikustannuksista. Sikäli kuin tilattujen tavaroiden lähettämisestä on sovittu, asiakas vastaa tuhoutumis- tai vaurioitumisriskistä, vaikka tilatut tavarat lähetetään ohjeiden mukaan suoraan asiakkaalle alihankkijan varastosta. 

6 § OSASTON SÄILYTYS

(1) Myyjä säilyttää toimittamiensa tuotteiden omistusoikeuden, kunnes ostohinta (sis. Alv ja lähetyskulut) on maksettu kokonaan kyseisistä tavaroista.

(2) Jos asiakas jalostaa tai uudistaa toimitetut tavarat, sovitaan, että toimitettujen tavaroiden käsittely, uusinta tapahtuu myyjän nimessä ja lukuun ja että myyjä omistaa kiinteistön suoraan tai - jos käsittely tapahtuu useiden omistajien materiaaleista tai jalostetun tavaran arvo on korkeampi kuin toimitettujen tavaroiden arvo - hankkii vastaavan yhteisomistuksen osuuden vastikään luodusta tuotteesta.

(3) Jos toimitetut tavarat myydään jälleen, asiakas määrää tältä osin myyjälle vaatimukset kolmansia osapuolia vastaan ​​varotoimenpiteinä.

(4) Jos kolmannet osapuolet pääsevät toimitettuihin tavaroihin, erityisesti takavarikoinnin kautta, asiakas ilmoittaa heille heti myyjän omaisuudesta ja ilmoittaa myyjälle tästä, jotta hän voi valvoa omistusoikeuksiaan. Jos kolmas osapuoli ei pysty korvaamaan myyjälle aiheutuvia kustannuksia, myyjän asiakas vastaa tästä.

§ 7 TAKUU

(1) Takuu uusille tuotteille on 12 kuukautta. Takuuaika alkaa toimituksella tai, jos hyväksyntä vaaditaan, hyväksymisellä. Takuu ei koske käytettyjä tavaroita, ns. Käytettyjä IT- ja käsiteltyjä tavaroita, joissa on tecXL-sinetti, erillisiä tuotteitamme sovelletaan takuuehdot.

(2) Takuuta ei sovelleta, jos asiakas muuttaa toimitettua tavaraa tai on muuttanut sen kolmansien osapuolten toimesta ilman myyjän suostumusta, ja tämän vuoksi puutteen korjaaminen on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa. Joka tapauksessa asiakkaan on vastattava muutoksesta johtuvan vian korjaamisesta aiheutuvista lisäkustannuksista.

(3) Takuu ei koske testaamattomia, testaamattomia tai viallisia tuotteita.

8 § VASTUU

(1) Myyjän vastuu vahingoista, riippumatta laillisesta syystä, erityisesti mahdottomuudesta, viivästymisestä, puutteellisesta tai virheellisestä toimituksesta, sopimuksen rikkomisesta, sopimusvelvoitteiden rikkomisesta sopimusneuvotteluissa ja väärinkäytöksistä siltä osin kuin virhe on merkityksellinen, on tämän mukainen Kohdat rajoitettu.

(2) Myyjä ei ole vastuussa toimielintensä, laillisten edustajien, työntekijöiden tai muiden sijaishenkilöiden yksinkertaisesta laiminlyönnistä, paitsi jos olennaisia ​​sopimusvelvoitteita rikotaan. Sopimuksen kannalta olennainen on velvollisuus tavaroiden oikea-aikaiseen toimittamiseen ilman merkittäviä puutteita sekä neuvonta-, suoja- ja säilytysvelvoitteet, joiden tarkoituksena on antaa asiakkaalle mahdollisuus käyttää toimitettua tavaraa sopimuksen mukaisesti sekä asiakkaan henkilöstön hengen ja raajojen tai hänen omaisuutensa suojaamista. palvella merkittäviä vaurioita vastaan.

(3) Siltä osin kuin myyjä on pääasiassa vastuussa vahingoista 8 §: n 2 momentin mukaisesti, tämä vastuu rajoittuu vahingoihin, jotka myyjä ennakoi mahdollisena seurauksena sopimuksen rikkomisesta sopimuksen tekemisen yhteydessä tai jotka sen olisi pitänyt ennakoida, jos se olisi noudattanut asianmukaista huolellisuutta. Toimitettujen tavaroiden virheistä johtuvat epäsuorat vahingot ja niistä johtuvat vahingot ovat korvauskelpoisia vain, jos tällaiset vahingot ovat yleensä odotettavissa, kun toimitettuja tavaroita käytetään tarkoitetulla tavalla.

(4) 8 §: n rajoituksia ei sovelleta myyjän vastuuseen tahallisesta käyttäytymisestä, taattuista ominaisuuksista, hengen, raajan tai terveyden vahingoista tai tuotevastuulain mukaan.

9 § PERUUTTAMISOIKEUDET

(1) Jos asiakas kieltäytyy vastaanottamasta tavaroita, myyjällä on oikeus peruuttaa ostosopimus ja vaatia vahingonkorvauksia.

(2) Jos myyjä vaatii vahingonkorvausta, se on kiinteämääräinen 15 prosenttia myyntihinnasta. Korvaus on alennettava, jos asiakas osoittaa pienemmät vahingot. Asiakkaalla on mahdollisuus todistaa, että myyjälle ei ole aiheutunut vahinkoa. Jos myyjä voi osoittaa suuremman vahingon, hän voi myös vaatia suurempaa vahinkoa.

10 § LOPPUSÄÄNNÖKSET

(1) Myyjän ja asiakkaan väliseen liikesuhteeseen liittyvissä riita-asioissa tuomioistuin on myyjän valinnan mukaan Schweinfurt tai asiakkaan kotipaikka. Schweinfurt on yksinomainen toimivalta paikka myyjiä vastaan ​​nostettuihin oikeudenkäynteihin. Tämä säännös ei vaikuta pakollisiin lakisääteisiin yksinomaisiin lainkäyttöalueisiin.

(2) Myyjän ja asiakkaan välisiin suhteisiin sovelletaan yksinomaan Saksan liittotasavallan lakia. Yhdistyneiden Kansakuntien 11. huhtikuuta 1980 annettua tavaroiden kansainvälistä myyntiä koskevaa yleissopimusta (CISG) ei sovelleta.

(3) Sopimus on sitova sen jäljellä olevissa osissa, vaikka yksittäiset kohdat ovat oikeudellisesti tehottomia. Tehottomien kohtien sijaan sovelletaan lakisääteisiä säännöksiä, jos niitä on. Siltä osin kuin tämä merkitsisi kohtuuttomia vaikeuksia yhdelle sopimuspuolista, sopimuksesta kokonaisuudessaan tulee tehoton.

Voit ladata yleiset käyttöehdot 26.03.2020. maaliskuuta XNUMX alkaen pdf-muodossa täältä:

§ 1 SOVELTAMISALA; MUOTO

(1) Nämä yleiset ostoehdot (GPC) koskevat kaikkia liikesuhteita liikekumppaneidemme ja toimittajiemme (”urakoitsijoiden”) kanssa. GPC: tä sovelletaan vain, jos urakoitsija on yrittäjä (BGB: n 14 §), julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto.

(2) GPC: tä sovelletaan erityisesti siirrettävien esineiden ("tavaroiden") myynti- ja / tai toimitussopimuksiin riippumatta siitä, valmistaako urakoitsija tavarat itse vai ostaako ne tavarantoimittajilta (BGB § 433, 650). Ellei toisin ole sovittu, GPC-versio, sellaisena kuin se on voimassa toimeksisaajan tilauksen yhteydessä, tai ainakin siinä muodossa, joka viimeksi toimitettiin hänelle tekstimuodossa, soveltuu puitesopimukseksi myös vastaaviin tulevaisuuden sopimuksiin ilman, että meidän on viitattava niihin uudelleen kussakin yksittäistapauksessa.

(3) Näitä GPC: tä sovelletaan yksinomaan. Urakoitsijan poikkeavista, ristiriitaisista tai täydentävistä yleisistä ehdoista tulee osa sopimusta vain, jos ja siltä osin kuin olemme nimenomaisesti sopineet niiden pätevyydestä kirjallisesti. Tätä suostumusvaatimusta sovelletaan joka tapauksessa, esimerkiksi vaikka hyväksymme urakoitsijan toimitukset ilman varausta tietäen urakoitsijan yleiset ehdot.

(4) Urakoitsijan kanssa tapauskohtaisesti tehdyt yksittäiset sopimukset (mukaan lukien sivusopimukset, lisäykset ja muutokset) ovat aina etusijalla näihin GPC: iin nähden. Kirjallinen sopimus tai kirjallinen vahvistus on valtuutettu tällaisten sopimusten sisällölle, jollei toisin osoiteta.

(5) Urakoitsijan oikeudellisesti merkitykselliset ilmoitukset ja ilmoitukset sopimuksesta (esimerkiksi määräajan asettaminen, muistutus, peruuttaminen) on tehtävä kirjallisesti, ts. Kirjallisesti tai tekstimuodossa (esim. Kirje, sähköposti, faksi). Lakisääteiset muodolliset vaatimukset ja muut todisteet, etenkin ilmoittavan osapuolen legitiimiyttä koskevissa epäilyissä, pysyvät ennallaan.

(6) Viittauksilla lakien voimassaoloon on vain selkeyttävä merkitys. Siksi lakisääteisiä säännöksiä sovelletaan edes ilman tällaista selvennystä, paitsi jos niitä muutetaan tai ne nimenomaisesti suljetaan pois tässä yleisessä säädöksessä.

2 § SOPIMUKSEN PÄÄTÄMINEN JA SOPIMUKSEN EHDOT

(1) Tilaustamme pidetään sitovana aikaisintaan, kun se toimitetaan tai vahvistetaan kirjallisesti. Urakoitsijan on ilmoitettava meille ilmeisistä virheistä (esim. Kirjoitus- ja laskentavirheistä) ja tilauksen puutteellisuudesta, mukaan lukien tilausasiakirjat korjaamista tai täydentämistä varten ennen hyväksymistä; muuten sopimusta ei katsota tehdyksi.

(2) Urakoitsijan tarjoukset ja kustannusarviot tehdään ilmaiseksi, eivätkä ne aiheuta velvoitteita bb-netille, ellei laissa toisin määrätä.

(3) Urakoitsijan on vahvistettava tilauksemme kirjallisesti kahden päivän kuluessa tai erityisesti suoritettava se ilman varausta lähettämällä tavarat (hyväksyntä).

Myöhäinen hyväksyminen lasketaan uutena tarjouksena ja edellyttää hyväksyntää.

(4) Jos sopimuksen sisältöön, kuten toimitus- ja palvelutarpeeseen, tehdään muutoksia, jotka osoittautuvat urakoitsijan kannalta ehdottoman välttämättömiksi, urakoitsija ilmoittaa bb-netille välittömästi, kirjallisesti ja ennen niiden toteuttamista odotetusta lisätyöstä. Kaikki muutokset ja niiden toteuttaminen vaativat bb-netin etukäteen kirjallisen suostumuksen.

(5) Kaikkien asiakkaalle toimitettujen tavaroiden, kalusteiden ja järjestelmien on oltava lakivaatimusten mukaisia. Toimeksisaajan on pyynnöstä toimitettava bb-netille välittömästi ja ilmaiseksi asianmukaiset todistukset ja / tai vaatimustenmukaisuusvakuutukset. Tämä koskee erityisesti, mutta ei yksinomaan, tavaroita, joissa on CE-, RoHS- tai EAR-merkinnät.

(6) Sopimuksen irtisanomisoikeudet määritetään laissa.

(7) Asiakas voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamatta siitä tärkeästä syystä.

(8) Jos asiakas irtisanotaan, asiakkaan muista oikeuksista riippumatta, asiakkaalla on oikeus vain korvaukseen irtisanomisajankohtaan mennessä suoritetuista palveluista, joita asiakas voi käyttää.

§ 3 TOIMITUSAIKA ja TOIMITTAMISEN VIITTÄMINEN

(1) Asiakkaan tilauksessa ilmoittama toimitusaika on sitova. Jos toimitusaikaa ei ole määritelty tilauksessa tai muuten sovittu, se on 3 päivää sopimuksen tekemisestä. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan meille välittömästi kirjallisesti, jos hän todennäköisesti ei pysty noudattamaan sovittuja toimitusaikoja - mistä tahansa syystä.

(2) Varhaiset palvelut tai toimitukset samoin kuin osittainen palvelu tai osittainen toimitus edellyttävät asiakkaan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

(3) Jos urakoitsija ei tarjoa palveluaan tai ei tarjoa palvelua sovitun toimitusajan kuluessa tai jos hän on laiminlyönyt, oikeuksemme - erityisesti peruuttaminen ja korvaus - perustuvat lakiin. Kohdan 4 määräykset pysyvät ennallaan.

(4) Jos urakoitsija on laiminlyönyt, voimme - muiden oikeudellisten vaatimusten lisäksi - kiinteämääräisen korvauksen oletusvahinkoistamme i. H. v. Pyydä 0,5% nettohinnasta työpäivää kohti, mutta enintään 5% viivästyneen toimituksen nettohinnasta. bb-net pidättää oikeuden todistaa, että vahinkoa on tapahtunut enemmän. Urakoitsija pidättää oikeuden toimittaa todisteita siitä, että vahinkoa ei ole tapahtunut tai se on ollut vain huomattavasti pienempi.

4 § SUORITUS JA TOIMITTAMINEN

(1) Ilman etukäteen annettua kirjallista suostumustamme urakoitsijalla ei ole oikeutta saada kolmannen osapuolen (esim. Alihankkijan) suorittamaan hänen velkojaan liittyviä palveluja. Urakoitsija vastaa palveluidensa hankintariskistä, jollei yksittäisissä tapauksissa toisin sovita (esim. Rajoitukset varastossa).

(2) Toimitus Saksan sisällä on ”ilmainen kotipaikka” tilauksessa ilmoitettuun sijaintiin. Jos määränpäätä ei ole määritelty eikä mistään muusta ole sovittu, toimitus on toimitettava Schweinfurtissa sijaitsevaan rekisteröityyn toimipaikkaamme. Kukin kohde on myös toimituspaikan toimitus ja mahdolliset myöhemmät suoritukset (toimittamisvelvoite).

(3) Kolmansista maista tapahtuvassa toimituksessa on aina CIF-vaatimus. Incoterms 2010 tehtävä.

(4) Toimituksen mukana on oltava lähetysilmoitus, jossa ilmoitetaan päivämäärä (lähetys ja lähetys), toimituksen sisältö (tuotenumero ja numero) ja tilaustunnisteemme (päivämäärä ja numero). Jos lähetyslomake puuttuu tai on puutteellinen, emme ole vastuussa mahdollisista käsittelyn ja maksun viivästymisistä. Vastaava lähettämisilmoitus, jolla on sama sisältö, on lähetettävä meille erikseen toimitusilmoituksesta.

§ 5 HINNAT JA MAKSuehdot

(1) Tilauksessa ilmoitettu hinta on sitova. Kaikki hinnat sisältävät lakisääteisen myyntiveron, ellei sitä ilmoiteta erikseen.

(2) Ellei yksittäisissä tapauksissa toisin sovita, hintaan sisältyy kaikki urakoitsijan palvelut ja liitännäispalvelut (esim. Kokoonpano, asennus) sekä kaikki liitännäiskulut (esim. Asianmukainen pakkaus, kuljetuskustannukset, mukaan lukien mahdolliset kuljetus- ja vastuuvakuutukset) .

(3) Sovittu hinta on maksettava 30 kalenteripäivän sisällä täydellisestä toimituksesta ja palvelusta (mukaan lukien kaikki sovitut hyväksynnät) ja asianmukaisen laskun vastaanottamisesta. Jos suoritamme maksun 14 kalenteripäivän sisällä, urakoitsija myöntää meille 3% alennuksen laskun nettohinnasta. Pankkisiirtojen tapauksessa maksu suoritetaan ajallaan, jos pankkisi on vastaanottanut siirtomääräyksen ennen maksuajan päättymistä; Emme ole vastuussa maksuprosessiin osallistuvien pankkien aiheuttamista viivästyksistä.

(4) Emme ole velkaa erääntymiskorkoa. Lakisääntöjä sovelletaan maksun laiminlyöntiin.

(5) Meillä on oikeus kuittaamiseen ja pidättämiseen liittyviin oikeuksiin samoin kuin vastustamatta jättämättä jätettyyn sopimukseen oikeudellisessa laajuudessa. Erityisesti meillä on oikeus pidättää erääntyneet maksut niin kauan kuin meillä on edelleen oikeus vaatia urakoitsijaa puutteellisista tai puutteellisista palveluista.

(6) Urakoitsijalla on kuittaus- tai pidättämisoikeus vain vastavaatimuksissa, jotka on laillisesti perustettu tai joita ei ole kiistetty.

§ 6 RISKIN SIIRTO, HYVÄKSYMISEN VÄLITTÄMINEN

(1) Tuotettavien tai valmistettavien siirrettävien esineiden toimitus sekä kokoonpanopalvelut edellyttävät bb-netin kirjallista hyväksyntää. Riskin siirto tapahtuu, kun palvelu hyväksytään bb-netillä. Epäsuora hyväksyntä, erityisesti bb-netin avulla suorittamalla esineitä, ei ole sallittua.

(2) Tavaroiden vahingossa tapahtuvan katoamisen ja vahingossa tapahtuvan vaurioitumisen riski siirtyy meille toimitettaessa suorituspaikkaan. Jos hyväksymisestä on sovittu, tämä on ratkaiseva tekijä riskin siirtämisessä. Sitä paitsi työ- ja palvelusopimuksia koskevaa lakia sovelletaan myös hyväksymiseen. Luovutus tai hyväksyntä on sama, jos emme hyväksy hyväksyntää.

(3) Lakisääntöjä sovelletaan, kun olemme laiminlyöneet hyväksynnän. Urakoitsijan on kuitenkin myös nimenomaisesti tarjottava meille palveluaan, jos tietystä tai määriteltävästä kalenteriajasta on sovittu toiminnallemme tai yhteistyöllemme (esim. Materiaalin toimittaminen). Jos emme hyväksy hyväksyntää, urakoitsija voi vaatia lisäkustannustensa korvaamista lakisääteisten määräysten mukaisesti (BGB: n 304 §). Jos sopimus liittyy urakoitsijan tuottamaan perusteettomaan tuotteeseen (räätälöity tuote), urakoitsijalla on lisäoikeudet vain, jos meillä on velvollisuus tehdä yhteistyötä ja olemme vastuussa yhteistyön laiminlyönnistä.

7 § Urakoitsijan tiedottamisvelvollisuudet

(1) Jos urakoitsija poikkeaa sovitusta palvelusta, hän ilmoittaa siitä välittömästi ja nimenomaisesti bb-netille.

(2) Jos sovitun palvelun toteuttamiseksi on taloudellisesti tai teknisesti sopivampia ratkaisuja, urakoitsija sitoutuu ilmoittamaan siitä bb-netille välittömästi ja kattavasti kirjallisesti.

(3) Jos toimeksisaaja huomaa, että hän ei pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan kokonaan tai osittain tai ei ajoissa, hänen on ilmoitettava siitä välittömästi bb-netille ja ilmoitettava syyt.

§ 8 PAKKAUS

(1) Urakoitsija on velvollinen keräämään maksutta ja hävittämään pakkausmateriaalin asianmukaisesti ja kokonaan. Urakoitsijan pyynnöstä myös kolmansien on toimitettava tarvittaessa asianmukaiset todisteet lainmukaisesta hävittämisestä. Jos urakoitsija ei täytä tätä velvoitetta, asiakkaalla on oikeus laskuttaa urakoitsijalle ammatillisen keräyksen ja hävittämisen kustannukset ja niihin liittyvät kulut kokonaisuudessaan

(2) Urakoitsija sitoutuu noudattamaan pakkausasetuksen mukaisia ​​velvoitteita, etenkin asianmukaisen lisensoinnin osalta, toimittamaan asiasta asiakkaalle pyynnöstä todisteet ja täyttämään asiakkaalle pakkausasetuksesta johtuvat velvoitteet. Jos näitä ei ole siirrettävissä, urakoitsija tukee tilaajaa täyttämään ne ilmaiseksi.

9 § LUOTTAMUKSELLISUUS

(1) Asiakas pidättää omistusoikeudet ja tekijänoikeudet kuviin, suunnitelmiin, piirroksiin, laskelmiin, toteutusohjeisiin, tuotekuvauksiin ja muihin asiakirjoihin. Tällaisia ​​asiakirjoja käytetään yksinomaan sopimuksen toteuttamiseen, ja ne palautetaan meille sopimuksen täyttymisen jälkeen. Asiakirjat on pidettävä salassa kolmansilta osapuolilta, jopa sopimuksen päättymisen jälkeen. Luottamuksellisuusvelvollisuus lakkaa vasta, kun ja siinä määrin kuin toimitettuihin asiakirjoihin sisältyvä tieto on yleisesti tiedossa.

(2) Edellä olevaa säännöstä sovelletaan vastaavasti aineisiin ja materiaaleihin (esim. Ohjelmistot, valmiit ja puolivalmiit tuotteet) sekä työkaluihin, malleihin, näytteisiin ja muihin esineisiin, jotka toimitamme urakoitsijalle valmistukseen. Tällaiset esineet - niin kauan kuin niitä ei käsitellä - on varastoitava erikseen urakoitsijan kustannuksella ja suojattava asianmukaisella tavalla tuhoutumiselta ja menetyksiltä.

10 § OSASTON SÄILYTYS

(1) Asiakas ei tunnusta urakoitsijan laajennettua, edelleenlähetettyä, laajennettua tai myöhemmin tehtyä omistusoikeuden tilaamille tavaroille.

(2) Jos asiakas hyväksyy urakoitsijan tarjouksen omistusoikeuden siirtämisestä, jonka ehtona on ostohinnan maksaminen (yksinkertainen omistusoikeuden säilyttäminen), omistusoikeuden säilyttäminen päättyy viimeistään tavaroiden ostohinnan maksamisen yhteydessä.

§ 11 POISTAMINEN

(1) Lakisääntöjä sovelletaan oikeuksiin tuotteihimme, jos tuotteissa on esineellisiä tai omistusoikeusvirheitä (mukaan lukien virheelliset ja lyhyet toimitukset sekä virheellinen kokoonpano, viallinen kokoonpano, käyttö- tai käyttöohjeet) ja mikäli urakoitsija rikkoo muita velvollisuuksiaan, jollei jäljempänä toisin mainita. .

(2) Lakisääntöjen mukaan urakoitsija on erityisen vastuussa siitä, että tavaroiden laatu on sovittu, kun riski siirtyy meille. Joka tapauksessa ne tuotekuvaukset, jotka - erityisesti nimityksellä tai viittauksilla tilauksessamme - ovat kyseisen sopimuksen aiheita tai sisältyvät sopimukseen samalla tavalla kuin nämä GPC: t, koskevat sopimusta laadusta. Ei ole väliä, tuleeko tuotekuvaus meiltä, ​​urakoitsijalta vai valmistajalta.

(3) Sen estämättä, mitä Saksan siviililain (BGB) 442 §: n 1 momentin 2 virkkeessä säädetään, asiakkaalla on oikeus rajoittamattomaan virhevastuuseen, vaikka asiakas ei olisi tietoinen puutteesta sopimuksen tekemisen yhteydessä törkeän huolimattomuuden vuoksi.

(4) Lakisääntöjä (HGB: n 377, 381 §) sovelletaan kaupalliseen tarkastus- ja valitusvelvoitteeseen seuraavalla säännöksellä: Tarkastusvelvollisuutemme rajoittuu virheisiin, jotka paljastuvat saapuvien tavaroiden tarkastuksessa ulkoisen arvioinnin yhteydessä, mukaan lukien toimituskirjat (esim. B. kuljetusvauriot, väärä ja lyhyt toimitus) tai ne ovat tunnistettavissa laadunvalvonnassamme satunnaisnäytteenottomenettelyssä. Jos hyväksymisestä on sovittu, tutkimusta ei ole pakollista. Lisäksi se riippuu siitä, missä määrin tutkimus on mahdollista tavanomaisessa liiketoiminnassa yksittäisen tapauksen olosuhteet huomioon ottaen. Velvoitteemme ilmoittaa meille myöhemmin havaituista virheistä ei muutu. Valituksemme (virheistä ilmoittaminen) katsotaan olevan nopea ja oikea-aikainen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tutkimusvelvollisuuttamme, jos se lähetetään 5 työpäivän kuluessa havaitsemisesta tai ilmeisten puutteiden tapauksessa toimituksesta.

(5) Lisätoimintaan sisältyy myös viallisten tavaroiden poistaminen ja niiden uudelleenasennus edellyttäen, että tavarat on rakennettu toiseen tuotteeseen tai kiinnitetty toiseen tuotteeseen tyypin ja käyttötarkoituksen mukaisesti; lakisääteistä oikeuttamme palauttaa vastaavat kulut pysyvät ennallaan. Urakoitsija vastaa testauksen ja sitä seuraavan suorituksen suorittamiseen tarvittavista kustannuksista, vaikka käy ilmi, että virhettä ei ollut. Vahingonkorvausvastuumme, mikäli perusteeton pyyntö korjata vikoja pysyy muuttumattomana; Tältä osin olemme kuitenkin vastuussa vain, jos tunnustamme tai olemme huomiotta jättäneet huomaamatta puutetta.

(6) Rajoittamatta laillisia oikeuksiamme ja 5 kohdan määräyksiä, sovelletaan seuraavaa: Jos urakoitsija täyttää velvollisuutensa täydentää suoritusta - valintamme mukaan poistamalla vika (myöhempi parannus) tai toimittamalla puutteellinen esine (korvaava toimitus) - sarjassa, Jos ei kohtuullisen ajan kuluessa, voimme korjata vian itse ja vaatia urakoitsijalta tarvittavien kulujen korvaamista tai vastaavaa ennakkomaksua. Jos urakoitsijan myöhempi suorittaminen on epäonnistunut tai se on meille kohtuuton (esim. Erityisen kiireellisyyden, käyttöturvallisuusuhan tai suhteettoman vahingon uhan vuoksi), määräaikaa ei vaadita; ilmoitamme tällaisista olosuhteista välittömästi urakoitsijalle, jos mahdollista etukäteen.

(7) Lisäksi, jos on olemassa olennaisia ​​tai oikeudellisia virheitä, meillä on oikeus alentaa ostohintaa tai peruuttaa sopimus lain säännösten mukaisesti. Lisäksi meillä on oikeus korvauksiin vahingoista ja kuluista lakisääteisten määräysten mukaisesti.

§ 12 TOIMITTAJIEN VAPAA

(1) Meillä on oikeus puutteellisten vaatimusten lisäksi lakisääteisiin takautuvuusvaatimuksiin toimitusketjussa (tavarantoimittajan oikeusvaatimukset BGB §: n 445a, 445b, 478 §: n mukaan). Erityisesti meillä on oikeus vaatia urakoitsijalta tarkalleen tyyppisiä lisäsuorituksia (korjaus tai vaihtaminen), jotka olemme yksittäisissä tapauksissa velkaa asiakkaalle. Tämä ei rajoita lakisääteistä valintaoikeuttamme (BGB: n 439 §: n 1 momentti).

(2) Ennen kuin tunnustamme tai toteutamme asiakkaamme vaatiman virhevaatimuksen (mukaan lukien kulujen korvaaminen BGB: n 445 a §: n 1 momentin, 439 §: n 2 momentin ja 3 §: n mukaisesti), ilmoitamme siitä urakoitsijalle ja pyydämme kirjallista lausuntoa, selittäen lyhyesti tosiseikat . Jos perusteltua lausuntoa ei anneta kohtuullisessa ajassa ja jos sovintoratkaisua ei löydy, meille tosiasiallisesti myöntämämme vikavaatimus katsotaan velkaa asiakkaallemme. Tällöin urakoitsija on vastuussa todisteiden antamisesta päinvastaiseksi.

(3) Vaatimuksemme tavarantoimittajalta vaativat myös, jos vialliset tavarat olemme vastaanottaneet meille tai muulle yrittäjälle, esim. B. sisällyttämällä se toiseen tuotteeseen.

13 § TUOTTAJAN VASTUU

(1) Jos urakoitsija on vastuussa tuotevahinkoista, hänen on korvattava meille kolmansien osapuolten vaatimukset siltä osin kuin syyt ovat hänen valvonnansa ja organisaationsa sisällä ja hän on itse vastuussa ulkoisissa suhteissa.

(2) Osana korvausvelvollisuuttaan urakoitsijalla on kuluja seuraavan kappaleen mukaisesti: Korvata BGB § 683, 670, jotka johtuvat kolmansien osapuolten vaatimuksista tai niiden yhteydessä, mukaan lukien meidän suorittamat markkinoille saattamiskampanjat. Me ilmoitamme urakoitsijalle markkinointikiellon sisällöstä ja laajuudesta - mahdollisuuksien mukaan ja kohtuudella - ja annamme hänelle mahdollisuuden kommentoida. Muihin oikeudellisiin vaatimuksiin ei puututa.

(3) Urakoitsijan on otettava ja ylläpidettävä tuotevastuuvakuutusta, jonka kiinteämääräinen vakuutusturva on vähintään 10 miljoonaa euroa henkilö- tai omaisuusvahinkoa kohden.

§ 14 OMAISUUS

(1) Ensimmäisen kirjallisen pyynnön perusteella ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta lakisääteisiä vaatimuksia, urakoitsijan on korvattava asiakkaalle patenttilain, tekijänoikeuslain tai muiden omaisuusoikeuksien väitetyt rikkomukset. Korvausvelvollisuus sisältää kaikki kulut, jotka asiakkaalle aiheutuvat kolmansien osapuolten saatavien yhteydessä.

(2) Poikkeusvaatimuksen vanhentumisaika on kolme vuotta siitä lähtien, kun asiakas on tietoinen tai törkeästi huolimattomasti tietämättä vaatimusta aiheuttaneita olosuhteita. Muuten, riippumatta tiedosta tai törkeästi huolimattomasta tietämättömyydestä, oikeus korvaukseen vanhenee kymmenen vuotta sen luomisesta.

15 § RAJOITUSTEN RAJOITTAMINEN

(1) Sopimuspuolten keskinäiset vaatimukset raukeavat lakien mukaisesti, jollei jäljempänä toisin määrätä.

(2) Poiketen siitä, mitä BGB: n 438 §: n 1 momentissa 3 säädetään, vikavaatimusten yleinen vanhentumisaika on 3 vuotta riskin siirrosta. Jos hyväksymisestä on sovittu, vanhentumisaika alkaa hyväksymisestä. Kolmen vuoden vanhentumisaikaa sovelletaan vastaavasti myös omistusoikeusvirheisiin perustuviin vaatimuksiin, jolloin lakisääteinen vanhentumisaika kolmansien osapuolten tosiasiallisille luovutusvaatimuksille (BGB: n 3 §: n 438 momentti 1) ei muutu. Lisäksi omistusoikeusvirheisiin perustuvat vaatimukset eivät vanhene niin kauan kuin kolmas osapuoli voi silti vedota oikeuteen meitä vastaan, etenkin jos vanhentumisaikaa ei ole.

(3) Myyntilain vanhentumisaikaa, mukaan lukien edellä mainittu laajennus, sovelletaan - oikeudellisessa laajuudessa - kaikkiin sopimusperusteisiin puutteisiin liittyviin vaatimuksiin. Siltä osin kuin meillä on myös oikeus puutteellisiin vahingonkorvausvaatimuksiin sopimuksella, sovelletaan säännöllistä lakisääteistä vanhenemista (BGB § 195, 199), paitsi jos myyntilain lain vanhentumisaikojen soveltaminen yksittäisissä tapauksissa johtaa pidempään vanhentumisaikaan.

16 § KÄYTTÖ- JA KÄYTTÖOIKEUDET

(1) Jos poikkeavia sopimuksia ei ole tehty, urakoitsija myöntää urakoitsijalle peruuttamattomasti rajoittamattoman käyttöoikeuden kaikille laskelmille, grafiikoille, suunnitelmille, tuotteille, malleille, piirustuksille sisällön, tilan ja ajan suhteen, edellyttäen että hän itse on kaikkien oikeuksien omistaja. Työkalut grafiikat tai muut asiakirjat kirjallisessa, sähköisessä tai muussa muodossa.

§ 17 KATSAUS

(1) Asiakkaalla on oikeus tarkastaa sopimuksen toteuttaminen urakoitsijan toimesta. Asiakas pidättää oikeuden tarkastaa testi- ja toteutusasiakirjat sekä tarkastaa sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavat järjestelmät ja välineet. Jos asiakas pitää vierailua urakoitsijan tiloissa tarpeellisena, asiakas ilmoittautuu etukäteen tapaamiseen käyttötunnin kuluessa.

(2) Asiakkaalla on myös oikeus tarkistaa määräysten noudattaminen 19 §: n mukaisesti.

§ 18 VIITE

(1) Jos urakoitsija käyttää asiakkaan yrityksen nimeä, tuotenimeä tai logoa mainostarkoituksiin tai viitteisiin, tarvitaan asiakkaan etukäteen nimenomainen kirjallinen suostumus.

§ 19 BB-NET-MÄÄRÄYKSET, KÄYTTÖOIKEUDET

(1) Saapuessaan bb-netin tehdastiloihin urakoitsija sitoutuu ottamaan huomioon yrityksen ulkopuoliset määräykset ja noudattamaan niitä. Määräykset löytyvät Internetistä osoitteessa www.bb-net.de/fremdfirmenordnung kutsutaan.

20 § OIKEUDEN VALINTA JA TUOMIOISTUIMEN PAIKKA

(1) Näihin GPC: hen ja meidän ja urakoitsijan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan yhtenäisen kansainvälisen oikeuden, erityisesti YK: n myyntilain, poissulkemista Saksan liittotasavallan lakia.

(2) Jos urakoitsija on kauppias i. S. d. Kauppalaki, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto, joka on yksinomainen - myös kansainvälinen - lainkäyttöalue kaikissa sopimussuhteista johtuvissa riita-asioissa. Toimintapaikkaamme Schweinfurtissa sovelletaan vastaavasti, jos urakoitsija on yrittäjä. S. v. § 14 BGB on. Kaikissa tapauksissa meillä on kuitenkin myös oikeus ryhtyä oikeustoimiin toimitusvelvoitteen täyttämispaikassa näiden GPC: n tai ensisijaisen yksittäisen sopimuksen mukaisesti tai urakoitsijan yleisessä lainkäyttövallassa. Edellä mainitut, etenkin yksinoikeudellisiin vastuisiin liittyvät, lakisääteiset säännökset eivät muutu.

Voit ladata yleiset ostoehdot helmikuusta 2020 alkaen PDF-muodossa täältä:

Einleitung:

Tämä ohje koskee kaikkia liikekumppaneita, toimittajia, asiakkaita, viranomaisia ​​ja muita kolmansia osapuolia, mukaan lukien heidän työntekijöitään ja heidän mukanaan tuomia kolmansia osapuolia (jäljempänä "ulkoiset yritykset"), jotka työskentelevät bb-net Media GmbH: n (jäljempänä "bb-net") tehtaalla Toimia. Nämä ulkoiset yritysmääräykset koskevat Lissabonin katu 4: tä.

Näiden ohjeiden soveltamisala alkaa, kun saavut ja loppuu, kun poistut tehtaalta. Näiden ohjeiden tarkoituksena on välttää tai vähentää turvallisuus-, terveys-, ympäristö- ja omaisuusriskejä, kun ulkoiset yritykset työskentelevät tehtaan tiloissa.

Lisäksi nämä ohjeet tukevat ulkoisia yrityksiä oman riskinarvioinnin laatimisessa ja samalla vaativat alla lueteltujen vaatimusten noudattamista.

§ 1 TYÖ- JA YMPÄRISTÖN SUOJELAMÄÄRÄYKSET

Kaikkien asiaankuuluvien työ- ja ympäristönsuojelumääräysten, valtion ja ammattiyhdistysten työturvallisuusmääräykset sekä yleisesti tunnustetut työturvallisuus- ja työterveysmääräykset, mukaan lukien työn laajuuteen sovellettavat onnettomuuksien ehkäisyä koskevat määräykset sekä sovellettavat työaikalait, on ulkoisten yritysten noudatettava toimintaa suorittaessaan. Jos ulkopuoliset yritykset eivät ole tietoisia näistä säännöksistä, heidän on saatava tarvittavat tiedot. Ulkopuoliset yritykset takaavat, etteivät he eivätkä heidän alihankkijansa palkkaa työntekijöitä ilman voimassa olevia ja asianmukaisia ​​työpapereita ja että palkkojen maksamista koskevia lakisääteisiä määräyksiä noudatetaan.

§ 2 Koordinaattori

Koordinaattori on aina bb-net-työntekijä. Koordinaattori on suora yhteyshenkilö ulkopuoliselle yritykselle kaikissa asioissa oleskellessaan bb-net-tehtaan tiloissa. Ulkoiselle yritykselle ilmoitetaan koordinaattorin nimi ja puhelinnumero saapuessaan tehtaan tiloihin ensimmäistä kertaa.

3 § MÄÄRÄYS, OHJEET JA RIKKOMUKSET

Ulkopuolisen yrityksen on noudatettava koordinaattorin, hänen edustajansa, bb-net-tietoturva-asiantuntijan (jäljempänä yhdessä ”tulojen ja menojen hyväksyjä”) määräyksiä ja ohjeita. Jos ulkopuolisella yrityksellä on epäilyksiä valtuutetun henkilön valtuuksista antaa määräyksiä ja ohjeita, sillä on oltava koordinaattorin vahvistama valtuutus. Valtuutettujen virkamiesten valvonta ja määräysten ja ohjeiden antaminen ei vapauta ulkopuolista yritystä omasta vastuusta työntekijöitään ja bb-nettiä kohtaan.

Työsuojelu- ja ympäristönsuojelumääräysten rikkomusten sekä muiden velvollisuuksien rikkomusten yhteydessä bb-netillä on oikeus määrätä työn lopettamisesta, kunnes rikkomus on korjattu, ja jättää työntekijät, jotka eivät toimi, jatkamaan toimintaa.

§ 4 MITEN TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

Minkä tahansa onnettomuuden sattuessa laitoksen johtajalle, koordinaattorille ja turvallisuusasiantuntijalle on ilmoitettava heti. Lisäksi ulkopuolinen yritys on velvollinen noudattamaan kaikkia teollisuusonnettomuuksia koskevia lakisääteisiä ilmoitusvelvollisuuksia. Myös bb-net-laitteiden ja -järjestelmien vaurioista tai toimintahäiriöistä on ilmoitettava välittömästi koordinaattorille.

5 § TURVALLISUUDEN KONSULTOINTI

Bb-net -turvallisuusasiantuntija neuvoo ulkopuolista yritystä kaikissa työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Hän on saatavana tiedoksi ulkopuoliselle yritykselle ja neuvoo heitä esimerkiksi yksittäisistä järjestelmistä ja prosesseista aiheutuvista vaaroista ja toimenpiteistä niiden estämiseksi. Ulkopuolisen yrityksen on selvitettävä vastuuhenkilön yhteystiedot koordinaattorin välityksellä.

6 § YMPÄRISTÖN KUULEMINEN

Bb-net-tietoturva-asiantuntija neuvoo ulkopuolista yritystä kaikissa ympäristönsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Hän on ulkopuolisen yrityksen käytettävissä kaikista jätteiden hävittämistä, maaperän ja veden suojelua, pilaantumisen torjuntaa ja vaarallisten aineiden käsittelyä koskevista kysymyksistä. Ulkopuolisen yrityksen on selvitettävä vastuuhenkilön yhteystiedot koordinaattorin välityksellä.

7 § ERITYISET ULKOISEN YRITYKSEN VELVOLLISUUDET

Ulkopuolinen yritys sitoutuu noudattamaan seuraavia kohtia:

 1. Ulkopuolinen yritys ilmoittaa siitä koordinaattorille ennen aloitusta, sen päätyttyä ja aina, kun tehtaan tiloissa suoritetut toiminnot keskeytetään.
 2. Urakoitsija varmistaa, että he jättävät työympäristön aina turvallisessa tilassa.
 3. Ulkoinen yritys ilmoittaa koordinaattorille mahdollisista häiriöistä toimintaprosessissa. Se raportoi koordinaattorille kaikista toimintahäiriöistä ja epäsäännöllisyyksistä, joita tapahtuu toiminnan suorittamisen aikana.
 4. Ulkopuolinen yritys määrittelee päivittäisen työn vastuullisen koordinaattorin kanssa.
 5. Käytettyjen työkalujen ja laitteiden, etenkin tikkaiden ja telineiden, on oltava turvallisessa toimintakunnossa. Poistuessaan työpaikasta, ne on lukittava tai muuten kiinnitettävä siten, että ne eivät aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle tai että niitä voidaan käyttää ilman lupaa.
 6. Sähkösyöttöpisteissä rakennuksissa ja rakennuspalveluissa tai tuotantojärjestelmissä on oltava jännitevirtalaite (RCD).
 7. Ulkoisen yrityksen käyttämien ajoneuvojen on oltava voimassa olevien määräysten mukaisia.

8 § SISÄISET TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Ulkoinen yritys noudattaa seuraavia sisäisiä turvallisuusmääräyksiä:

 1. Bb-netistä saatuja työkaluja, laitteita, laitteita ja järjestelmiä ei saa käyttää ilman lupaa, ilman vaadittua pätevyyttä ja soveltuvuutta sekä ilman bb-netin ohjeita.
 2. Materiaalivarastot ja materiaalipinot on järjestettävä siten, että ne eivät vaaranna työturvallisuutta, tuotantoprosessia, kuljetusta tai liikennevirtoja.
 3. Kaivaukset, kaivokset, avoimet kanavat, lattia-aukot jne. On kiinnitettävä asianmukaisesti kaikkialle ja valaistava pimeässä. Vaaralliset työpaikat on holvattava.
 4. Alkoholijuomien ja muiden päihteiden (huumeiden) tuominen ja kuluttaminen ei ole sallittua bb-net-tehtaan tiloissa. Ulkoisen yrityksen jäsenet, joilla on perusteltua syytä epäillä, että he ovat päihdyttävien aineiden tai juomien vaikutuksessa, voidaan karkottaa yhtiön tiloista.
 5. Ulkopuolinen yritys noudattaa tupakointikieltoa.
 6. Ulkoinen yritys varmistaa, että työntekijät käyttävät tarvittavia henkilönsuojaimia (suojalaseja, suojakenkiä, kovia hattuja jne.).
 7. Bb-net-tehtaan tiloihin sovelletaan julkisen tieliikenteen asiaankuuluvia lakimääräyksiä. Yrityksen liikenne on kuitenkin aina annettava etusijalle ja yrityksen sisäistä liikennettä ja käyttäytymistä koskevia sääntöjä on noudatettava. Kaikentyyppisten ajoneuvojen suurin sallittu nopeus yrityksen tiloissa on 20 km / h.
 8. Ulkoisten yritysten ajoneuvot ovat sallittuja vain yrityksen tiloissa lastausta ja purkamista varten.
 9. Ulkoisten yritysten työntekijöillä, jotka käyttävät teollisuuskuorma-autoja, nostureita ja nostolavoja, on oltava vastaava koulutustodistus.
 10. Ulkopuolisen yrityksen työntekijöillä ei ole pääsyä yhtiön osiin lukuun ottamatta taukotiloja ja saniteettitiloja, jotka eivät kuulu ulkopuolisen yrityksen toiminta-alueeseen. Poikkeustapauksissa muut yrityksen osat voidaan ottaa mukaan kuultuaan asiasta vastaavaa koordinaattoria, siltä osin kuin se on tarpeen toiminnan suorittamiseksi.
 11. Pakollisia, kielto- ja varoituskylttejä ja merkintöjä on noudatettava. Niitä ei saa poistaa tai tehdä lukemattomiksi.
 12. Poistumistiet ja ovet on merkitty. Ne on pidettävä aina tyhjinä.
 13. Palonsammutuslaitteita, palopostia ja vastaavia merkkejä ei saa peittää, tukkia tai tehdä muuten käyttökelvottomiksi. Niiden on oltava aina saatavilla. Mahdollisista vaurioista on ilmoitettava välittömästi koordinaattorille.
 14. Jalankulkijoiden on käytettävä merkittyjä jalkakäytäviä ja tarkkailtava teollisuusautojen liikennettä.

9 § VAARALLINEN TYÖ

Vaaralliseen työhön vaaditaan työluvat tai luvat. Ulkopuolinen yritys saa tämän tarvittaessa vastuulliselta koordinaattorilta. Ulkopuolinen yritys käyttää vain päteviä työntekijöitä vaarallisiin töihin. Ulkopuolinen yritys varmistaa, että koordinaattori hyväksyy kaiken toiminnan bb-net-tehtaan tiloissa. Vaaralliseen työhön sisältyy erityisesti:

 1. vaarallisten aineiden käsittely,
 2. Työ sähkölaitteiden ja -laitteiden läheisyydessä tai niiden läheisyydessä,
 3. Työskentely tulipalon (hitsaus, palaminen, kuumentaminen, leikkaaminen) ja palavien nesteiden kanssa
 4. Työt höyry- tai painejohdoissa,
 5. Pudotusriskin kanssa työskenteleminen,
 6. Erityisiä varotoimia vaativa työ, koska ulkoisen yrityksen ja bb-netin työntekijöille on välittömiä vaaroja.

10 § KESKINEN RISKI

Yksi puhuu ”keskinäisestä uhanalaisuudesta”, kun bb-net ja / tai ulkopuolinen yritys näkee oman ja / tai ulkoisen riskipotentiaalin toimintaa suorittaessa. Jos keskinäinen vaara on mahdollinen, ulkoinen yritys keskustelee koordinaattorin kanssa ennen työn aloittamista, onko tarvittavat turvallisuustoimenpiteet tarpeen ja mitkä ovat. Koordinaattorin kanssa tehty sopimus ei vapauta ulkopuolista yritystä velvollisuudesta valvoa omia työntekijöitään.

Seuraavaa sovelletaan yksityiskohtaisesti:

 1. Kun työskentelet elävien järjestelmien tai laitteiden lähellä tai niiden läheisyydessä, myös tästä alueesta vastaavan bb-net-rakennustekniikan on oltava päällä. Ulkopuolisen yrityksen on selvitettävä koordinaattorin kautta asianomaisen erikoisosaston yhteystiedot.
 2. Sähköenergiaa voidaan ottaa vain ulkoiselta yritykseltä osoitetuissa syöttöpisteissä. Ulkopuolisen yrityksen on selvitettävä ruokintapisteet koordinaattorin kautta.
 3. Muita sähköverkkoyhteyksiä yritysverkkoon saa suorittaa vain rakennuspalveluosasto koordinaattorin mukaan.
 4. Maatöiden suorittamisesta on keskusteltava etukäteen rakennusjohtajien kanssa syöttöjohtojen mahdollisten vaurioiden vuoksi. Ulkopuolisen yrityksen on selvitettävä laitoksen hallinnan yhteystiedot koordinaattorin kautta.

11 § YMPÄRISTÖN, ENERGIA- JA TYÖTURVALLISUUDEN SUUNTAVIIVAT

Ulkopuolisen yrityksen on noudatettava ympäristöä, energiaa ja työturvallisuutta koskevia ohjeita.

Erityisesti seuraavaa sovelletaan:

 1. Vesi- ja ympäristölle vaarallisten aineiden toimittamisen ja varastoinnin on tapahduttava altaissa.
 2. Vesille vaarallisten aineiden käsittely ei saa aiheuttaa maaperän, pohjaveden, pinta- tai jätevesien vahingollista saastumista. Työ- ja varastosäiliöiden on oltava sopivia, hyvässä kunnossa ja kaksiseinäisiä 100 litrasta. Riittävä määrä sideainetta on pidettävä saatavilla työalueella.
 3. Ajoneuvojen ja koneiden polttoainejärjestelmässä ja voitelujärjestelmässä ei saa olla vuotoja.
 4. Viemärien ja muiden nesteiden valuminen on kielletty. Sama pätee viemäriverkkoon johtamiseen, ellei ympäristönsuojelun asiantuntija ole antanut suostumustaan.
 5. Ulkopuolinen yritys on velvollinen kierrättämään, hävittämään ja poistamaan bb-net-tehtaan tiloista asianmukaisesti kaikki toiminnan aikana syntyvät jätteet asiaa koskevien määräysten mukaisesti. Jäljennös kaikista tästä velvoitteesta johtuvista todisteista ja asiakirjoista on annettava välittömästi koordinaattorille. Ulkoisella yrityksellä on yksittäistapauksissa oikeus hävittää jätteet tehtaan tiloissa sovellettavan jätteiden erotusjärjestelmän mukaisesti bb-net-jätteenkäsittelijän suostumuksella. Ulkopuolisen yrityksen on selvitettävä vastuuhenkilön yhteystiedot koordinaattorin välityksellä.
 6. Kaikenlaisen jätteen polttaminen tehtaalla on kielletty.
 7. Pöly-, haju- ja melupäästöt on pienennettävä siihen, mikä on teknisesti mahdollista.
 8. Työntekijöiden ja asukkaiden vahingollinen altistuminen on suljettava pois. Käytettyjen rakennuskoneiden on täytettävä laite- ja konekohina-asetuksen vaatimukset.
 9. Asbestia, halogenoituja hiilivetyjä, lyijyä ja syöpää aiheuttavia kuitumateriaaleja sisältäviä rakennus-, apu- ja käyttömateriaaleja ei saa käyttää.
 10. Resursseja (esim. Vesi, energia, apu- ja käyttömateriaalit) on käytettävä säästeliäästi.
 11. Ulkoinen yritys käyttää vain työntekijöitä, joilla on koulutuksen tai kokemuksen perusteella pätevyys, toimintaan, jolla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Asiaankuuluvat todisteet on osoitettava bb-nettiin milloin tahansa pyynnöstä

§ 12 PALOSUOJA

Palovaarallisten toimintojen yhteydessä ulkopuolisen yrityksen on käytettävä lupamenettelyä kuumille töille ja järjestettävä palohälytysjärjestelmien käytöstäpoisto koordinaattorin välityksellä, mukaan lukien turvallisuus- / palontorjuntaja. Ulkopuolinen yritys on velvollinen toimittamaan sammutusaineita ja työn päätyttyä poistamaan palavat aineet ja kaasut rakennuksesta tai työalueilta, kuten kattopinnoista, ja tarvittaessa tarjoamaan palontorjunta-aseman. Poistumistiet, ovet ja sammutusvälineet on pidettävä puhtaina. Läpimurtot palomuurien läpi ovat sallittuja vain kuultuaan koordinaattoria, ja ne voidaan sulkea uudelleen koordinaattorin määrittelemällä menettelyllä.

13 § LISÄASETTAVAT TIEDOT

 1. Rakennus- ja kokoontumispaikka on aina pidettävä puhtaassa kunnossa ja siivottava työn päätyttyä.
 2. Valokuvien ottaminen tai kuvaaminen yrityksen tiloissa ei ole sallittua - ellei bb-netistä ole erityistä lupaa.
 3. Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä ulkopuolisten yritysten työntekijät saavat tulla tiloihimme vain bb-netin kirjallisella suostumuksella.
 4. Rakennusveden erottaminen palopostista on sallittua vain koordinaattorin suostumuksella.

§ 14 ENERGianhallintajärjestelmä

bb-net sitoutuu käyttämään energiaa huolellisesti ja parantamaan jatkuvasti energiatehokkuuttaan. Siksi ulkopuolinen yritys varmistaa energian taloudellisen ja huolellisen käytön!

15 § ERITYISET MÄÄRÄYKSET

Jos on olemassa erityisiä määräyksiä, ulkoisen yrityksen on noudatettava niitä. Koordinaattori ilmoittaa erityiset säännökset tiedotuksen aikana.

§ 16 TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUS

Ulkopuolisen yrityksen on velvollisuus ohjeistaa työntekijöilleen näiden "ulkoisille yrityksille tarkoitettujen bb-net-ohjeiden" sisällöstä ennen työn aloittamista ja toimittaa tästä todisteet sopivassa muodossa bb-netin pyynnöstä. Lisäksi ulkoisen yrityksen on varmistettava, että sen työntekijät noudattavat "bb-net-ohjeita ulkoisille yrityksille". Työolosuhteita, vaaroja ja suojatoimenpiteitä koskevat ohjeet on toistettava todistettavasti vähintään kerran vuodessa.

17 § KIELIVERSIOIDEN VELVOLLISUUS

On vain saksankielinen versio, tämä on sitova.

bb-net media GmbH:n ("bb-net") takuuehdot on suunnattu yksinomaan kaupallisille asiakkaille. Jos olet ostanut tecXL-tuotteen yksityishenkilönä, ota yhteyttä vastaavaan jälleenmyyjään takuukäsittelyä varten. Takuun antaminen ei rajoita olemassa olevia takuun ulkopuolisia oikeuksia.

Jos sinulla on kysyttävää takuuehdoistamme, älä epäröi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Sähköposti: [sähköposti suojattu]
Puh. + 49 (0) 9721 64694 11
Online-portaali https://rma.bb-net.de

§ 1 TAKUUN SISÄLTÖ

(1) bb-net takaa asiakkailleen, että myytävässä laitteistossa ei ole valmistus-, materiaali- ja käsittelyvirheitä. Valmistusajankohtana yleisesti tunnustetut tekniikan säännöt ovat ratkaisevia.

(2) Jos viallista laitetta ei voida korjata, bb-net hyvittää sinulle laitteen nykyisen arvon. Käypä arvo määritetään diskonttoasteikolla. Jos virhe ilmenee ensimmäisen 12 kuukauden aikana, bb-net hyvittää ostajalle koko kauppahinnan. Takuun pidennyksiä ei yleensä palauteta.

Asteittainen vähennys:
> 12 kuukautta - 20% alennus
> 18 kuukautta - 30% alennus
> 24 kuukautta - 40% alennus
> 30 kuukautta - 50% alennus
> 36 kuukautta - 60% alennus

(3) Vaihdetuista osista tulee bb-netin omaisuutta. Muita väitteitä ei ole. bb-net ei tarjoa vuokralaitteita korjauksiin takuuaikana eikä vastaa tästä aiheutuvia kustannuksia.

(4) Ladattavalla akulla varustetuille tecXL-tuotteille taataan vähintään 60 minuutin käyttöaika ja vähintään 50 %:n jäännöskapasiteetti ensimmäisen täyden 6 kuukauden aikana.

(5) Luvaton huoltotapaukset:
Luvattomasta palvelusta veloitetaan 25 % ostohinnasta, mutta enintään 25,00 € palautuksesta ja käsittelystä.

§ 2 TAKUU

(1) TecXL-tuotteiden takuuaika on 24 kuukautta. Muille käytetyille laitteille, ns. käytetylle IT:lle, 30 päivää. Takuuaika alkaa laskun päivämäärästä.

(2) Jos asiakas jälleenmyy tecXL-sinetillä varustettuja tuotteita ensimmäistä kertaa, takuuaika alkaa uudelleen, mutta pidennys on rajoitettu enintään 6 kuukauteen. Alkuperäinen ostokuitti on pyydettäessä luovutettava bb-netille, jonka avulla laite voidaan tunnistaa selkeästi. Tämä ei pidennä akkujen takuuaikaa.

(3) Jos komponentteja vaihdetaan takuun täyttämisen yhteydessä, se ei johda takuuajan uuteen alkuun.

3 § TAKUUN POISTAMINEN

(1) Takuu ei koske käytön aikana tapahtuvaa optista kulumista ja kuluvia osia. Tämä sisältää erityisesti, mutta ei yksinomaan, akut, värimuutokset, naarmut ja liikkuvat osat, jotka ovat alttiina luonnolliselle kulumiselle.

(2) Takuu ei kata erityisesti ylivoimaisen esteen tai luonnonkatastrofien aiheuttamia vahinkoja, mutta ei yksinomaan: tulipalo, säteily, pakkanen, aurinko / lämpö, ​​tulvat, sota, tietokonevirukset, ohjelmointi- ja ohjelmistovirheet, ulkoiset voimat tai iskut.

(3) Laitteiden epäasianmukainen käyttö tai muuntaminen on myös jätetty takuuvaatimuksen ulkopuolelle. Esimerkkejä väärinkäytöstä ovat erityisesti, mutta ei yksinomaan: vesivahingot, korroosiovauriot, valmistajan hyväksymien lisälaitteiden aiheuttamat viat ja valmistajan hyväksymien ohjelmistojen asennukset.

(4) Valmistajapuolen sarjavirheet, ohjelmistovirheet ja / tai käyttöjärjestelmään liittyvät virheet eivät kuulu takuun piiriin.

(5) Lisäksi takuun voimassaoloaika päättyy, jos muu henkilö / yritys kuin bb-net ei seuraa laitteen asennusta, hoito-ohjeita ja korjauksia. Kolmannen osapuolen suorittama korjaus on bb-netin lisäksi nimenomaisesti kirjallisesti sopinut.

§ 4 MENETTELY TAKUUN TAPAUKSESSA (TAKUUN TOTEUTTAMINEN)

(1) Jos huomaat tecXL-tuotteessasi vian, ota välittömästi yhteyttä asiakaspalveluun asiakastilisi kautta verkkolomakkeella, jossa on tarkka kuvaus virheestä.

(2) Jos takuuvaatimus on perusteltu, saat huoltonumeron ja ohjeet tuotteen toimittamisesta bb-netiin.

(3) Palautukset bb-nettiin, jotka olemme valtuuttaneet sopivissa kuljetuspakkauksissa, maksetaan etukäteen ja vakuutetaan vastaavasti. Lähetys tapahtuu palautuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

(4) Kun takuu on annettu, saat tecXL-tuotteen takaisin samassa kokoonpanossa, joka sillä oli alun perin oston yhteydessä, jollei päivityksistä muuta johdu.

(5) Ostaja on velvollinen lähettämään tavarat korjattavaksi kokonaisuudessaan, lukitsemattomana ja ilman pääsyrajoituksia. Puutteellisista merkinnöistä laskutetaan suhteessa.

(6) Takaaja voi hylätä ilmoittamattoman tai luvattoman palautuksen ja periä käsittelykulut ostajalta.

5 § KUSTANNUSTEN HYVÄKSYMINEN

Lähetyksestä ja niihin liittyvistä kustannuksista vastaa ostaja. Reklamaatioissa 30 päivän kuluessa laskun päivämäärästä bb-net myöntää mahdollisuuden ottaa palautuslähetys haltuunsa. Laillisen takuukäsittelyn jälkeen bb-net lähettää tavarat takaisin omalla kustannuksellaan.

§ 6 VASTUUVAPAUSLAUSEKE

(1) bb-net ei ota vastuuta tiedoista ja asennetuista ohjelmistoista. Tietosuojasyistä bb-net poistaa kaikki tietovälineet osana takuun täyttämistä ja palauttaa laitteen alkuperäiseen ohjelmistotilaan. Asiakkaan vastuulla on asentaa ohjelmisto uudelleen.

(2) bb-net ei ota vastuuta tiedoista, jotka menetetään kuljetettaessa bb-netistä tai toiseen. Kuljetusvakuutus kattaa vain lähetyksen arvon.

(3) bb-net ei ota vastuuta korjauksista, jotka on tehty liikearvon eleenä.

7 § TIETOSUOJA

Takuuhuollon suorittamiseen ja käsittelyyn tarvittavat tiedot tallennetaan, välitetään ja käsitellään. Soveltuvaa palautusmenettelyä käyttämällä asiakas hyväksyy, että nämä tiedot kerätään ja käsitellään. Periaatteessa bb-net toimii tietotalouden periaatteen mukaisesti.

8 § SUORITUSPAIKKA, LAINSÄÄDÄNTÖ JA SOVELLETTAVA LAKI

Tästä takuusta johtuvien velvoitteiden suorituspaikka on Schweinfurt. Sikäli kuin se on sallittua, toimivallan paikka on Schweinfurtin käräjäoikeus. Tähän takuuseen sovelletaan Saksan lakia, lukuun ottamatta YK:n myyntilakia, ellei pakottava kansainvälinen kuluttajansuojalaki ole ristiriidassa.

Seuraavat toimintaperiaatteet kuvaavat haluttua eettisesti oikein käyttäytymistä kaikissa liiketoimintatilanteissa sovellettavan lain ja asiaa koskevien sisäisten ohjeiden mukaisesti. Kaikki bb-net-työntekijät ovat vastuussa käytännesääntöjen noudattamisesta. Periaatteet jaetaan pääasiassa eheyteen, luotettavuuteen ja läpinäkyvyyteen.

§ 1. YLEINEN

Johto on laatinut tämän käytännesäännön, joka kuvaa arvot, joita jaamme ja miten haluamme työskennellä yhdessä - tänään ja tulevaisuudessa. Ne antavat meille selkeän tavoitteen, joka meidän on saavutettava varmistaaksemme yrityksemme pitkän aikavälin menestyksen. Kunnioittava ja yhteistyöhaluinen yhteistyö sekä tietoinen sosiaalisen vastuun käsitys muodostavat perustan pitkäaikaiselle yritysmenestyksellemme. Johdolta, työntekijöiltä, ​​mutta myös liikekumppaneilta, toimittajilta ja mahdollisesti tulevilta tytäryhtiöiltä tai yhteistyöyrityksiltä odotetaan vastuullista, eettisesti oikein ja rehellisinä käyttäytymistä.

Käytännesäännöt vaativat itseämme, samalla lupaus ulkomaailmalle vastuullisesta käytöksestä liikekumppaneita ja kansalaisia ​​kohtaan, mutta myös suhteissa toisiinsa yrityksen sisällä. Sen tulisi toimia ohjeena päivittäiselle käyttäytymisellemme.

Johtajillamme on erityinen roolimallitoiminto. Edellytys käytännesääntöjen toteuttamiselle koko yrityksessä on, että johtajat esittävät arvojamme. He ovat ensimmäinen yhteyspiste kysymyksiin, jotka koskevat sääntöjen ymmärtämistä ja varmistavat, että kaikki työntekijät tuntevat ja ymmärtävät käytännesäännöt. Osana johtamistehtäviä he estävät kelpaamattoman käyttäytymisen tai toteuttavat sopivia toimenpiteitä sääntöjen rikkomusten estämiseksi vastuualueellaan.

2 § ARVOT JA PERIAATTEET

Meille lakien ja asetusten noudattaminen on taloudellisesti vastuullisen toiminnan keskeinen perusperiaate. Noudatamme aina sovellettavia lakisääteisiä kieltoja ja velvoitteita.

Työntekijämme ovat perusta yrityksemme menestymiselle. Jotta heidän vahvuutensa voisivat kehittyä, luomme työympäristön, joka elää tätä arvostusta ja edistää eheyttä. Luotamme toisiinsa ja pidämme sanamme. Kannatamme yhtäläisiä mahdollisuuksia, koska työntekijöidemme monimuotoisuudessa on suuri potentiaali. Kohtelemme kaikkia työntekijöitä tasa-arvoisesti riippumatta etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, sukupuolesta, uskonnosta, maailmankatsomuksesta, poliittisesta asemasta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuoli-identiteetistä tai muista suojatuista ominaisuuksista tai asemasta. Osoitamme jokaiselle työntekijälle tarvittavaa kunnioitusta, kohtelemme toisiamme kohteliaasti ja jos olemme erimielisiä asioista, niin me emme nöyryytä toisiamme. Otamme täyden vastuun päätöksistämme, toimistamme ja tuloksistamme. Uskottavuus syntyy, kun otamme vastuun siitä, mitä sanomme ja teemme. Jokainen ilmoittaa selvästi aikomuksensa ja tavoitteensa ja odottaa muiden jakavan mielipiteensä.

Työntekijämme palkataan ja ylennetään yksinomaan pätevyyden ja teknisten, mutta myös sosiaalisten taitojen perusteella. Jokainen työntekijä on velvollinen pidättäytymään kaikenlaisesta syrjinnästä ja elämään kunnioittavan ja kollegiaalisen suhteen.

Emme suvaitse seksuaalista häirintää missään muodossa ja käytämme kieltä, joka ei ole syrjivää, uhkaavaa, häiritsevää, uhkaavaa, väärinkäyttävää, seksuaalisesti hyväksyttävää tai muuten loukkaavaa tai sopimattomia.

Kaikilla työntekijöillä on oikeus asianmukaiseen palkkaan. Palkkiot ja muut palvelut vastaavat ainakin kansallisia ja paikallisia lakimääräyksiä.

Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus ovat meille yhtä tärkeitä kuin työn laatu ja liiketoiminnan menestys. Työterveys ja -turvallisuus ovat olennainen osa kaikkia toimintaprosesseja alusta alkaen. Työntekijöidemme terveys on suurin etu ja velvollisuus kaikille. Yrityksemme ottaa huomioon asiaankuuluvat työturvallisuusmääräykset, tekniikan tason, työterveyshuollon, hygienian ja muut ergonomiset havainnot. Jokainen työntekijämme edistää työympäristön turvallisuutta ja terveyden suojelua ja noudattaa työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia määräyksiä. Johtaja on velvollinen opastamaan ja tukemaan työntekijöitään tämän vastuun täyttämisessä.

Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus käyttää yrityksen omaisuutta ja resursseja asianmukaisesti ja huolellisesti sekä suojata hävikkiä, varkauksia tai väärinkäyttöä. Käytämme yrityksen aineellista ja aineetonta omaisuutta vain yritystarkoituksiin eikä henkilökohtaiseen käyttöön, ellei nimenomaisesti sallita.

Tärkeitä yritystavoitteita meille ovat kestävä ympäristö- ja ilmastonsuojelu sekä resurssitehokkuus. Tarkastamme ja validoimme vaihtoehtoja hiilidioksidipäästöille2- Minimoida päästöt ja optimoida jatkuvasti tuotteitamme ja toimintaamme. Saavutamme tämän kattavan kestävyyskonseptin, lukuisten ympäristöhankkeiden ja väistämättömän CO: n avulla2-Kompensoi jalanjälki ilmastosertifikaateilla. Jokainen työntekijä on vastuussa luonnonvarojen huolellisesta käsittelystä ja omasta käytöstään ympäristö- ja ilmastonsuojeluun.

Korruptio, rahanpesu ja sovellettavan lain rikkomukset johtavat seuraamuksiin asianomaisia ​​vastaan. Jokainen työntekijä ei saa ilman työnantajan suostumusta vastaanottaa, vaatia tai luvata mitään lahjoja tai muita etuja asiakkailta, toimittajilta tai muilta henkilöiltä avoimessa tai peitetyssä muodossa tai sopimusvelvoitteiden täyttämisessä. Jos sinulla on kysyttävää, oikeudellisia epäilyjä tai perusteltuja epäilyjä, ota yhteyttä linjapäällikköösi. Kukaan työntekijämme ei saa käyttää yrityksen liikesuhteita omaan tai toisten haitoihin.
Korruptio, rahanpesu ja sovellettavan lain rikkomukset johtavat seuraamuksiin asianomaisia ​​vastaan. 

Yrityksemme on tietoinen vastuusta koulutukseen ja tieteeseen, kulttuuriin ja urheiluun sekä sosiaalisiin kysymyksiin. Sosiaalinen vastuu ja sosiaalinen sitoutuminen ovat olleet kiinteä osa yrityskulttuuria vuosikymmenien ajan.

Teemme lahjoituksia ja muita sosiaalisen sitoutumisen muotoja vain yrityksen etujen mukaisesti. Emme tee rahallisia lahjoituksia vastaanottajille, joiden kanssa voi syntyä eturistiriita.

Lahjoitukset tehdään avoimesti, koska lahjoituksen tarkoitus, vastaanottaja ja lahjoittajan vahvistus lahjoituksesta ovat dokumentoituja ja todennettavissa.

Bb-net media GmbH: n yleinen käsitys bb-net media GmbH: sta vaikuttaa suurelta osin kunkin työntekijän ulkonäköön, toimintaan ja käyttäytymiseen. Olemme kaikki vastuussa tästä. Yksilön epäasianmukainen käyttäytyminen voi aiheuttaa huomattavaa vahinkoa yrityksellemme.

Siksi jokaista työntekijää kehotetaan ylläpitämään yrityksen mainetta käyttäytymisellä ja esiintymisellä julkisessa tai sosiaalisessa mediassa.

Yrityksemme kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja on sitoutunut niiden noudattamiseen ja suojeluun. Kunnioitamme työntekijöidemme ja kolmansien osapuolten ihmisarvoa ja henkilökohtaisia ​​oikeuksia. Hylkäämme tiukasti kaikenlaisen pakkotyön ja lapsityövoiman käytön.

3 § LIIKETOIMINTA LIIKETOIMINTAA KOSKEVAT KUMPPANIT / KILPAILIJAT

Liikesuhteet perustuvat objektiivisiin kriteereihin, mukaan lukien hinta ja laatu, mutta myös vakiintuneen, oikeudenmukaisen yhteistyön olemassaolo. Menestyksemme perustuu myös luottavaiseen suhteeseen asiakkaidemme kanssa.

Liiketoimintapäätökset tehdään vain yrityksen edun mukaisesti. Meille on tärkeää, että päätöksemme eivät johdu yksityisistä eduista. Eturistiriitoja yksityisten, muiden taloudellisten tai muiden asioiden kanssa on vältettävä kaikille työntekijöille heti alusta alkaen. Konfliktin läpinäkyvä paljastaminen on ennakkoedellytys mahdollisten eturistiriitojen ratkaisemiselle.

Voimme saavuttaa menestyviä ja kestäviä liiketoimintasopimuksia kilpailemalla tuotteidemme ja palveluidemme vakuuttavalla laadulla ja suorituskyvyllä. Rehellisyyden ja rehellisyyden periaatteita on noudatettava kaikessa liiketoiminnallisessa ja sosiaalisessa toiminnassa.

Lahjojen ja kutsujen vaihto päivittäisessä liiketoiminnassa on täysin laillista, kunhan se ei ylitä kohtuullista arvoa ja taajuutta.

Moraalinen käyttäytyminen ja reilu kilpailu ovat menestyksemme perusta. Noudatamme reilun kilpailun sääntöjä. Hintojen, hinnoittelukertoimien tai hintakomponenttien, tietojen vaihto alueellisten ja asiakasryhmien, sopimusten tai toimitussuhteita ja niiden ehtoja koskevien tietojen vaihto ei ole kilpailijoiden kesken sallittua. Odotamme työntekijöidemme ja liikekumppaneidemme ottavan täysin vastuunsa reilun kilpailun varmistamiseksi.

4 § LUOTTAMUKSELLISUUS JA TIETOSUOJA

Omalla kehityksellämme ja tietomme on arvokasta. Suojaamme näitä aineettomia hyödykkeitä, koska niillä on huomattava taloudellinen merkitys yrityksemme tulevaisuudelle.

Kunnioitamme immateriaalioikeuksia ja noudatamme tietosuojalakeja ja -määräyksiä. Käyttäessämme ulkoisia tietotekniikoita ja ohjelmistoja sitoudumme käyttämään vain laillisesti hankittuja ja lisensoituja versioita.

Työntekijä on velvollinen pitämään salassapitovelvollisuuden kaikissa liiketoiminnoissa ja toimintaprosesseissa, joista hän on saanut tietoonsa työnsä kautta tai jollain muulla tavalla. Tämä kattaa myös sellaisten muiden yritysten liikesalaisuuksia tai toimintaprosesseja, joihin työnantaja on oikeudellisesti, taloudellisesti tai organisatorisesti yhteydessä ja jotka tulivat tiedossa sopimuksen voimassaoloaikana.

Operatiiviset prosessit sisältävät erityisesti valmistusprosessit, jakelukanavat, asiakasluettelot, laskentaperusteet, yrityksen ohjelmistot ja vertailukelpoiset tiedot. Tämä sisältää myös työntekijän omat havainnot, kokemukset ja tulokset. Kaikkia yritystoimintaa koskevia asiakirjoja ja yritystietoja on pidettävä työnantajan omaisuutena ja luovutettava työnantajalle viimeistään työsuhteen päättyessä. Luottamuksellisuusvelvollisuutta ei sovelleta prosesseihin ja tosiseikkoihin, jotka ovat kaikkien saatavilla ja joiden ilmaiseminen on selvästi ilman haittaa työnantajalle. Epäselvissä tapauksissa työntekijä on velvollinen hankkimaan ohjeita esimieheltään tai johdolta.

Myös työsuhteen päättymisen jälkeen salassapitovelvollisuus jatkuu, jos se ei estä tai vain merkityksettömästi estä työntekijän ammatillista etenemistä. Jos sopimussuhteen jälkeinen salassapitovelvollisuus haittaa sopimattomasti työntekijää hänen ammatillisessa etenemisessä, hänellä on oikeus vapautukseen tästä velvoitteesta työnantajaa vastaan.

Työntekijällä on kiellettyä käsitellä henkilötietoja ilman lupaa (salassapitovelvollisuus). Heidän on noudatettava tietosalaisuutta aloittaessaan työn. Tietosuoja on edelleen olemassa myös toiminnan lopettamisen jälkeen (liittovaltion tietosuojalain 53 §). Työntekijän on suojattava liikesalaisuuksia myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Suunnittelemme suhteemme nykyisiin ja entisiin työntekijöihin, hakijoihin, liikekumppaneihin ja muihin ihmisryhmiin siten, että liiketoimintaan liittyvät, luottamukselliset, salaiset ja henkilökohtaiset tiedot ovat suojattuja. Keräämme, käsittelemme tai käytämme henkilötietoja vain siltä osin kuin se on tarpeen määriteltyihin, selkeisiin ja laillisiin tarkoituksiin. Tietojen käytön tulisi koskea avoimia henkilöitä, joita asia koskee. Pidämme oikeuden tietoon ja oikaisuun sekä tarvittaessa tietojen vastustamiseen, estämiseen ja poistamiseen.

Työntekijämme sitoutuvat noudattamaan tietosuojamääräyksiä, lakia ja operatiivisia määräyksiä ja suojaamaan heitä väärinkäytöksiltä. Sitoudumme ylläpitämään asianmukaista standardia tietojen suojaamisessa.

Kaikki tietojenkäsittelykomponentit on kiinnitettävä siten, että luvaton sisäinen tai ulkoinen käyttö estetään.

§ 5 YHTEYShenkilö

Kaikkia työntekijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä luottamuksellisesti esimieheensä, johtoon tai sähköpostitse [sähköposti suojattu] kääntyä ilman pelkoa kielteisistä seurauksista.

Kaikki yhteyshenkilöt sitoutuvat pitämään ehdottoman salaisuuden, jos yhteyttä tekevä henkilö sitä vaatii tai jos heidän suojelunsa vaatii tätä.

Der Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact on maailman suurin ja tärkein vastuullisen hallintotavan aloite. Kymmenen yleismaailmallisen periaatteen ja kestävän kehityksen tavoitteiden perusteella hän pyrkii näkemykseen osallistavasta ja kestävästä globaalista taloudesta kaikkien ihmisten, yhteisöjen ja markkinoiden hyödyksi nykyään ja tulevaisuudessa. Olemme olleet osa globaalia sopimusta vuodesta 10. 2019 periaatetta on jaettu 10 alueeseen:

01. IHMISOIKEUDET

(1) Yritysten tulisi tukea ja kunnioittaa kansainvälisten ihmisoikeuksien suojelua.

(2) Yritysten olisi varmistettava, etteivät ne osallistu ihmisoikeusloukkauksiin.

02. TYÖVAATIMUKSET

(3) Yritysten olisi puolustettava yhdistymisvapautta ja työehtosopimusneuvotteluoikeuden tosiasiallista tunnustamista.

(4) Yritysten tulisi suosia kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

(5) Yritysten tulisi suosia lapsityövoiman poistamista.

(6) Yritysten olisi puolustettava syrjinnän poistamista työssä ja ansiotyössä.

03. YMPÄRISTÖ

(7) Yritysten olisi noudatettava ennalta varautumisen periaatetta käsitellessään ympäristöongelmia.

(8) Yritysten olisi tehtävä aloitteita ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.

(9) Yritysten olisi nopeutettava ympäristöystävällisten tekniikoiden kehittämistä ja levittämistä.

04. Korruption ehkäiseminen

(10) Yritysten olisi vastustettava kaikkia korruption muotoja, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

YKSITYISYYS

A. TIIVISTELMÄ

1. Kuka vastaa tietosuojalaista?
Vastuullinen i. S. d. Tietosuoja on bb-net media GmbH, Lisbonstrasse 4 97424 Schweinfurt.

2. Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja analyysityökaluja?
Joo. Yksityiskohdat niiden tarkoituksesta ja poistovaihtoehdoista löytyvät Bb-net.de: n tietosuoja-asetukset, samoin Shop.bb-net.de: n tietosuoja-asetukset.

3. Missä ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?
Verkkosivustolla suorittamiin prosessointitoimenpiteisiin määrittelemme kuinka kauan tiedot säilytetään ja milloin ne poistetaan tai estetään. Ellei alla ole määritelty nimenomaista varastointiaikaa, henkilötietosi poistetaan tai estetään heti, kun tallennuksen tarkoitus tai oikeusperusta ei enää ole voimassa. Tietosi tallennetaan vain palvelimille Saksassa.

4. Välitämmekö tietosi kolmansille osapuolille?
Ei. Emme luovuta tietojasi luvattomille kolmansille osapuolille. Käytämme kuitenkin ulkoisia palveluntarjoajia osana prosessointitoimintaamme ja hoitamalla liiketoimintamme (esim. IT, logistiikka, televiestintä, myynti ja markkinointi). He toimivat vain ohjeidemme mukaan, ja he ovat GDPR: n 28 pykälän nojalla sitoutuneet sopimukseen noudattamaan tietosuojamääräyksiä ja ryhtymään tarvittaviin tietoturvatoimenpiteisiin suojaamaan tietojasi katoamiselta ja luvattomalta käytöltä kaikkina aikoina.

5. Onko velvollisuus toimittaa henkilötietoja?
Ei. Emme tee sopimuksemme tekemistä kanssamme riippuvaiseksi siitä, että annat meille etukäteen henkilötietoja. Sinulle asiakkaana ei periaatteessa ole oikeudellista tai sopimuksellista velvoitetta toimittaa meille henkilötietosi. Voi kuitenkin olla, että pystymme tarjoamaan tiettyjä tarjouksia vain rajoitetusti tai emme lainkaan, ellet anna tarvittavia tietoja (esim. Tilaukset verkkokaupassa).

6. Kenelle voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää?
Jos sinulla on tietosuojakysymyksiä, ota yhteyttä [sähköposti suojattu].

B. TIETOSUOJA TIETOA

Katso kohta B) 1-9.

B 1. Yleistä tietosuojaa koskevia tietoja

1.1 Soveltamisala
Nämä tietosuojatiedot koskevat henkilötietojen käsittelyä, kun käytät verkkosivustoa "bb-net.de" ja verkkokauppaa, johon pääsee sen kautta ("shop.bb-net.de").

1.2 Ohjain
Henkilötietojesi käsittelystä vastaava elin DS-GVO:n artiklan 4 nro 7 mukaisesti on bb-net media GmbH, Lisbon Str. 4 97424 Schweinfurt, sähköposti: [sähköposti suojattu]

1.3 Tietosuojavastaava
Yrityksemme tietosuojavastaava on käytettävissäsi milloin tahansa kaikissa kysymyksissä ja yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa. Hänen yhteystietonsa ovat: Andreas Pohl, Pohl Consulting Team GmbH, Mengeringhäuser Str. 15, 34454 Bad Arolsen, sähköposti: [sähköposti suojattu]

B 2. Tietojenkäsittely kun vierailet verkkosivuillamme

2.1 lokitiedostot

(1) Kun vierailet verkkosivustolla, keräämme ns. Pääsytietoja ja tallennamme ne lokitiedostoon (ns. Lokitiedosto). Nämä pääsytiedot sisältävät myös IP-osoitteen. Lokitiedosto sisältää lisäksi käyttämäsi verkkosivuston nimen, käyttämäsi tiedoston, käyttöpäivämäärän ja -ajan, siirretyn tiedon määrän ja ilmoituksen onnistuneesta käytöstä, selaintyypin ja version, käyttöjärjestelmän, ns. Viittauksen URL-osoitteen ( aiemmin käyty sivu) ja pyynnön esittäjä tallennetaan.

(2) Keräämme tällaisia ​​teknisiä tietoja vain verkkosivuston tekniseen optimointiin, teknisen infrastruktuurimme turvallisuuden vuoksi ja siten, että verkkosivusto näytetään oikein. Näihin tarkoituksiin kuuluu myös laillinen intressimme tietojenkäsittelyyn. Oikeusperusta on 6 artiklan 1 kohdan lit. f) GDPR.

(3) Lokitiedostot tallennetaan vastaavan tilausten käsittelysopimuksen perusteella (GDPR: n 28 artikla), jonka toimittaa ja ylläpitää verkkopalvelimemme (1 & 1 Telecommunication SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur. Lokitiedostot tallennetaan automaattisesti kaksi (2) kuukautta myöhemmin Kokoelma poistettu.

2.2-evästeet

(1) Käytämme evästeitä verkkosivuillamme. Lisätietoja näistä evästeistä, mukaan lukien niiden tarkoitus ja varastoinnin kesto sekä niiden poistovaihtoehdot, katso Tietosuoja-asetukset sivustolle ankauf.bb-net.de, samoin Shop.bb-net.de: n tietosuoja-asetukset.

(2) Tietojenkäsittely "välttämättömien / välttämättömien evästeiden" avulla tapahtuu GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, koska muuten ei ole mahdollista päästä käsiksi tai verkkosivuston perustoimintoja rajoitetaan. Preferenssien / tilastojen tai ns. Markkinointievästeiden käyttö vaatii suostumuksesi ja perustuu GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan.

2.3 Analyysi- ja suoritusvälineiden käyttö

(1) Verkkosivustollamme käytetään ns. Analyysi- ja suorituskykytyökaluja, joiden avulla voimme arvioida vierailijoidemme käyttäytymistä verkkosivustomme palveluiden ja tarjousten optimoimiseksi. Näillä työkaluilla z. Esimerkiksi voidaan tutkia, kuinka ja missä kävijät tulevat sivuillemme tai millä verkkosivuston alueilla vieraillaan erityisen usein.

(2) Käytetyn tietojen käsittelyn oikeusperusta on 6 artiklan 1 kohdan lit. a) GDPR, ts. tarvitsemme etukäteen suostumuksesi käyttää näitä työkaluja. Katso lisätietoja verkkosivustolla käytetyistä analyysi- ja suorituskykytyökaluista, mukaan lukien niiden poistovaihtoehdot Bb-net.de: n tietosuoja-asetukset, samoin Shop.bb-net.de: n tietosuoja-asetukset(Tilastot).

2.4 Markkinointityökalujen käyttö

Verkkosivumme ei tällä hetkellä käytä ns. Markkinointityökaluja.

B 3. Verkkokauppa

3. Verkkokauppa

(1) Jos haluat tilata tuotteita verkkokaupastamme, sinun on ensin kirjauduttava sisään tai rekisteröidyttävä. Tätä varten tarvitsemme seuraavat henkilötiedot: etu- ja sukunimi, osoite, toimitusosoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite, johtajan ja yhteyshenkilön nimi. Rekisteröinnin jälkeen saat pääsyn asiakasportaaliin (käyttäjätunnuksella ja salasanalla).

(2) Käsittelemme kaikkia tietoja yksinomaan antaaksemme sinulle (tai yrityksesi yhteyshenkilölle) pääsyn verkkokauppaan (sisäänkirjautuminen) ja voidaksesi vastaanottaa, käsitellä ja käsitellä tilausta. Käytetyn tietojen käsittelyn oikeusperusta on 6 artiklan 1 kohdan lit. b) GDPR.

(3) Tallennamme sopimuksen aloittamista (esim. Rekisteröintiä) ja käsittelyä varten kerätyt tiedot kanssakäymisen suhteen, mutta ainakin minkään takuuajan päättymiseen asti. Tilauksen tai tilauksen suorittamisen jälkeen henkilötietoja säilytetään viiden (5) vuoden ajan, ellet pyydä meitä poistamaan niitä etukäteen. Kaikki vero- ja kauppalain mukaiset pidätysajat eivät muutu (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta).

B 4. Yhteysalue

(1) Tarjoamme verkkosivustollamme yhteydenottolomakkeen, joka vastaa kysymyksiin kiinnostuneille ja käyttäjille ja antaa tietoja palveluistamme. Tällä tavalla kerätyt henkilötiedot sisältävät sähköpostiosoitteen, nimen ja viestisi / pyyntösi.

(2) Tallennamme tietosi mahdollisimman kauan mahdollisista sopimussuhteista kanssasi (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta). Jos tällaista sopimussuhdetta ei ole tai sitä ei synny pyynnön seurauksena, poistamme tietosi viimeistään yhdeksän (9) kuukauden kuluttua viimeisestä yhteydenpidosta sinuun.

B 5. Paina postituslistaa ja uutiskirjettä

(1) Rekisteröitymällä lehdistölle jakelulistaan ​​tai uutiskirjeemme saat tietoja tuotteistamme ja palveluistamme. Rekisteröinnin aikana kerättyjen tietojen (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) käsittelyn oikeusperusta on 6 artiklan 1 kohdan lit. a) GDPR.

(2) Jos et enää halua vastaanottaa tietoja, voit milloin tahansa vastustaa vastaanottamista ja siihen liittyvää tietojenkäsittelyä ja peruuttaa tilauksen vastaavasti vaikuttamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen peruuttamiseen asti.

B 6. Sovellusportaali

Yksityiskohdat verkkosivustomme kautta tapahtuvan hakemuksen yhteydessä tapahtuvan tietojenkäsittelyn tyypistä ja laajuudesta löytyvät erikseen Hakijoiden ja työntekijöiden tietosuojatiedot.

B 7. Sosiaalinen media ja fanisivut

(1) Esitämme esiintymiä seuraavilla online-alustoilla ja -verkoissa vuorovaikutuksessa potentiaalisten tai olemassa olevien asiakkaiden kanssa, vaihtaaksemme ideoita kiinnostuneiden ja käyttäjien kanssa tai mainostaaksemme tarjouksia ja palveluita:

Facebook
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti
https://www.facebook.com/about/privacy
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Instagram
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti
http://instagram.com/about/legal/privacy/

Google / YouTube
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Yhdysvallat
https://twitter.com/de/privacy

Jättäytyä syrjään:
https://twitter.com/personalization

LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlanti
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

XING
XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hampuri, Saksa
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

(2) Käytämme verkkosivustojamme ns. Yhteisessä (tietosuoja) vastuussa palveluntarjoajien kanssa. Vastuuhenkilönä käsittelemme tietoja, jotka jaat tai julkaisee suoraan verkkoympäristöjen ja -verkkojen kautta (esim. Kommentti- ja chat-toimintojen kautta), jotta voimme olla yhteydessä sinuun tai vaihtaa ideoita kanssasi. Osana tätä vuorovaikutusta saatamme myös saada tilastotietoja alustaoperaattoreilta “kanavien ja fansisivujemme” käytöstä. Nämä sisältävät B. Tiedot vuorovaikutuksesta, tykkäykset, kommentit tai tiivistelmät ja tilastot (esim. IP-osoite; seuraajien alkuperä), jotka auttavat meitä selvittämään jotain vuorovaikutuksesta sivustollemme. Vastuualueemme tietojenkäsittelyn oikeusperusta on 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohta. f) GDPR.

(3) Edellä mainitut palveluntarjoajat käsittelevät kuitenkin tietoja myös omalla vastuullaan. Meillä ei ole vaikutusta tietoihin, joita palveluntarjoaja käsittelee omalla vastuullaan omien käyttöehtojensa ja tietosuojansa mukaisesti. Haluamme huomauttaa, että soittaessamme edellä mainittuja palveluntarjoajia u. Lisätietoja (esim. Käytöstäsi ja "surffauskäyttäytymisestäsi") voidaan kerätä ja mahdollisesti välittää palveluntarjoajalle. Huomaa myös, että jos vuorovaikutus tapahtuu edellä mainittujen tiedotusvälineiden kautta, tietoja voidaan käsitellä myös Euroopan unionin alueen ulkopuolella, jolloin palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan EU: n tietosuojastandardeja. Lisäksi käyttäjätietoja käsitellään yleensä markkinatutkimusta ja mainostarkoituksia varten. Joten z. B. käyttökäyttäytymisestä ja siitä johtuvista käyttäjien kiinnostuksen kohteista luodaan käyttöprofiileja. Käyttöprofiileja voidaan puolestaan ​​käyttää mm. B. Sijoittaa mainoksia alustoille ja niiden ulkopuolelle, jotka oletettavasti vastaavat käyttäjien etuja. Löydät lisätietoja tästä vastaavan palveluntarjoajan tietosuojatiedoista.

(4) Sikäli kuin meillä on henkilökohtaisia ​​tietojasi verkkoalustojen ja -verkkojen käytön yhteydessä, ota meihin yhteyttä huolenaiheesi. Jos haluat myös puolustaa oikeuksia tietyltä palveluntarjoajalta, ota yhteyttä vastuuhenkilöön.

B 8. Laajennukset ja widgetit

8.1 Yleistä tietoa Google-laajennuksista

Osana seuraavien laajennusten käyttöä verkkosivustollamme, Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlanti) yleensä kerää IP-osoitteesi ja siten tiedot, joita käytät vastaavaa palvelua ja vastaavaa Ovat päässeet alasivulle. Jos olet kirjautunut Googleen, tietosi määritetään suoraan tilillesi. Google tallentaa käyttöprofiileja ja voi käyttää niitä mainonta- ja / tai markkinatutkimustarkoituksiin. Tässä suhteessa Google toimii rekisterinpitäjänä (GDPR 26 artikla). Meillä ei ole vaikutusta kerättyihin tietoihin ja tietojenkäsittelytoimintoihin. Emme myöskään tiedä tiedonkeruun laajuutta, tarkoituksia tai säilytysjaksoja. Sinulla on oikeus vastustaa näiden käyttäjäprofiilien luomista, vaikka sinun on otettava yhteyttä Googleen käyttääksesi tätä oikeutta. Lisätietoja tiedonkeruun ja käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta löytyy Googlen tietosuojailmoituksista, jotka ovat saatavilla osoitteessa http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Sieltä löydät myös lisätietoja oikeuksistaan ​​tässä suhteessa ja asetusvaihtoehdoista yksityisyytesi suojelemiseksi.

8.2 Google reCAPTCHA

Käytämme Googlen reCAPTCHA-palvelua osana yhteysvaihtoehtoja. reCAPTCHA: ta käytetään erottamaan, onko merkinnän tehnyt ihminen vai väärin automatisoidulla konekäsittelyllä (esim. ns. robotit). Näihin tarkoituksiin kuuluu myös laillinen intressimme tietojenkäsittelyyn. Oikeusperusta on 6 artiklan 1 kohdan lit. f) GDPR. Lisätietoja Google reCAPTCHA: sta ja Googlen tietosuojailmoituksesta löytyvät seuraavista linkeistä: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ ja https://www.google.com/recaptcha/intro/. android.html.

8.3 Google Maps

Verkkosivustollamme käytämme Google Maps -tarjousta, jonka avulla voimme näyttää interaktiivisia karttoja suoraan verkkosivustolla ja siten mahdollistaa karttatoiminnon kätevän käytön (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Lisätietoja tiedonkeruun tarkoituksesta ja laajuudesta sekä sen käsittelystä on osoitteessa www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8.4 Google kääntää

Käytämme verkkosivustomme Google Translate -työkalua näyttääksemme sivujemme sisältöä vierailla kielillä parantaaksemme vieraiden kielten käyttäjien käyttökokemusta. Tähän sisältyy myös perusteltu intressimme yllä olevien tietojen käsittelyyn kolmannen osapuolen tarjoajan toimesta. Oikeusperusta on 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohta. f) GDPR. Löydät tietoja Googlen tiedonkeruun ja -käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta alla olevasta tietosuojailmoituksesta: http://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/

8.5 Google-fontit ja mahtavat fontit

Verkkosivumme käyttää myös Googlen (Google Fonts) ja Font Awesome (Fonticons, Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA) tarjoamia fontteja kirjasinten yhtenäiseen näyttämiseen. Kun avaat sivun, selaimesi lataa tarvittavat Web-fontit selaimen välimuistiin, jotta teksti ja fontit näytetään oikein. Tätä varten käyttämäsi selaimen on oltava yhteydessä mainittujen palveluntarjoajien palvelimiin. Tämä antaa näille tarjoajille u. Saatat olla tietoinen siitä, että verkkosivustollemme on päästy IP-osoitteesi kautta. Verkkokirjaimien käyttö on online-tarjouksidemme yhdenmukaisen ja houkuttelevan esityksen edun mukaista (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Löydät lisätietoja Google Web Fontsista osoitteissa https://developers.google.com/fonts/faq ja https://www.google.com/policies/privacy. Löydät tietoja Font Awesome -sovelluksesta osoitteesta https://www.fontawesome.com ja Font Awesome-tietosuojakäytännöstä: https://www.fontawesome.com/privacy.

8.6 Sisällönjakeluverkko GStatic Google Static Content ja Cloudflare

Verkkosivustollamme käytämme palveluntarjoajan Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare") niin kutsuttua sisällönjakeluverkkoa (CDN) ja Googlen CDN-verkkoa GStatic. Näiden sisällönjakeluverkostojen käyttö auttaa meitä muun muassa optimoimaan verkkosivujemme latausnopeutta. CDN aiheuttaa yleisten Java Script -kirjastojen ja -kirjasinten latausajan lyhenemisen, koska tiedostot siirretään nopeilta, paikallisilta tai vajaakäyttöisiltä palvelimilta (Art. 6 Para. 1 lit. f DS-GVO). CDN:n käyttöä varten IP-osoitteesi käsittely on teknisesti välttämätöntä, jotta sisältö voidaan lähettää selaimeesi. Lisätietoja on Cloudflaren tietosuojakäytännössä osoitteessa: https://www.cloudflare.com/privacypolicy. Löydät lisätietoja tietosuojasta GStaticista osoitteessa https://policies.google.com/privacy.

9. Jivochat

Käytämme verkkosivuillamme olevaa JivoChat-chat-palvelua helpottaaksemme yhteydenpitoa kävijöihimme. Perusteltu intressimme tietojenkäsittelyyn kuuluu myös tähän yksinkertaistettuun viestintävaihtoehtoon. Oikeusperusta on 6 artiklan 1 kohta. f) GDPR. Toimittaja on JivoSite Inc., 525 W. Remington Drive, Sunnyvale, CA 94087, USA. Keskustelua voidaan käyttää täysin nimettömästi, ja sitä neuvotaan asianomaisille osapuolille ja asiakkaille tuotevalinnassa ja tuotekysymyksissä. Palveluntarjoaja kerää ja tallentaa nimettömiä tietoja verkkoanalyysiä varten ja live-chat-järjestelmän käyttämiseksi vastaamaan live-tukikyselyihin. Tästä nimettömästä tiedosta voidaan luoda käyttöprofiileja salanimellä.

10. SalesViewer

Osana SalesViewer-sivustoa käytetään JavaScript-pohjaista seurantakoodia, jonka avulla määritetään seuraavat tiedot:
Vierailevan yrityksen nimi, alkuperä ja toimiala, vierailevan yrityksen lähde / viittaaja, avainsana, vierailijoiden käyttäytyminen (vieraillut sivut, vierailun aika, vierailun kesto). Verkkosivuston kävijöiden päälaitteisiin ei tallenneta evästeitä tai vastaavia tiedostoja. Lisätietoja löytyy verkkoanalyysijärjestelmän verkkosivulta https://www.salesviewer.com/de/datenschutz.

C. OIKEUDET

Sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää meiltä vahvistuksia siitä, käsittelemmekö henkilökohtaisia ​​tietojasi, ja oikeus saada tietoja henkilökohtaisista tiedoista. Lisäksi sinulla on oikeus oikaista, poistaa ja rajoittaa tietojenkäsittelyä sekä oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä milloin tahansa tai peruuttaa milloin tahansa suostumuksesi tietojenkäsittelyyn tai pyytää tiedonsiirtoa. Lähetä kaikki tietopyynnöt, tietopyynnöt, peruutukset tai vastalauseet tietojenkäsittelyyn sähköpostitse [sähköposti suojattu]. Lisäksi sinulla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselta tietosuojaloukkauksista.

Huomautuksia erityisestä vastalauseesta
Sinulla on myös oikeus tietystä tilanteestasi johtuvista syistä vastustaa milloin tahansa sinua koskevia henkilökohtaisten tietojen käsittelyä, joka perustuu muun muassa 6 artiklan 1 kohdan lit-alaan. e) tai f) DS-GVO tapahtuu, DS-GVO: n 21 artiklan mukaisen väitteen esittämiseksi. Lopetamme henkilötietojesi käsittelyn, ellemme pysty osoittamaan sellaisia ​​pakottavia laillisia syitä käsittelyyn, jotka ylittävät sinun edut, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittelyn tarkoitus on vaatia, käyttää tai puolustaa laillisia vaatimuksia. Jos haluat käyttää vastalauseesi, riittää myös sähköpostiosoite [sähköposti suojattu].

Tästä ilmoitamme sinulle GDPR: n 13 ja 14 artiklan vaatimusten mukaisesti henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksistaan ​​tässä suhteessa. Mitkä tiedot käsitellään yksityiskohtaisesti ja miten niitä käytetään, riippuu suuresti pyydetyistä tai sopimuksessa sovituista palveluista.

1. Kuka vastaa henkilötietojesi käsittelystä ja kenen kanssa voit ottaa yhteyttä?

Tietojenkäsittelystä vastaa:

bb-net media GmbH
Lissabonin katu 4th
97424 Schweinfurt, Saksa
T +49 9721/64 694-0
Sähköposti: [sähköposti suojattu]

Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme seuraavassa osoitteessa:

Andreas Pohl i. H. Pohl Consulting Team GmbH
Mengeringhäuser -katu 15
34454 Bad Arolsen, Saksa
T +49 5691 8900
Sähköposti: [sähköposti suojattu]

2. Mitä tietoja käytämme ja miten keräämme niitä?

Liiketoiminnan aloittamisen ja liikesuhteen myöhempää käsittelyä varten käsittelemme liikekumppaneiltamme tai heidän yhteyshenkilöiltään tietoja, jotka olemme saaneet suoraan heiltä tai muilta valtuutetuilta kolmansilta osapuolilta (esim. Sopimusten täyttämiseksi tai annetun suostumuksen perusteella). Toisaalta käsittelemme tältä osin tietoja, jotka saamme julkisesti saatavissa olevista lähteistä (esim. Kaupparekisteristä). Käsitellyt tietokategoriat ovat seuraavat:

Kiinnostuneet:

 • Henkilökohtaiset / yhteystiedot (esim. Etunimi, sukunimi, sukupuoli, yrityslomake, puhelinnumerot, faksi, sähköposti)
 • Viestintätiedot kirjeenvaihtoon liittyen (sähköpostiviestit, kirjeenvaihto)

Asiakkaat, toimittajat, palveluntarjoajat:

 • Henkilökohtaiset / yhteystiedot (esim. Etunimi, sukunimi, sukupuoli, yrityslomake, puhelinnumerot, faksi, sähköposti)
 • Sopimus- ja laskutustiedot (esim. Pankkitiedot, tilatut tavarat ja palvelut, laskutustiedot)
 • Verotunnukset
 • Viestintätiedot kirjeenvaihtoon liittyen (sähköpostiviestit, kirjeenvaihto)
 • Luottoluokitukset

3. Mihin tarkoituksiin ja millä oikeusperustalla tietojasi käsitellään?

Bb-net media GmbH: n suorittama tietojenkäsittely tapahtuu yrityksesi tehtävien suorittamiseksi yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR), liittovaltion tietosuojalain (BDSG) ja kaikkien muiden asiaa koskevien lakien (esim. HGB, AO, jne.) Mukaisesti.

3.1 6 artiklan 1 kohdan mukaisen suostumuksen perusteella GDPR

Jos olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn tiettyihin tarkoituksiin (esimerkiksi uutiskirjeitä varten), tämän käsittelyn laillisuus annetaan suostumuksesi perusteella. Annettu suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa tulevalla vaikutuksella. Tämä pätee myös sellaisten hyväksymisilmoitusten peruuttamiseen, jotka annettiin meille ennen GDPR: n voimaantuloa. Huomaa, että peruuttaminen tulee voimaan vasta tulevaisuudessa. Ennen peruuttamista tapahtuneeseen käsittelyyn tämä ei vaikuta.

3.2 Sopimuksen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi / täyttämiseksi 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti. b GDPR

Henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaiden, toimittajien ja palveluntarjoajien kanssa tehtyjen sopimusten täyttämiseksi. Tähän sisältyy myös sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen liikekumppanin pyynnöstä.

3.3 Etujen punnitsemisen yhteydessä 6 artiklan 1 kohdan XNUMX alakohdan mukaisesti. f GDPR

Käsittelemme tarvittaessa tietosi yli sopimuksen tosiasiallisen täytäntöönpanon, jotta voimme suojata meidän tai kolmansien osapuolten oikeutettuja etuja. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Oikeudellisten vaatimusten väittäminen ja puolustaminen oikeusriitoissa
 • bb-net media GmbH: n sisäisiin hallinnollisiin tarkoituksiin
 • Takuu IT-tietoturvalle ja IT-toiminnalle
 • Turvallisuustoimenpiteiden, omaisuuden ja varkaussuojan rakentaminen kulunvalvonnan ja videotallennuksen avulla
 • Mainonta, siltä osin kuin olet suostunut tietosi käyttämiseen
 • Menettelyjen tutkiminen ja optimointi suoraa asiakaskontaktia varten
 • Tietojen haku ja siirto luottolaitoksilta luottotarkastuksia varten
3.4 6 artiklan 1 kohdan lain mukaisten lakisääteisten vaatimusten vuoksi c GDPR tai yleisen edun mukaisesti 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti. e GDPR

Lisäksi meille kohdistuu useita lakisääteisiä velvoitteita noudattaa lakisääteisiä vaatimuksia (esim. Vero- ja kaupalliset määräykset), jotka tekevät henkilötietojen käsittelystä välttämättömän.

4. Kuka saa tietosi?

Yrityksessämme vain niillä virkoilla ja henkilöillä on pääsy tietoihisi, jotka tarvitsevat niitä täyttääksemme sopimukselliset ja lailliset velvollisuutemme tai yllä mainitut tavoitteet. Myös käyttämämme palveluntarjoajat ja apulaisagentit voivat vastaanottaa tietoja tähän tarkoitukseen.
Tietoja siirretään yrityksen ulkopuolelle vain, jos se on välttämätöntä edellä mainittuihin tarkoituksiin, jos lailla on velvoitteita tai jos olet antanut suostumuksesi. Kaikkien vastaanottajien on noudatettava tietosuojaa omalta osaltaan.

Näissä olosuhteissa henkilötietojen vastaanottajat voivat olla:

 • Julkiset elimet ja laitokset (esim. Veroviranomaiset), jos niillä on lakisääteisiä tai virallisia velvoitteita,
 • Käsittelijät, joille välitämme henkilökohtaisia ​​tietoja liikesuhteen luomiseksi sinuun (esim. Maksutapahtumat, kirjanpito),
 • ne tehtävät, joille olet antanut suostumuksesi tietojen siirtoon,
 • Luottotoimistot luottotškeille,
 • Logistiikkapalvelun tarjoaja,
 • Asianajajat ja vakuutusyhtiöt korvausten korvaamiseksi ja korvausten vahvistamiseksi.

EU: n tai ETA: n ulkopuolisissa maissa (ns. Kolmannet maat) vastaanottajia ei periaatteessa siirretä. Jos tietoja siirretään yksittäisissä tapauksissa kolmansiin maihin, se on joko sopimuksen toteuttamiseksi välttämätöntä, tapahtuu tilauksen käsittelyn puitteissa, laki edellyttää tai tapahtuu meille antamasi suostumuksen perusteella.

Jos palveluntarjoajia käytetään kolmannessa maassa, siirto tapahtuu yleensä vain, jos EU: n komissio on vahvistanut kolmannelle maalle riittävä tietosuojataso tai muut asianmukaiset tietosuojatakuut 44 artiklan ja seuraavien artiklojen mukaisesti. ) saatavilla.

5. Kuinka kauan tietojasi säilytetään?

Käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen kohdassa 3 mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi. On huomattava, että monet liikesuhteistamme ovat pitkäaikaisia. Jos tietoja ei enää tarvita sopimusvelvoitteiden tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, ne on poistettava säännöllisesti, paitsi jos niiden väliaikainen jatkokäsittely on tarpeen seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kaupallisten ja verojen pidättämisaikojen täyttäminen, esimerkiksi Saksan kauppalain (HGB) tai verolain (AO) mukaan. Määräajat ovat enintään 10 vuotta.
 • Todisteiden säilyttäminen vanhentumisajan puitteissa (esim. § § 195 ja sitä seuraavat BGB). Varastointiaika on yleensä 3 vuotta, tietyissä tapauksissa se voi olla jopa 30 vuotta.

6. Mitä tietosuojaoikeuksia sinulla on?

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus:

 • Tiedot GDPR: n 15 artiklan mukaisesti
 • Korjaus GDPR: n 16 artiklan mukaisesti
 • Poisto GDPR: n 17 artiklan mukaisesti
 • Käsittelyn rajoitus GDPR: n 18 artiklan mukaisesti
 • Tietojen siirrettävyys GDPR: n 20 artiklan mukaisesti
 • Vastalause GDPR: n 21 artiklasta

BDSG: n 34 ja 35 §: n mukaiset rajoitukset koskevat oikeutta tietoon ja oikeutta poistaa tietoja. Lisäksi on valitus oikeuteen tietosuojavalvontaviranomaiselle (BKTL: n 77 artikla yhdessä BDSG: n 19 §: n kanssa).
Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Tämä pätee myös sellaisten hyväksymisilmoitusten peruuttamiseen, jotka annettiin meille ennen GDPR: n voimaantuloa. Huomaa, että peruuttaminen tulee voimaan vasta tulevaisuudessa. Tämä ei vaikuta käsittelyyn, joka tapahtui ennen peruuttamista.

7. Onko teillä velvollisuus toimittaa tietoja?

Henkilötietojen toimittamista sopimuksen laatimiseksi, toteuttamiseksi, täyttämiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi ei yleensä vaadita laissa tai sopimuksessa.
Siksi et ole velvollinen antamaan tietoja henkilötiedoista. Huomaa kuitenkin, että näitä vaaditaan yleensä päätöksen tekoon, sopimuksen toteuttamiseen tai sopimusta edeltäviin toimenpiteisiin.

Jos et anna meille mitään henkilötietoja, emme ehkä pysty tekemään päätöstä sopimustoimenpiteiden puitteissa. Suosittelemme aina toimittamaan vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen sopimuksen tekemiseen, sopimuksen toteuttamiseen tai sopimusta edeltäviin toimenpiteisiin.

8. Onko olemassa automaattista päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi)?

Emme käytä automaattista päätöksentekoa GDPR: n 22 artiklan mukaisesti liikesuhteen perustamiseen, toteuttamiseen ja lopettamiseen. Myöskään profilointia ei ole.

Nämä tietosuojatiedot antavat tietoja henkilötietojen käsittelystä bb-net media GmbH: lla (jäljempänä bb-net). Henkilötiedot kuuluvat Art. 4, nro 1, GDPR kaikki tiedot, jotka voivat liittyä luonnolliseen henkilöyn, erityisesti osoittamalla tunnisteelle, kuten nimi tai henkilöstönumero, jolla henkilösi voidaan tunnistaa. bb-net käsittelee henkilötietoja yksinomaan tiettyyn tarkoitukseen ja vilpittömässä mielessä sovellettavien tietosuojamääräysten mukaisesti.

* Naisen ja miehen nimiä ei käytetä paremman luettavuuden vuoksi. Sikäli kuin käytetään neutraaleja tai maskuliinisia termejä, tämä kattaa kaikki työntekijät sukupuolesta riippumatta.

1. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot

bb-net media GmbH
Edustaa toimitusjohtaja Michael Bleicher
Lissabonin katu 4th
97424 Schweinfurt, Saksa

Puh: + 49 (0) 9721 6469 40
Sähköposti: [sähköposti suojattu]

2. Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Andrew Pohl
Pohl Consulting Team GmbH
Mengeringhäuser -katu 15
34454 Bad Arolsen, Saksa

Sähköposti: [sähköposti suojattu]

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Henkilötietojen käsittelyn bb-netissä oikeusperustat ovat:

 • 6 artiklan 1 kohdan a alakohta - GDPR - käsittely rekisteröidyn suostumuksella,
 • 6 1 kohdan b alakohta - GDPR - käsittely sopimusta edeltäviä ja sopimustarkoituksia varten,
 • 6 artiklan 1 kohdan c alakohta - GDPR - käsittely laillisten velvoitteiden täyttämiseksi,
 • 6 1 kohdan f alakohta - GDPR - käsittely bb-netin tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen turvaamiseksi, jollei asianosaisten etujen, perusoikeuksien ja -vapauksien suojaa ole,
 • 88 GDPR yhdessä BDSG: n 26 §: n kanssa - käsittely työsuhteita varten.

4. Keräyksen ja käsittelyn tarkoitukset

bb-net kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietoja: 

 • työ- ja muiden sopimussuhteiden toteuttamiseksi, 
 • liiketoimintamme yhteydessä sallittuihin tarkoituksiin samoin kuin siihen liittyvien oikeutettujen etujen turvaamiseksi, esim. B. työsopimuksen, liikesuhteen tai asianosaisen aloittamisen yhteydessä, 
 • täyttääkseen lakisääteiset vaatimukset ja yhteistyövelvoitteet. 

Henkilötietojen käsittelyä muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin ei tapahdu. Ennen henkilötietojen käsittelyä muuhun kuin edellä mainittuun tarkoitukseen bb-net ilmoittaa sinulle tästä käsittelystä ja saa tarvittaessa suostumuksesi. 

Edellä mainittuihin tarkoituksiin z. B. sisältää yksityiskohtaisesti: 

 • Hakemusten käsittely 
 • Työsuhteen aloittaminen, toteuttaminen ja päättäminen Sopimussuhde, 
 • Asiakastilausten hankkiminen, 
 • Tilauksen täyttö, tarpeiden arviointi, 
 • Oman palveluvalikoimamme edistäminen 
 • Paljastaa mahdolliset sopimusrikkomukset tai rikokset, 
 • Suorituksen määrittäminen ja suorituskyvyn hallinta 
 • Palkka-, laskutus-, laskutus- ja maksutapahtumat, koristeet, 
 • Henkilöstöhallinto, henkilöstön suunnittelu, henkilöstöhallinto, henkilöstön kehittäminen ja koulutus, 
 • Työturvallisuus ja lääketiede, 
 • Lakivaatimusten noudattaminen, esim. B. työ-, vero- ja sosiaaliturvalainsäädännön periaatteiden ja yhteistyövelvoitteiden mukaisesti, 
 • Vuokrasopimusten käsittely,  
 • Hakemus työsuhdetuista, 
 • sisäiset hallinnolliset, organisatoriset ja tilastolliset tarkoitukset, laadunvarmistus, 
 • Käsittelymenetelmien ja tietojen turvallisuuden ja suojan varmistaminen luvattomalta käytöltä, väärentämiseltä ja luvattomalta käytöltä 
 • Yrityksen tilojen, laitteiden ja omaisuuden suojaaminen varkauksilta ja muilta vaurioilta.

5. Henkilökohtaiset tiedot ja henkilötiedot

bb-net kerää ja käsittelee henkilötietoja ja henkilötietoja edellä mainittuja tarkoituksia varten. Kerääminen ja käsittely tapahtuu tiukasti noudattaen tietotalouden ja käyttötarkoituksen rajoitusten periaatteita. Asianomainen henkilö toimittaa tietoja vapaaehtoisesti olemassa olevien sopimussuhteiden tai niistä johtuvien oikeudellisten velvoitteiden ulkopuolella. Jopa työsopimuksissa tietoja voidaan kerätä vapaaehtoiselta pohjalta ja välittää asianomaisen suostumuksella. Tiedot käsitellään sekä paperimuodossa että digitaalisessa muodossa.

Nämä tiedot sisältävät erityisesti:

 • kaiken tyyppiset perustiedot (nimi, akateeminen nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka, sukupuoli, henkilöstön määrä jne.),
 • Siviilisääty, lapset, puoliso, perilliset, uskovat, uskonnollinen kuuluvuus ja kansallisuus,
 • Hakijan tiedot (hakemus, ansioluettelo, todistukset, todisteet koulu- ja ammatillisesta koulutuksesta, todisteet muusta koulutuksesta, viitteet, kuva),
 • kaiken tyyppiset sopimustiedot (esim. työsuhteen tyyppi, työsuhteen aste, palvelussuhteen alkaminen / päättyminen, ehdot ja suorituspalkkiot, pankkitiedot jne.),
 • Organisaatiotiedot (esim. Työnimike, asema, esimies, sijainti, johtotaso jne.),
 • Palkkoja koskevat tiedot (esim. Palkanlaskentatiedot, pankkitiedot, tiedot sosiaaliturvasta, tiedot palkkojen maksamisesta jne.),
 • Suorituskykyä koskevat tiedot (esim. Arvioinnit, pätevyysarvioinnit, mahdolliset arvioinnit, Structogram-testin arviointitiedot, palkanmääritystiedot, tiedot työn suorituksesta, tiedot osallistumisesta työsuhteen piiriin kuuluviin koulutustoimenpiteisiin jne.),
 • Liiketoiminta- ja viestintätiedot, mukaan lukien sosiaalisen median yhteystiedot,
 • Profiilitiedot, sertifikaatit, tiedot kouluista ja ammatillisesta koulutuksesta, täydennyskoulutusta jatkokoulutusta varten sekä pätevyydestä ja muusta pätevyydestä, kuten ensiapu, katastrofi, tulipalo ja evakuointituki,
 • Työaika, poissaolot, loma, poissaolon syyt, matka- ja matka-ajat, poissaololoma (palkattu, palkaton, äitiys- ja vanhempainlomat),
 • Kuten B. käyttöoikeudet ja käyttöoikeudet atk-järjestelmiin,
 • IT - lokitiedot, kuten B. viestintä- ja tietojenkäsittelylaitteiden, menettelyjen ja järjestelmien sekä videovalvontajärjestelmän tietueiden toiminnasta ja käytöstä,
 • Tiedot liikkeeseen lasketuista aineellisista voimavaroista ja yrityksen omaisuudesta,
 • Tiedot ajo- ja konkurssimenettelyistä,
 • henkilötiedot sähköposteista ja kirjeenvaihdosta, toimiston ulkopuolella olevat muistiinpanot,
 • Historiatiedot,
 • Tiedot oleskelutilasta, työluvasta, rekisteröintiasemasta työvoimatoimistoissa tai virastoissa, jotka ovat mukana perusturvan toteuttamisessa SGB ​​II tilataan, työvoimatoimiston asiakasnumero, yhteisönumero, vakuutusnumerot,
 • Kopiot henkilökortista, rekisteröintiasiakirjoista, vammaisten henkilötodistuksista, ajokortti,
 • Tiedot sairaalan oleskelusta,
 • Tiedot terveydenhuollosta ja yritysintegraation hallinnasta, vakavasti vammaisista henkilöistä ja muut työhön liittyvät terveystiedot.

6. Tietojen varastoinnin kesto

Henkilötietoja säilytetään vain bb-netissä niin kauan kuin tiedot ovat tarpeen edellä mainittuihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, tai jos lain tai sopimuksen mukaisia ​​säilyttämisvaatimuksia on olemassa.

Erilaiset lakisääteiset pidätyskaudet johtuvat verolaista, työlaista ja sosiaaliturvalainsäädännöstä. Jos tietoja ei enää tarvita sopimusvelvoitteiden tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, ne poistetaan säännöllisesti, paitsi jos niiden väliaikainen jatkokäsittely on tarpeen oikeudellisista syistä.

7. Henkilökohtaisten tietojen ja henkilötietojen välittäminen

 1. Henkilötietoja välittää tai paljastaa bb-net vain ulkopuolisille elimille, jos siihen on lupa tietosuojamääräysten mukaisesti.Näin on tilanteessa, jossa: 
 • tiedonsiirron määrää laki, 
 • siirto täyttää sopimussuhteen, 
 • bb-netillä on edellä mainituissa tarkoituksissa oikeutettu etu, ja siirto on sallittua tietosuojamääräysten mukaisesti, 
 • rekisteröidyn suostumus on saatu etukäteen. 

Henkilötietojen vastaanottajat voivat olla: B. sisältää: 

 • Asiakkaat, asiakkaat ja kiinnostuneet osapuolet, 
 • Agentit ja urakoitsijat, jotka tarjoavat palvelua bb-netille (esim. Tietojenkäsittelytehtävät ulkoisissa palvelinkeskuksissa, palkanlaskentavirasto, Vuokranantaja), 
 • Viranomaiset (esim. Vero- ja sosiaaliturvaviranomaiset, työvoimatoimistot, SGB II: n mukaan perusturvan tarjoajat) ja vakuutusyhtiöt, 
 • Lailliset edustajat, tuomioistuimet,  
 • Koulutuksen tarjoajat, 
 • Vakuutusyhtiöt, 
 • Pankit, tilintarkastajat, 
 • Luotonantaja, kolmannen osapuolen velallinen. 

Jos bb-net lähettää henkilötietoja edustajille, viranomaisille, palveluntarjoajille tai asiakkaille /-Tämä tapahtuu yksinomaan tilausten käsittelysopimusten puitteissa. 

Jos henkilötietojen siirtämiseen vaaditaan suostumus tai asianomaisen henkilön erillinen ilmoitus, bb-net saa suostumuksen etukäteen tai ilmoittaa asiasta asianomaiselle hyvissä ajoin. 

Jos tietoja siirretään kolmansiin maihin tai luovutetaan kolmansien maiden elimille, noudatetaan lisävaatimuksia. Näiden määräysten mukaisesti bb-netin ja jalostusviraston välillä tehdään GDPR: n määräämä sopimus EU: n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti. 

8. Yksityisyydensuojasi

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus:

 • Tiedot GDPR: n 15 artiklan mukaisesti,
 • BKR: n 16 artiklan mukainen korjaus
 • Poisto GDPR: n 17 artiklan mukaisesti,
 • Käsittelyn rajoitus GDPR: n 18 artiklan mukaisesti,
 • Tietojen siirrettävyys GDPR: n 20 artiklan mukaisesti,
 • Vastalause GDPR: n 21 artiklan mukaisesti.

BDSG: n 34 ja 35 §: n mukaiset rajoitukset koskevat oikeutta tietoon ja oikeutta poistaa tietoja. Lisäksi tietosuojavalvontaviranomaiselle on oikeus valittaa siitä. BKR: n 77 artikla yhdessä BDSG: n 19 §: n kanssa.

Voit peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä vastuuhenkilöön. Tämä pätee myös sellaisten hyväksymisilmoitusten peruuttamiseen, jotka annettiin meille ennen GDPR: n voimaantuloa. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa myöhemmin. Ennen peruuttamista tapahtuneeseen käsittelyyn ei sen vuoksi vaikuteta.

Voit lähettää meille kaikki oikeudet sähköpostitse osoitteessa [sähköposti suojattu] tai käytä osassa ”Vastuullinen” annettuja yhteystietoja.

1. esittely

bb-net Media GmbH (jäljempänä myös "bb-net") sitoutuu noudattamaan tietosuojalakeja sosiaalisen vastuunsa puitteissa. Tämä tietosuojaohje koskee bb-net-järjestelmää tietosuojan perusperiaatteiden suhteen. Tietosuojan ylläpitäminen on perusta bb-netin liikesuhteiden luottamiselle kiinteistöissään työnantajana ja liikekumppaneiden kumppanina.

Tietosuojaohjeet luovat yhden välttämättömistä puiteolosuhteista tietojen siirtämiselle bb-netin, asiakkaiden, kiinnostuneiden ja muiden liikekumppaneiden välillä. Se takaa asianmukaisen tietosuojan tason, jota vaaditaan eurooppalaisissa tietosuojaohjeissa ja kansallisessa lainsäädännössä.

Pelkästään paremman luettavuuden vuoksi miesten, naisten tai eri kielimuotojen oikeaa käyttöä ei käytetä. Tässä käytetty miespuolinen kieli edustaa naista tai sukupuolta. Sama pätee naismuotoon, se koskee myös miehen tai monimuotoisen sukupuolen välityspalvelinta, koskee myös monimuotoista sukupuolta, sitä sovelletaan myös miehen tai naisen sukupuolen korvikkeeksi.

2. Geltungsbereich

Tämä tietosuojaohje koskee bb-net-verkkoa. Tietosuojaohje kattaa kaiken henkilötietojen käsittelyn. Nimettömät tiedot, esim. B. Tietosuojaohjeita ei sovelleta tilastollisiin arviointeihin tai tutkimuksiin. Tietosuojaohjeiden uusinta versiota voi pyytää bb-netistä.

3. Valtion lain sovellettavuus

Tämä tietosuojaohje sisältää eurooppalaisen yleisen tietosuoja-asetuksen korvaamatta voimassa olevaa valtion lakia. Se täydentää kansallista tietosuojalakia. Kukin kansallinen laki on etusijalla, jos se vaatii poikkeamia tästä ohjeesta tai asettaa lisävaatimuksia.

4. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

4.1 Laillisuus

Henkilötietoja käsitellessään on suojattava asianomaisen henkilön henkilökohtaisia ​​oikeuksia. Henkilötiedot on kerättävä ja käsiteltävä laillisella tavalla.

4.2 Korvamerkinnät

Henkilötietojen käsittely voi tapahtua vain niihin tarkoituksiin, jotka on määritelty ennen tietojen keräämistä. Myöhemmät muutokset tarkoituksiin ovat mahdollisia vain rajoitetusti ja vaativat perusteluja.

4.3 Läpinäkyvyys

Rekisteröidulle on tiedotettava heidän tietojensa käsittelystä. Periaatteessa henkilötiedot on kerättävä asianomaiselta henkilöltä. Tietoja kerättäessä rekisteröidyn on kyettävä tunnistamaan ainakin seuraavat tai hänelle on tiedotettava vastaavasti:

 • vastuussa olevan elimen henkilöllisyys,
 • tietojenkäsittelyn tarkoitus,
 • Kolmannet osapuolet tai niiden ryhmät, joille tietoja voidaan välittää.
4.4 Tietojen välttäminen ja taloudellisuus

Ennen henkilötietojen käsittelyä on tarkistettava, onko ja missä määrin tämä välttämätöntä tietojenkäsittelyn aiotun tarkoituksen saavuttamiseksi. Henkilötietoja ei saa säilyttää mahdollisiin tulevaisuuden tarkoituksiin, ellei valtion laki sitä vaadi tai salli.

4.5-deleetio

Henkilötiedot, joita ei enää vaadita lakisääteisten tai liiketoimintaprosesseihin liittyvien säilytysaikojen päätyttyä, on poistettava. Jos näissä tiedoissa on yksittäisissä tapauksissa viitteitä laillisista eduista, tietoja on säilytettävä, kunnes bb-net on laillisen edun selvittänyt ja tarkistanut.

4.6 Tosiasioiden oikeellisuus ja ajantasaiset tiedot

Henkilötiedot on tallennettava oikein, kokonaan ja tarvittaessa ajan tasalla. On toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että soveltumattomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan, korjataan, täydennetään tai päivitetään.

4.7 Luottamuksellisuus ja tietoturva

Tietosalaisuus koskee henkilötietoja. Niitä on kohdeltava luottamuksellisesti henkilökohtaisissa asioissa ja suojattava asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä luvattoman pääsyn, laittoman käsittelyn tai paljastamisen, samoin kuin vahingossa tapahtuvan katoamisen, muuttamisen tai tuhoamisen estämiseksi.

5. Tietojenkäsittelyn hyväksyttävyys

Henkilötietojen keruu, käsittely ja käyttö on sallittua vain, jos annetaan jokin seuraavista luvista. Tällainen lupa vaaditaan myös, jos henkilötietojen keruun, käsittelyn ja käytön tarkoitus on tarkoitus muuttaa alkuperäisestä tarkoituksesta.

5.1 Asiakas-, mahdollisuus-, kumppani- ja liikekumppanitiedot
5.1.1 Tietojenkäsittely sopimuksen aloittamista, tekemistä ja irtisanomista varten

Asianomaisten osapuolten, asiakkaiden, kumppaneiden tai liikekumppanien henkilötietoja voidaan käsitellä sopimuksen perustelemiseksi, toteuttamiseksi ja irtisanomiseksi. Tähän sisältyy myös sopimuskumppanin hoitaminen, mikäli tämä liittyy sopimuksen tarkoitukseen. Valmistellessaan sopimusta - ts. Sopimuksen aloittamisvaiheessa - henkilötietojen käsittely on mahdollista tarjousten valmistelua, myynti- tai palvelusopimusten valmistelua tai asianomaisen osapuolen muiden toiveiden täyttämiseksi sopimuksen tekemiseksi. Asianomaisiin osapuoliin voidaan ottaa yhteyttä sopimuksen aloittamisen aikana heidän toimittamiensa tietojen perusteella. Kaikkia asianomaisen ilmoittamia rajoituksia on noudatettava.

5.1.2 Tietojenkäsittely mainostarkoituksiin

Asiakasuskollisuus tai mainontatoimet edellyttävät ylimääräisiä lakivaatimuksia. Henkilötietojen käsittely mainostarkoituksiin on sallittua, mikäli se on yhteensopivaa sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin kerättiin. Asianomaiselle henkilölle on tiedotettava hänen tietojensa käytöstä mainostarkoituksiin. Jos tietoja kerätään yksinomaan mainostarkoituksiin, kyseinen henkilö on vapaaehtoinen. Rekisteröidulle olisi tiedotettava tietojen toimittamisen vapaaehtoisuudesta näitä tarkoituksia varten. Yhteyshenkilön kanssa rekisteröidyn kanssa olisi saatava rekisteröidyn suostumus tietojen käsittelyyn mainostarkoituksissa. Rekisteröidyn tulisi voida valita suostumuksen (suostumuksen) puitteissa käytettävissä olevien yhteyskanavien, kuten sähköpostin ja puhelimen, välillä.

5.1.3 Suostumus tietojenkäsittelyyn

Tietojen käsittely voidaan suorittaa asianomaisen suostumuksella. Ennen suostumuksen antamista kohdan 4.3. tämän tietosuojaohjeen. Todisteiden vuoksi suostumusvakuutus on saatava kirjallisesti tai sähköisesti. Tietyissä olosuhteissa, esim. B. Puhelinneuvonnan yhteydessä suostumus voidaan antaa myös suullisesti. Niiden myöntäminen on dokumentoitava.

5.1.4 lailliseen lupaan perustuva tietojenkäsittely

Henkilötietojen käsittely on myös sallittua, jos valtion laki edellyttää, vaatii tai salli tietojenkäsittelyn. Tietojenkäsittelyn tyypin ja laajuuden on oltava laillisesti sallitun tietojenkäsittelyn kannalta välttämätöntä, ja sen on perustuttava näihin lakiin.

5.1.5 Perusteltuun intressiin perustuva tietojenkäsittely

Henkilötietojen käsittely voidaan suorittaa myös, jos se on välttämätöntä bb-netin oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Perustelut intressit ovat yleensä laillisia (esim. Maksamatta olevien saatavien täytäntöönpano) tai taloudellisia (esim. Sopimushäiriöiden välttäminen) tosiasioita. Henkilötietojen käsittelyä laillisen edun perusteella ei voida suorittaa, jos yksittäisissä tapauksissa on viitteitä siitä, että suojaavat rekisteröidyn edut ovat suuremmat kuin käsittelyä koskevat intressit. Suojeltavissa olevat edut on tarkistettava jokaisessa käsittelyssä.

5.1.6 Erityisen arkaluontoisten tietojen käsittely

Erityisen arkaluonteisten henkilötietojen käsittely voidaan suorittaa vain, jos laki sitä edellyttää tai jos asianomainen henkilö on nimenomaisesti antanut suostumuksensa. Näiden tietojen käsittely on myös sallittua, jos se on ehdottoman välttämätöntä rekisteröidylle kohdistuvien laillisten vaatimusten esittämiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi. Jos erityisen arkaluontoisen tiedon käsittelyä suunnitellaan, tietosuojavastaavalle on ilmoitettava siitä etukäteen.

5.1.7 Käyttäjätiedot ja Internet

Jos henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään verkkosivustoilla tai sovelluksissa, asianomaisille on tiedotettava tästä tietosuojailmoituksissa ja tarvittaessa evästeilmoituksissa. Tietosuojailmoitukset ja tarvittaessa evästeilmoitukset on integroitava siten, että ne ovat helposti tunnistettavissa, suoraan saatavissa ja jatkuvasti käytettävissä asianomaisille. Jos luodaan käyttöprofiileja (seurantaa) verkkosivustojen ja sovellusten käyttökäyttäytymisen arvioimiseksi, asianomaisille on tiedotettava tästä tietosuojatiedoissa. Henkilökohtainen seuranta voi tapahtua vain, jos kansallinen lainsäädäntö sallii tämän tai jos asianomainen henkilö on antanut suostumuksensa. Jos seuranta tapahtuu salanimellä, rekisteröidylle olisi annettava mahdollisuus vastustaa tietosuojailmoitusta (opt-out). Jos pääsy henkilötietoihin on mahdollista rekisteröidyn alueen verkkosivustoilla tai sovelluksissa, kyseisten henkilöiden tunnistaminen ja todentaminen on suunniteltava siten, että kullekin käyttöoikeudelle saavutetaan asianmukainen suojaus.

5.2 Työntekijöiden tiedot
5.2.1 Työsuhteen tietojenkäsittely

Työsuhteessa voidaan käsitellä työsopimuksen tekemiseen, toteuttamiseen ja irtisanomiseen tarvittavia henkilötietoja. Työsuhteen aloittamisen yhteydessä hakijan henkilötietoja voidaan käsitellä. Hylkäyksen jälkeen hakijan tiedot on poistettava todisteiden esittämiselle asetetut määräajat huomioon ottaen, paitsi jos hakija on suostunut myöhempään valintaprosessiin säilyttämiseen. Nykyisessä työsuhteessa tietojenkäsittelyn on aina liityttävä työsopimuksen tarkoitukseen, ellei yhtä seuraavista tietojenkäsittelyoikeuksista ole sovellettu.

Jos on tarpeen kerätä lisätietoja hakijasta kolmannelta osapuolelta työsuhteen aloittamisen aikana tai olemassa olevassa työsuhteessa, asiaa koskevat kansalliset lakivaatimukset on otettava huomioon. Epäselvissä tapauksissa on saatava asianomaisen suostumus.

Henkilöstötietojen käsittelyssä, joka on työsuhteen yhteydessä, mutta jota ei alun perin käytetä työsopimuksen täyttämiseen, on oltava laillinen legitiimiys. Ne voivat olla lakisääteisiä vaatimuksia tai työntekijän suostumusta tai yrityksen laillisia etuja.

5.2.2 lailliseen lupaan perustuva tietojenkäsittely

Henkilöstön henkilötietojen käsittely on myös sallittua, jos valtion laki edellyttää, vaatii tai salli tietojenkäsittelyn. Tietojenkäsittelyn tyypin ja laajuuden on oltava laillisesti sallitun tietojenkäsittelyn kannalta välttämätöntä, ja sen on perustuttava näihin lakiin. Jos toiminta on laillista, työntekijän oikeutetut edut on otettava huomioon.

5.2.3 Suostumus tietojenkäsittelyyn

Työntekijöitä koskevat tiedot voidaan käsitellä asianomaisen suostumuksella. Suostumus on annettava vapaaehtoisesti. Vapaaehtoinen suostumus on tehoton. Todisteiden vuoksi suostumusvakuutus on saatava kirjallisesti tai sähköisesti. Jos olosuhteet eivät salli tätä, suostumus voidaan antaa suullisesti. Joka tapauksessa niiden myöntäminen on dokumentoitava asianmukaisesti. Jos kyseessä oleva henkilö luovuttaa tietoon perustuvat tiedot vapaaehtoisesti, suostumus voidaan olettaa, jos kansallisessa lainsäädännössä ei vaadita nimenomaista suostumusta. Ennen suostumuksen antamista kohdan 4.3. tämän tietosuojaohjeen.

5.2.4 Perusteltuun intressiin perustuva tietojenkäsittely

Henkilöstön henkilötietoja voidaan käsitellä myös, jos se on välttämätöntä bb-netin oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Perustelut intressit perustellaan yleensä laillisesti (esimerkiksi laillisten vaatimusten asettaminen, toteuttaminen tai puolustaminen) tai taloudellisesti (esim. Työntekijöiden arviointi).

Henkilötietojen käsittelyä laillisen edun perusteella ei voida suorittaa, jos yksittäisissä tapauksissa on viitteitä siitä, että työntekijän suojelun arvoiset edut ovat suuremmat kuin käsittelyn edut. Jokaisen käsittelyn yhteydessä on tarkastettava laillisten etujen olemassaolo. Valvontatoimenpiteet, jotka edellyttävät työntekijöiden tietojen käsittelyä, voidaan suorittaa vain, jos siihen on laillinen velvoite tai jos siihen on perusteltu syy. Vaikka perusteltu syy olisi, valvontatoimenpiteen oikeasuhteisuus on tarkistettava. Yrityksen oikeutetut edut valvontatoimenpiteiden toteuttamisessa (esim. Lakien ja yrityksen sisäisten sääntöjen noudattaminen) on punnittava toimenpiteen kohteena olevan työntekijän oikeutettuihin etuihin nähden toimenpiteen ulkopuolelle jättämiseen, ja ne voidaan toteuttaa vain, jos ne ovat tarkoituksenmukaisia . Yrityksen lailliset edut ja työntekijöiden mahdolliset lailliset edut on määritettävä ja dokumentoitava ennen toimenpiteiden toteuttamista. Lisäksi kaikki muut kansallisen lainsäädännön vaatimukset (esimerkiksi asianomaisten tietooikeudet) on otettava huomioon.

5.2.5 Erityisen arkaluontoisten tietojen käsittely

Erityisen arkaluonteisia henkilötietoja voidaan käsitellä vain tietyin ehdoin. Erityisen suojan arvoisia ovat tiedot rodusta ja etnisestä alkuperästä, poliittisista mielipiteistä, uskonnollisista tai filosofisista vakaumuksista, ammattiliittojen jäsenyydestä tai asianomaisen henkilön terveydestä tai seksielämästä. Valtion lain takia muut tietoluokit voidaan luokitella erityisen suojaaviksi tai tietoluokkien sisältö voidaan täyttää eri tavalla. Samoin rikoksiin liittyviä tietoja voidaan usein käsitellä vain valtion lain mukaisilla erityisehdoilla. Käsittely on nimenomaisesti sallittava tai asetettava valtion lainsäädännössä. Lisäksi käsittely voidaan sallia, jos se on välttämätöntä, jotta vastuuhenkilö voi noudattaa oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan työlainsäädännössä. Työntekijä voi myös vapaaehtoisesti nimenomaisesti suostua käsittelyyn. Jos erityisen arkaluontoisen tiedon käsittelyä suunnitellaan, tietosuojavastaavalle on ilmoitettava siitä etukäteen.

5.2.6 Televiestintä ja Internet

Puhelinjärjestelmät, sähköpostiosoitteet, intranet ja Internet sekä sisäiset sosiaaliset verkot toimitetaan pääasiassa yrityksen käyttöön osana operatiivisia tehtäviä. Ne ovat työvälineitä ja yrityksen resursseja. Niitä voidaan käyttää sovellettavien lakimääräysten ja yhtiön sisäisten ohjeiden puitteissa.

Yksityinen käyttö on joka tapauksessa kielletty ja kielletty.

Turvallisuussyistä puhelinjärjestelmien, sähköpostiosoitteiden ja Internetin käyttö voidaan kirjata rajoitetun ajan. Näiden tietojen henkilökohtainen arviointi voidaan suorittaa vain, jos bb-netin lakien tai ohjeiden rikkomiseen liittyy konkreettinen ja perusteltu epäily. Näitä tarkastuksia voivat suorittaa vain tutkintayksiköt suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja tietosuojavastaavan valvonnassa. Kansallisia lakeja on noudatettava.

6. Henkilötietojen välittäminen

Tilausten käsittely tapahtuu, kun urakoitsijalle annetaan tehtäväksi käsitellä henkilötietoja ilman, että hänelle annetaan vastuuta liittyvään liiketoimintaprosessiin. Näissä tapauksissa tilaustenkäsittelysopimus on tehtävä ulkoisten urakoitsijoiden kanssa. Tilaajayritys säilyttää vastuun tietojenkäsittelyn oikeasta toteutuksesta.

Urakoitsija saa käsitellä henkilötietoja vain asiakkaan ohjeiden mukaisesti. Tilausta tehtäessä on noudatettava seuraavia vaatimuksia; käyttöönottoyksikön on varmistettava niiden toteutus.

 1. Urakoitsija valitaan sopivuutensa perusteella tarvittavien teknisten ja organisatoristen suojatoimenpiteiden takaamiseksi. Urakoitsijalla on turvallisuusvaatimukset 28 artiklan 3 kohta c, 32 GDPR, erityisesti 5 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan yhteydessä.
 2. Tilaus on tehtävä tekstimuodossa. Tietojenkäsittelyohjeet sekä asiakkaan ja urakoitsijan vastuut on dokumentoitava.
 3. Tietosuojavastaavan tarjoamia sopimustandardeja on noudatettava.
 4. Asiakkaan on vakuutettava itsensä urakoitsijan velvoitteiden noudattamisesta ennen tietojenkäsittelyn aloittamista. Urakoitsija voi osoittaa tietoturvavaatimusten noudattamisen etenkin toimittamalla sopiva todistus. Tietojenkäsittelyriskistä riippuen valvonta voidaan joutua toistamaan säännöllisesti sopimuksen voimassaoloaikana.
 5. Monissa GDPR-osissa on itsenäisiä tietosuojavelvoitteita, jotka kohdistuvat myös prosessoriin.
 6. 27 1 kohta GDPR: Velvollisuus nimittää ”edustaja” koskee myös jalostajaa.
 7. 30 kohta 2 GDPR: Käsittelijä on velvollinen pitämään menettelyhakemistoja.
 8. 31 GDPR: Velvollisuus tehdä yhteistyötä tietosuojavalvontaviranomaisen kanssa koskee myös prosessoijaa.
 9. 32 kohta 1 GDPR: Velvollisuus ryhtyä tietoturvan teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin koskee myös prosessoria.
 10. 37 (1) GDPR: Velvollisuus nimittää yrityksen tietosuojavastaava koskee myös prosessoijaa.
 11. 44 GDPR: Käsittelijöiden on myös noudatettava tietojen siirtämistä kolmansiin maihin koskevia rajoituksia.

7. Tietojen käsittely puolesta

Henkilötietojen siirtämiseen bb-netin ulkopuolella oleville vastaanottajille tai yrityksen sisäisille vastaanottajille sovelletaan 5 §: n mukaisia ​​henkilötietojen käsittelyn sallittavaksi ottamista koskevia vaatimuksia. Tietojen vastaanottajan on velvoitettava käyttämään niitä vain määriteltyihin tarkoituksiin.

Jos tietoja siirretään kolmansilta osapuolilta bb-net-verkkoon, on varmistettava, että tietoja voidaan käyttää aiottuihin tarkoituksiin.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Jokainen asianomainen voi käyttää seuraavia oikeuksia. Vastuullisen yksikön on käsiteltävä väitteesi välittömästi, eikä se saa johtaa haitoihin asianomaiselle henkilölle. Huomaa seuraava:

8.1 Oikeus tietoon - paljastaminen
 • Vastuuhenkilön (mahdollisesti myös edustajan) nimi ja yhteystiedot
 • Tietosuojavastaavan yhteystiedot
 • Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta
 • Perustelut intressit (käsittelyyn GDPR: n 6 artiklan mukaisesti)
 • Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
 • Siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin
 • Varaston kesto
 • Oikeus saada tietoja, oikaista, poistaa, rajoittaa, vastustaa ja siirtää tietoja
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Valitusoikeuden olemassaolo valvontaviranomaiselle
 • Tiedot siitä, vaaditaanko tietojen toimittaminen laissa tai sopimuksessa vai tarvitaanko sopimuksen tekemiseen, ja tietojen toimittamatta jättämisen mahdolliset seuraukset
 • Automaattisen päätöksenteon olemassaolo mukaan lukien profilointi
 • Tietoja mahdollisesta muutoksesta tietojenkäsittelyn tarkoituksessa
8.2 Oikeus tietoon
 • Tietojenkäsittelyn tarkoitukset
 • Tietoluokat
 • Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
 • Varaston kesto
 • Oikeus oikaisuun, poistamiseen ja vastustamiseen
 • Oikeus valittaa valvontaviranomaiseen
 • Tietojen alkuperä (ellei niitä ole kerätty rekisteröidyiltä)
 • Automaattisen päätöksenteon olemassaolo mukaan lukien profilointi
 • Lähettäminen kolmanteen maahan tai kansainväliseen organisaatioon
8.3 Oikeus korjaamiseen ja poistamiseen

on aina olemassa, kun

 • tietojen tallennus ei ole enää tarpeen,
 • rekisteröidy on peruuttanut suostumuksensa tietojenkäsittelyyn,
 • tietoja on käsitelty laittomasti,
 • poistaminen on laillinen velvoite EU: n tai kansallisen lainsäädännön mukaan.

9. Luottamuksellisuuden käsittely

Henkilötiedot ovat salassapitovelvollisia. Työntekijöillä on kielletty luvaton keräys, käsittely tai käyttö. Kaikenlainen käsittely, jonka työntekijä suorittaa ilman, että hänelle uskoa sitä tehtäviensä suorittamisen yhteydessä ja jolla on asianmukainen lupa, on luvaton. Tietämisen periaatetta noudatetaan: työntekijöillä voi olla pääsy henkilötietoihin vain siinä määrin ja siinä määrin kuin se on tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi. Tämä vaatii huolellista roolien ja vastuiden jakamista ja erottamista sekä niiden toteuttamista ja ylläpitämistä lupakonseptien puitteissa.

Työntekijät eivät saa käyttää henkilötietoja omaan yksityiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen, välittää sitä luvattomille henkilöille tai asettaa heitä saataville muulla tavoin. Esimiesten on ilmoitettava työntekijöilleen salassapitovelvollisuudesta työsuhteen alussa. Tämä velvoite jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

10. Käsittelyn turvallisuus

Henkilötietoja on aina suojattava luvattomalta käytöltä, laittomalta käsittelyltä tai paljastumiselta, samoin kuin katoamiselta, väärentämiseltä tai tuhoamiselta. Tämä pätee riippumatta siitä, käsitelläänkö tietoja sähköisesti vai paperimuodossa. Ennen uusien tietojenkäsittelymenettelyjen, etenkin uusien IT-järjestelmien, käyttöönottoa on määriteltävä ja toteutettava henkilötietojen suojaamiseksi tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet. Näiden toimenpiteiden on perustuttava tekniikan tasoon, käsittelyyn liittyviin riskeihin ja tietojen suojausvaatimuksiin. Vastuullinen osasto voi erityisesti ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan. Henkilötietojen suojaamiseen tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ovat osa tietoturvan hallintaa, ja niitä on jatkuvasti mukautettava tekniseen kehitykseen ja organisatorisiin muutoksiin.

11. Tietosuojavalvonta

Tietosuojaohjeiden ja sovellettavien tietosuojalakien noudattaminen on tarkistettava säännöllisesti tietosuojatarkastuksilla ja muilla valvontatoimilla. Toteuttaminen on tietosuojavastaavan ja muiden tilintarkastusoikeuksien omaavien yritysalueiden vastuulla.

Tietosuojavalvonnan tulokset on toimitettava tietosuojavastaavalle. Johdolle on tiedotettava olennaisista tuloksista. Toimivaltainen tietosuojavalvontaviranomainen voi myös suorittaa omat valvonnansa tämän suuntaviivojen säännösten noudattamisen suhteen toimivallan puitteissa, jolla sillä on valtion lain nojalla oikeus.

12. Tietosuojatapahtumat

Jokaisen työntekijän tulee välittömästi ilmoittaa tietosuojavastaavalle tämän tietosuojaohjeen tai muiden henkilötietojen suojaamista koskevien asetusten rikkomuksista. Toiminnasta tai yksiköstä vastaava johtaja on velvollinen ilmoittamaan vastuussa olevalle tietosuojavastaavalle välittömästi tietosuojatapauksista.

Tapauksissa, joissa:

 • henkilötietojen laiton siirto kolmansille osapuolille,
 • - kolmansien osapuolten laiton pääsy henkilötietoihin tai -
 • henkilökohtaisten tietojen menetys

Yrityksessä toimitetut ilmoitukset on tehtävä välittömästi, jotta tietosuojatapausten olemassa olevat raportointivelvollisuudet voidaan täyttää kansallisen lainsäädännön nojalla.

13. Vastuut ja seuraamukset

Johto on vastuussa tietojen käsittelystä. Siksi sen on varmistettava, että lakisääteiset tietosuojavaatimukset ja tietosuojaohjeisiin sisältyvät vaatimukset otetaan huomioon (esim. Kansalliset ilmoitusvelvollisuudet). Johtajan johtotehtävänä on käyttää organisatorisia, henkilöstöä ja teknisiä toimenpiteitä asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseksi tietosuojan mukaisesti. Näiden vaatimusten toteuttaminen on vastuullisten työntekijöiden vastuulla. Jos viranomaiset suorittavat tietosuojavalvontaa, tietosuojavastaavalle on ilmoitettava siitä viipymättä.

Johdolla on velvollisuus tukea tietosuojavastaavaa hänen työssään. Liiketoimintaprosesseista ja hankkeista vastaavien on ilmoitettava tietosuojavastaavalle hyvissä ajoin henkilötietojen uudesta käsittelystä. Tietojenkäsittelyprojekteissa, jotka saattavat aiheuttaa erityisiä riskejä asianomaisten henkilöiden oikeuksille, tietosuojavastaavan on oltava mukana ennen käsittelyn aloittamista. Tämä koskee erityisesti erityisen arkaluontoisia henkilötietoja. Johtajan on varmistettava, että työntekijänsä koulutetaan tietosuojaan tarvittavassa laajuudessa. Henkilötietojen virheellisestä käsittelystä tai muista tietosuojalain rikkomisista syytetään myös monissa maissa, ja ne voivat johtaa vahingonkorvausvaatimuksiin. Rikkomukset, joista yksittäiset työntekijät ovat vastuussa, voivat johtaa työlainsäädännön seuraamuksiin.

14. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava elimenä, jolle ei ole annettu erityisiä ohjeita, pyrkii noudattamaan kansallisia ja kansainvälisiä tietosuojamääräyksiä. Hän vastaa tietosuojaohjeista ja seuraa niiden noudattamista. Bb-netin johto nimitti tietosuojavastaavan.

Kuka tahansa, johon asia vaikuttaa, voi ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan ehdotuksilla, tiedusteluilla, tietopyynnöillä tai valituksilla, jotka liittyvät tietosuojaan tai tietoturvaan liittyviin kysymyksiin. Tiedustelut ja valitukset käsitellään pyynnöstä luottamuksellisesti.

Jos vastuullinen tietosuojavastaava ei voi korjata valitusta tai estää tietosuojaohjeiden rikkomista, johto on otettava huomioon tietosuojarikkomusten korjaamiseksi.

Valvontaviranomaisten tiedustelut on aina saatettava tietosuojavastaavan tietoon. Tietosuojavastaavaan voidaan päästä seuraavasti:

Pohl Consulting Team GmbH
Tietosuojavaltuutettu
Mengeringhäuser Strasse 15
34454 Bad Arolsen, Saksa
T +49 5691 8900
Sähköposti: [sähköposti suojattu]

1. Tietosuojakäytännön tarkoitus ja soveltamisala

Bb-net media GmbH sitoutuu noudattamaan tietosuojaohjeita. Tietosuojan ylläpitäminen on luottamuksellisen liike- ja työntekijäsuhteen perusta. Tähän liittyy maineen ylläpitäminen. Tämä ohje luo puiteehdot tietojen käsittelylle ja siirtämiselle yrityksen sisällä ja ulkopuolisille sopimuskumppaneille. Se takaa asianomaisen prosessin omistajan suorittaman henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn yrityksessä. Tietosuojakäytäntö koskee yritystä ja sen työntekijöitä. Se koskee kaikkia henkilötietojen käsittelytoimia. Poikkeavia säännöksiä ei voida yksinkertaisesti tehdä. Tietosuojaohjeen muutos tapahtuu vain yhteistyössä tietosuojavastaavan kanssa.

2. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet (GDPR 5 artikla)

 • Laillisuus ja avoimuus:
  Asianomaisen henkilökohtaisten oikeuksien suojelemiseksi henkilötietoja on käsiteltävä laillisella tavalla, hyvässä uskossa ja asianomaiselle ymmärrettävällä tavalla. Vaikuttaville osapuolille on tiedotettava heidän henkilötietojensa käsittelystä. Lisäksi on oltava selvää, kuinka hyödyllinen kerätty tieto ja miten sitä käsitellään.
 • korvamerkitsemistä:
  Henkilötietojen käsittelyssä voidaan harjoittaa vain niitä tarkoituksia, jotka on määritelty nimenomaisesti ennen tietojen keräämistä. Tarkoitukset ilmenevät vastaavista työohjeista, ja työntekijän on huomioitava ne ennen ensimmäisen käsittelyn alkamista.
 • Tietojen minimointi:
  Henkilötietojen on oltava tarkoituksenmukaisia ​​tarkoitukseen ja rajoitettu niihin, jotka ovat tarpeen käsittelyyn. Vain ne henkilötiedot tallennetaan ja käsitellään, jotka ovat välttämättömiä työvaiheelle. Vastaavat eritelmät löytyvät työohjeista.
 • tarkkuus:
  Henkilötietojen on oltava tosiasiallisesti oikeita ja ajan tasalla. Virheelliset tiedot on poistettava tai korjattava välittömästi asianmukaisilla toimenpiteillä.
 • Tallennusraja:
  Henkilötiedot on tallennettava siten, että rekisteröidyt voidaan tunnistaa vain niin kauan kuin on tarpeen vaadittavan käsittelyajanjakson ajan. Pidempi varastointi on mahdollista, jos henkilötietoja suojataan sopivilla teknisillä tai organisatorisilla toimenpiteillä.
 • Rehellisyys ja luottamuksellisuus:
  Henkilötietoja on käsiteltävä luottamuksellisesti ja käsiteltävä siten, että asianmukainen tietoturva voidaan taata. On toteutettava asianmukaiset tekniset toimenpiteet tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä, laittomalta käsittelemiseltä tai muokkaamiselta ja tahattomalta katoamiselta tai tuhoutumiselta.

3. Käsittelyn laillisuus (GDPR 6 artikla)

Henkilötietoja voidaan kerätä, käsitellä ja käyttää vain, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Suostumus asianomaisten tietojen käsittelyyn
 • Tietojenkäsittely sopimussuhteessa
 • Tietojenkäsittely laillisen velvoitteen täyttämiseksi
 • Tietojenkäsittely laillisen edun perusteella
 • Tietojenkäsittely rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi
 • Tietojenkäsittelytyösuhde BDSG-uuden §26: n mukaan

4. Henkilötietojen välittäminen

Henkilötietoja saa siirtää vastaanottajille yrityksessä ja sen ulkopuolella vain, jos jokin III osan vaatimuksista täyttyy. Lisäksi vastaanottajan on velvoitettava käyttämään tietoja vain määriteltyihin tarkoituksiin.

5. Tilausten käsittely (GDPR: n 28 f artikla)

Jos vastuuhenkilö antaa (urakoitsijalle) toimeksiannon kerätä, käsitellä tai käyttää henkilötietoja (bb-net), tämä on tilaustietojen käsittely. Tämä tehdään sopimuksen perusteella. Käsittelijä voi käsitellä henkilötietoja vain vastuuhenkilön ohjeiden mukaisesti.

6. Rekisteröidyn oikeudet (GDPR: n 16 artikla ja sitä seuraavat artiklat)

Henkilöllä, johon tietojenkäsittely vaikuttaa, on useita oikeuksia, joita on suojattava. Asianomaisen pyynnöstä vastuussa olevan yksikön on käsiteltävä heidän väitteensä välittömästi.

 • Rekisteröity voi pyytää tietoja siitä, mitä henkilötietoja käsitellään mihin tarkoitukseen.
 • Asianomainen henkilö voi pyytää henkilötietojen oikaisua tai täydentämistä.
 • Rekisteröity voi pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittelyn perusteita ei ole tai niitä ei enää ole.
 • Rekisteröity voi pyytää käsittelyn rajoittamista, jos tietojen oikeellisuus on kiistetty tai käsittely on laitonta.

7. Tietosuojatapahtumat

Tietosuojaohjeiden rikkomuksista on ilmoitettava vastaavalle hallinnoijalle.

Henkilötietojen suojan loukkaamisessa on merkitystä
Seuraa työohjeita. Turvallisuutta rikotaan, jos:

 • henkilötietoja välitetään laittomasti kolmansille osapuolille.
 • henkilötiedot hävitetään laittomasti tai muuttuvat.
 • Kolmannet osapuolet saavat laittoman pääsyn henkilötietoihin.

Tiedot YK: n lakivaatimusten täytäntöönpanosta
EU: n yleinen tietosuoja-asetus bb-netillä

Täältä voit selvittää, mitä bb-net media GmbH tekee sinulle tietosuojan suhteen, kuinka olemme panneet täytäntöön uuden EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja mitkä prosessit ja dokumentaatio meillä on käytettävissäsi.

1. Kuinka olemme panneet täytäntöön EU: n tietosuojaasetuksen vaatimukset?

bb-net suhtautuu asiakkaiden ja kiinnostuneiden henkilötietojen käsittelyyn erittäin vakavasti. Yhteistyössä ulkoisen tietosuoja-asiantuntijan ja lakiasiaintoimiston kanssa tarkastettiin huolellisesti kaikki henkilötietoihin liittyvät alueet yrityksessä ja toimitetuilla digitaalisilla alustoilla. Kaikille prosesseille, joissa tietoja tallennetaan tai käsitellään,
niiden turvaamiseksi toteutettiin teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Jos tietoja siirretään kolmansille osapuolille, kaikki vastaanottajat tarkistettiin ja toteutettiin kaikki mahdolliset toimenpiteet tietojen väärän käsittelyn estämiseksi. Alla löydät kaikki tiedot ja tarkan tallennuspaikan kaikille yrityksessämme oleville tietosuojaa koskeville asiakirjoille.

2. Tietosuojakäytäntömme

Löydät henkilötietojesi käsittelystä tai käsittelystä tietosuojaohjeet yksityisyyden suoja.

3. Tietosuojatietomme asiakkaillemme

Yleiset tietosi tietojen käsittelystäsi ja oikeutesi - yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) 13, 14 ja 21 artiklan mukaiset tiedot löytyvät yksityisyyden suoja.

4. Mistä löydän tietoja tietojen käsittelystä bb-net-verkkosivustolla?

Löydät koko täältä Tietosuoja.

5. Tietoturvaa koskevat tekniset ja organisatoriset toimenpiteemme

GDPR: n 32 artiklan mukaisesti on ryhdytty kattaviin toimenpiteisiin tietosi suojaamiseksi yhteistyössä ulkopuolisen tietosuojavastaavan ja erikoistuneen asianajajan kanssa. Löydät yksityiskohtaiset toimenpiteet artikkelistamme TOMS lukea.

6. Millä perusteella me välitämme tietoja?

Käsittelytoimintamme arvioinnin perusteella välitämme tiedot seuraavilla perusteilla:

 • Yksittäinen sopimus eli tilaus tietojenkäsittelysopimukset sekä urakoitsijana että asiakkaana
 • oikeusperusta
 • Sopimussuhteet
 • suostumus
 • EU: n vakiosopimuslausekkeet

7. Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää vahvistusta siitä, käsittelemmekö henkilötietoja, ja oikeus saada tietoja näistä henkilötiedoista. Lisäksi sinulla on oikeus oikaista, poistaa ja rajoittaa tietojenkäsittelyä sekä oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä milloin tahansa tai peruuttaa milloin tahansa suostumuksesi tietojenkäsittelyyn tai pyytää tiedonsiirtoa. Lisäksi sinulla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselta tietosuojaloukkauksista.

8. Onko sinulla kysyttävää?

Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen: [sähköposti suojattu]

Luonnollisten henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi henkilötietojen käsittelyssä on välttämätöntä, että toteutetaan asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja siten tämän asetuksen vaatimukset täytetään. Voidakseen todistaa asetuksen noudattamisen urakoitsija määrittelee sisäiset strategiat ja ryhtyy toimenpiteisiin, jotka täyttävät erityisesti tietotekniikan tietoturvan ja tietosuojan periaatteet.

Käyttämällä turvajärjestelmiä tunkeutumishälytysjärjestelmää (EMA) integroidulla kulunvalvonnalla, palohälytysjärjestelmällä ja videovalvonnalla, omaisuuden raja on suojattava, tunkeilijat torjuttava ja sabotaasi, vakoilu ja varaston erot vältettävä.

Tätä tarkoitusta varten kiinteät ovet, jotka johtavat ulospäin, varustetaan avaus- ja sulkemiskoskettimilla. Lisäksi tietyille alueille on järjestetty ansamainen valvonta liiketunnistimilla, jotta voidaan havaita ja ilmoittaa luvattomasta käytöstä ikkunoiden ja kattoikkunoiden kautta tai ihmisten ansasta. Kaikissa muissa vaiheissa tallennus riippuu vain liikkeestä. Kuvia tallennetaan digitaalisen videojärjestelmän kiintolevyille vain, kun kuvassa on liikettä tai liikkuvia kameroita.

Hälytysjärjestelmä aktivoidaan tai deaktivoidaan lukijan avulla transponderilla. Tämä varmistaa, että vain valtuutetut henkilöt voivat toimia. Väistämättömyys taataan ja vain kaikkien ulkoisten ovien lukitsemisen ja lukitsemisen yhteydessä. Väistämättömyys tarkoittaa toimenpiteiden toteuttamista väärien toimintojen aiheuttamien väärien hälytysten torjumiseksi. Tässä konseptissa hälytys välitetään jatkuvasti miehitettyyn ohjauskeskukseen ja valittujen ihmisten älypuhelimiin.

Jos vakuutusyhtiöiltä tai tilintarkastajilta vaaditaan laitteita VdS: n, LKA: n tai DIN 0833: n mukaisten ohjeiden mukaisesti, välttämätöntä ja hälytyksen lähettäminen jatkuvasti miehitettyyn valvontakeskukseen on välttämätöntä. Kiinteitä videokameroita kiinteissä pisteissä, joita voidaan katsella ja ohjata tehdasverkon kautta, käytetään ulkoalueiden valvontaan ja hälytyksen todentamiseen. Videokuvat tallennetaan työajan ulkopuolella. Tietosuojamääräysten takia pääsy on suojattu vain salasanalla ja tietosuojavastaavan eritelmien mukaisesti. Itse kameraverkko on asetettu erilliseksi yksiköksi jatkuvan stressin välttämiseksi tehdasverkossa.

Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ovat teknisen kehityksen ja kehityksen alaisia. Tekniikan taso, toteuttamiskustannukset, käsittelyn tyyppi, laajuus ja tarkoitukset sekä BKT: n 32 artiklassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden oikeuksia ja vapauksia koskevan riskin esiintymisen todennäköisyys ja vakavuus on otettava huomioon. Merkittävät muutokset on dokumentoitava. Kaiken kaikkiaan nämä ovat tietoturvatoimenpiteitä ja järjestelmien luottamuksellisuuden, eheyden, saatavuuden ja kestävyyden kannalta asianmukaisen suojan takaamiseksi, ja ne ovat sopivia suojattavien henkilötietojen tyypistä tai tietoluokista riippuen. Lakivaatimusten täyttämiseksi asiakas toteuttaa tämän sopimuksen vaikutusalueellaan seuraavasti:

1. Luottamuksellisuus (BKR: n 32 artiklan 1 kohdan b alakohta)

1.1 Kulunvalvonta

Älä tarjoa luvatonta fyysistä pääsyä tietojenkäsittelyjärjestelmiin, kuten palvelinhuoneisiin, verkkokaapelointiin tai työtiloihin, joissa työasematietokoneet sijaitsevat. Urakoitsijan on varmistettava, ettei pääsyä, tietoa tai mahdollista pääsyä saada.

Urakoitsija on toteuttanut seuraavat toimenpiteet:

 • Avainten hallinta ja avainten allokoinnin dokumentointi
 • Varkaudenestojärjestelmä VDS-standardin mukaan
 • Vierailija ja henkilökohtainen hallinta
 • Videovalvonta yrityksen tiloista
 • Palvelinhuoneen oven suojaus elektronisella kulunvalvonnalla
 • Ikkunaton palvelinhuone

1.2 Kulunvalvonta

Kulunvalvonnan lisäksi on estettävä tietojenkäsittelyjärjestelmien käyttö luvattomien henkilöiden toimesta. Pääsy järjestelmiin, joissa henkilötietoja käsitellään, on tarjottava käyttäjän tunnistamisen avulla.

Urakoitsija on toteuttanut seuraavat toimenpiteet:

 • Henkilökohtainen käyttäjän sisäänkirjautuminen valtuutuskonseptin avulla, kun kirjaudut sisään yritysverkkoon
 • Salasanamenettely ja prosessin hallinta
 • Sopiva virustorjuntaratkaisu, jossa on päivitykset palvelimelle ja asiakkaille
 • Laitteistopohjainen redundantti palomuurijärjestelmä
 • Asiakkaan automaattinen lukitus tietyn ajan kuluttua ilman käyttäjän toimintaa
 • Kaikkien salasanojen ja salauksen digitaalinen järjestelmä
 • Salatut lähetyspolut suojataan VPN: llä
 • Mobiililaitteiden, kuten muistikirjojen ja tablettien kiintolevyt on salattu
 • Kaikilla työaseman järjestelmillä, kiinteillä tai mobiililaitteilla, on BIOS-salasana
 • Mobiililaitteiden ja kotitoimistojen turvallisen käytön sopimukset

 

1.3. Kulunvalvonta

Valtuutetuilla henkilöillä on pääsy pääsyyn vain rekisteröidyn luvan perusteella, joten henkilötietojen luvaton lukeminen, kopiointi, muuttaminen tai poistaminen ei ole mahdollista.

Urakoitsija on toteuttanut seuraavat toimenpiteet:

 • Henkilökohtainen käyttäjän sisäänkirjautuminen valtuutuskonseptin ja omistettujen käyttöoikeuksien kanssa
 • Salasanan tunnistaminen ja salasanakäytäntö
 • Pääsyrajoitus IP-tasolla ja etäkäyttö salatulla VPN: llä
 • Sovellustason lokitiedot
 • Asiakkaiden ja omien mobiililaitteiden yksityisen käytön kielto
 • Käytetyt tietovälineet poistetaan, ennen kuin niitä käytetään uudelleen
 • Laitteet, joissa on SIM-kortti, on suojattu PIN-koodilla
 • Mobiililaitteiden, kuten muistikirjojen ja tablettien kiintolevyt on salattu
 • Vanhat tiedostot ja vanhat tietovälineet tuhotaan varmennetuilla silppureilla tai lävistimillä
 • USB-liitännät on estetty kaikissa työasemajärjestelmissä

1.4 Erotteluvaatimus

Eri tarkoituksiin kerätyt tiedot on käsiteltävä erikseen. Erottaminen on suoritettava siten, että sitä ei voida sekoittaa muiden asiakkaiden tietoihin tai luvattomat kolmannet osapuolet pääsevät niihin.

Urakoitsija on toteuttanut seuraavat toimenpiteet:

 • Erilliset tietokannat ja käsittelyjärjestelmät
 • Erilliset tuotanto- ja testausjärjestelmät
 • Käyttöoikeuksien käsite
 • Asiakkaiden erottaminen käytetyissä ohjelmistotuotteissa

2. Eheys (BKR: n 32 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2.1. Siirron hallinta

On varmistettava, että luvaton lukeminen, kopiointi, muuttaminen tai poistaminen ei ole mahdollista sähköisen siirron tai ulkoisten tietovälineiden kuljetuksen ja varastoinnin aikana. On oltava mahdollista tarkistaa ja päättää, missä kohdin henkilötietojen siirto tiedonsiirtolaitteella on tarkoitus.

Urakoitsija on toteuttanut seuraavat toimenpiteet:

 • Henkilötietojen salattu lähettäminen sähköpostissa
 • Suojattu langaton LAN (WLAN)
 • Salatut lähetyspolut suojataan VPN: llä
 • Tietovälineiden salaus kuljetuksen aikana
 • Sopiva virustorjuntaratkaisu, jossa on päivitykset palvelimelle ja asiakkaille
 • Laitteistopohjainen redundantti palomuurijärjestelmä
 • Kaikkien työntekijöiden velvollisuus noudattaa tietosuojavaatimuksia GDPR: n 5 artiklan mukaisesti

2.2. Tulon ohjaus

Mahdollistaa myöhemmän määrittämisen siitä, onko henkilötiedot syötetty, muutettu tai poistettu tietojenkäsittelyjärjestelmiin, loki-järjestelmällä.

Urakoitsija on toteuttanut seuraavat toimenpiteet:

 • Asiakirjojen hallinta versioineen ja historiaineen
 • Lokitiedot syöttämistä, muuttamista ja poistamista varten
 • Käyttöoikeudet ovat rajoitetut
 • Rajoitettu joukko ihmisiä vaihtamaan koko yrityksen laajuista bbCore-ohjelmistoa

3. Saatavuus ja joustavuus (BKR: n 32 artiklan 1 kohdan b alakohta)

3.1. Saatavuuden hallinta

Henkilötietojen vahingossa tapahtuvalta, tahalliselta tai ennakoimattomalta menettämiseltä on oltava asianmukainen suoja.

Urakoitsija on toteuttanut seuraavat toimenpiteet:

 • Tietojen varmuuskopiointikonsepti säännöllisin väliajoin
 • Hätäkäsikirja ja hätäsuunnitelmat saatavilla
 • Tietojen varmuuskopio erillisessä palo-osassa
 • Salattu varmuuskopio
 • Tietovälineiden varastointi varmuuskopioineen yrityksen ulkopuolella
 • Katkaisematon virtalähde (UPS)
 • Varkaudenestojärjestelmä VDS-standardin mukaan
 • Sopivat palonsammutusjärjestelmät palvelinhuoneessa ja yrityksen tiloissa
 • Kaikkien elektronisten järjestelmien säännöllinen sähköinen tarkastus DGUV3: n mukaan
 • Erilliset elektroniset piirisulakkeet

4. Säännöllisen tarkastelun, arvioinnin ja arvioinnin menettely (BKR: n 32 artiklan 1 kohdan d alakohta; 25 artiklan 1 kohta GDPR)

4.1. Tilausten hallinta

Takaa, että tilauksessa käsiteltäviä henkilötietoja voidaan käsitellä vain asiakkaan ohjeiden mukaisesti. Heti kun urakoitsija käyttää alihankkijoita, heidän on noudatettava ohjeita ja tietosuojaa samalla tavalla.

Urakoitsija on toteuttanut seuraavat toimenpiteet:

 • Kirjallinen sopimus tilaustietojen käsittelystä urakoitsijan kanssa
 • Urakoitsijan tarkistaminen ja valinta, erityisesti tietoturvan kannalta
 • Kaikkien työntekijöiden velvollisuus noudattaa tietosuojavaatimuksia GDPR: n 5 artiklan mukaisesti
 • Tarkista urakoitsijalta, onko tietosuojavastaava nimitetty
 • Urakoitsijan jatkuvat tarkistus- ja valvontaoikeudet

ME VASTAUS KYSYMYKSESI