EfbV §56 KrWG -jäteyhtiö

Jätehuoltoyritys
Sertifikaatti osoittaa, että KrWG: n 56 §: n mukaiset jätehuoltoyritysasetuksen vaatimukset täyttyvät.

Palveluntarjoajalle asetetaan korkeita vaatimuksia luotettavuuden, henkilöstön teknisen ja erikoistuntemuksen, yrityksen vakuutusturvan, organisaation ja laitteiden suhteen. Kaikkien jätehuoltotoimien kaikkien tarvittavien säännösten ja dokumentointivaatimusten noudattaminen.

Jätetyyppi jäteluettelomääräyksen (AVV) mukaan määritellään myös annetussa todistuksessa. Tämä tekee selväksi, saako yritys käsitellä ja hävittää.

Tiesitkö, että suurin osa IT-laitteista on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi? Syynä tähän ovat tietokoneissa olevat akut ja kannettavat tietokoneet ja matkapuhelimet.

Sinulla on velvollisuusettä käytöstä poistetut laitteet luovutetaan vain sertifioiduille ja hyväksytyille erikoistuneille yrityksille - vaikka niitä ei pakollisesti hävitettäisikään.

Jätehuoltoyritysrekisterin avulla voit tarkistaa, onko palveluntarjoajalla toimilupa ja mitä toimintoja hän saa suorittaa.

https://fachbetrieberegister.zks-abfall.de/fachbetrieberegister/Entsorgungsfachbetriebe

Siirry alkuun