Huolehdi sosiaalisesta vastuusta

Kestävä sitoutuminen (CSR)

BB-netille taloudelliset toimet, joissa otetaan huomioon ympäristö, kestävyys ja sosiaaliset näkökohdat, ovat itsestäänselvyys.

Bb-net media GmbH: n CSR

Kestävyys ja sosiaalinen sitoutuminen ovat tulevan elinkelpoisuuden perusta. Yritysvastuu ei ole ylellisyyttä, ja se voidaan toteuttaa mistä tahansa yrityksestä. Jopa pienillä toimenpiteillä on suuri vaikutus. Jokainen panos laskee ratkaisevan muutoksen. Kestävyysstrategiassamme keskitymme paitsi yksittäisiin toimenpiteisiin myös noudatamme kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon liiketoiminta-alueemme kaikki alueet. Ja se tinkimättä laadusta. Vakaumuksesta hyväksymme sosiaalisen vastuumme ja toimimme ja sitoutumme ydinliiketoimintamme ulkopuolelle ympäristöön, kestävään liiketoimintaan ja sosiaalisiin projekteihin.

Teaser-kuva Yritysten sosiaalinen vastuu

MAAILMANLAAJUISTEN HAASTEIDEN HALLINTA YHDESSÄ

Kaikista ihmisistä, yhteisöistä ja markkinoista hyötyvän kestävän maailmantalouden vision johdosta yhä useammat yritykset allekirjoittavat YHDYSKUNNAN GLOBAL COMPACT -yrityksen ja ovat sitoutuneet noudattamaan globaalin vastuullisen hallinnon 10 periaatetta ja kestävän kehityksen tavoitteita (SDGS). bb-net on ensimmäinen saksalainen ilmastoneutraali IT-prosessori, joka tunnistaa itsensä a YK: n maailmanlaajuisen sopimuksen allekirjoittaja on sitoutunut Yhdistyneiden Kansakuntien vastuullisen hallinnon 10 tavoitteeseen ja julkaisee vuotuisen edistymisraportin (COP).

01     Yritysten tulisi tukea ja kunnioittaa kansainvälisten ihmisoikeuksien suojelua.

02     Yritysten tulisi varmistaa, etteivät ne ole osallisina ihmisoikeusloukkauksissa.

03     Yritysten tulisi puolustaa yhdistymisvapautta ja oikeuden tunnustamista työehtosopimusneuvotteluissa.

04     Yritysten tulisi kannustaa kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

05     Yritysten tulisi kannustaa lapsityövoiman poistamista.

06     Yritysten tulisi puolustaa syrjinnän poistamista työssä ja ansiotyötä.

07     Yritysten tulisi noudattaa ennalta varautumisen periaatetta käsitellessään ympäristöongelmia.

08     Yritysten tulisi tehdä aloitteita ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.

09     Yritysten tulisi nopeuttaa ympäristöystävällisten tekniikoiden kehittämistä ja levittämistä.

10     Yritysten tulisi vastustaa kaikkia lahjonnan muotoja, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

”Sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys määrää ydinliiketoimintaamme. Olemme jatkuvasti sitoutuneet maailmanlaajuiseen kestävään IT-laitteistojen käyttöön. Kaikessa tekemisessämme varmistamme lakien, ohjeiden ja ihmisoikeuksien noudattamisen."

Michael Bleicher
Toimitusjohtaja, perustaja ja luova mieli

TYHJENNÄ TAVOITTEET, ARVOT, TARKENNUS

Kestävän, ekologisen ja sosiaalisen toiminnan on oltava muutakin kuin vain huulipalvelu. Meillä, bb-netillä, on vielä suuria suunnitelmia. Keskitymme kunnianhimoisesti kokonaisuuteen ja haluamme tehdä parhaamme. YK: n 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG) kannustavat meitä pitämään yritysvastuutamme elävänä prosessina ja jatkamaan parantamista tavoitekohtaisesti.

kestävän kehityksen globaaleja tavoitteita

Lisätietoja kestävän kehityksen tavoitteista löytyy täällä.

Kuinka integroimme kestävän kehityksen tavoitteet yritysstrategiamme.

Tavoite 4 - laadukas koulutus

LAADUNKOULUTUS

Koulutus on kaiken alussa. Siksi emme IHK-sertifioiduna koulutusyrityksenä vain edistä työntekijöitä, joilla on yhtäläiset mahdollisuudet, erottuvan koulutus- ja jatkokoulutusohjelman avulla, mutta myös tuemme aktiivisesti DigitalPact-koulua varustamalla oppilaitokset prosessoidulla IT-tekniikalla. Tuemme Labdoon ja Knowledge Workshopin kaltaisia ​​hyväntekeväisyysapuprojekteja IT-lahjoituksilla luontoissuorituksina, jotta lapset ja nuoret voivat kotona ja ulkomailla saada tietotekniikkaa ja koulutusta.

Tavoite 7 edullista ja puhdasta energiaa

Edullinen ja puhdas energia

Bb-net on käyttänyt uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä vasta vuodesta 2013. Automaattisia prosesseja käytetään valaistuksen ja laitteiden sammuttamiseen kokonaan tuotannon ja kaupan alueella, kun niitä ei käytetä tai lepoaikoina. Perustamalla uuden, energiatehokkaan yrityksen sijainnin olemme saavuttaneet lämmitysenergian säästöt yli 30%.

Tavoite 8 ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

KORKEA TYÖ JA TALOUDELLINEN KASVU

Valmistamme laitteitamme turvallisesti ihmisille, ympäristölle ja ilmastollemme. Pidämme suurta arvoa yhteistyössä yritysten kanssa, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan eettisiä sääntöjä. Reilun tuotantoketjun noudattaminen, joka syntyy ilman pakkotyötä tai lapsityötä, on meille välttämätöntä. Vakaumuksestamme teemme ilman sopimusta tai vuokratyötä ja tarjoamme työntekijöille pitkäaikaisia ​​ja kriisinkestäviä työpaikkoja, joissa he voivat toteuttaa itsensä kiinnittämättä huomiota muuttoliikkotaustaan ​​ja mahdollisiin haittoihin - tarjoamme kaikille ansaitsemamme mahdollisuuden.

Tavoite 9 Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri

TEOLLISUUS, INNOVOINTI, INFRASTRUKTUURI 

Saksa on yksi vihreän teknologian edelläkävijistä. bb-netin omalla tuotemerkillätecXL - tekniikka kuin uusi“ bb-net luo innovaation muuttaa käytetyt laitteet Green-IT:ksi.

TecXL-laitteitamme parannetaan jatkuvasti ympäristöystävällisissä olosuhteissa, resurssitehokkaissa prosesseissa ja jatkuvassa tuoten optimoinnissa.

Tavoite 10 Vähemmän eriarvoisuutta

VÄHEMMÄN TASA-ARVO

Yhteistyö on mottomme. Siirtolaistaustaiset, mutta myös vammaiset ihmiset työskentelevät melkein kaikilla alueilla. BB-netissä kaikki ovat saman arvoisia ja heitä tuetaan tarvittaessa. Se on elettyä osallisuutta - vakaumuksesta. Keskitymme tulojen oikeudenmukaiseen jakamiseen, tarjoamme kielikursseja ja varustamme jokaisen työpaikkamme identtisesti siten, että jokaisella työntekijällä on sama korkea laatu.

Tavoite 12 varmistaa kestävä kulutus ja tuotanto

KESTÄVÄ KULUTUS JA TUOTANTO

Luonnonvarojen vastuullinen käyttö on erityisen tärkeää IT-alalla. Antaa korkealaatuisille, pitkäikäisille yrityslaitteille toinen merkitys sekä ammattimainen hävittäminen laitteen elinkaaren lopussa. Tämä on kestävin vaihtoehto käsiteltäessä käytettyä tietotekniikkaa. Pidämme itseämme rakentavina aktivisteina, kun on kyse prosessoitujen tietotekniikkojen ansaitsemisesta. Optimoimalla laitteitamme jatkuvasti ja tarjoamalla houkuttelevia palveluita, kuten 24 kuukauden takuu, yritämme kannustaa yrityksiä ja loppukäyttäjiä miettimään uudelleen lähestymistapaansa ja tekemään siirtymisestä jalostettuihin tavaroihin entistä houkuttelevamman.

Tavoitteen 13 ilmastonsuojelu

ILMASTOSUOJATOIMENPITEET

Ilmastoneutraalissa paikassa Schweinfurtissa näemme vastuumme toimia ilmastoneutraalilla tavalla. Negatiivisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi osana kattavaa energia- ja liikkuvuuskonseptia. Tavoitteenamme on parantaa ilmastoystävällisyyttä tuotantoketjun alkupäässä ja loppupäässä. Kompensoimme väistämättömät päästöt yhteistyössä Focus Zukunftin kanssa ostamalla sertifikaatteja. Vihreä logistiikka: Analysoimme päästöjä tavaravirran mukaan, johdamme niistä sopivia toimenpiteitä ja minimoimme siten kuljetuspäästömme.

Tavoite 15 Elämä maalla

ELÄMÄ MAASSA

Maalla kukoistava elämä on tämän planeetan elämämme perusta. Biologisen monimuotoisuuden edistämiseksi istutimme ulkotiloihimme yli 50% enemmän viheralueita kuin viherryttämissuunnitelmassa täsmennetään. Tämä laajentaa uhanalaisten lajien luonnollista elinympäristöä monta kertaa. Olemme myös aktiivisesti mukana Save The Bees -kampanjassa ja olemme sponsoroineet Melfira-aloitetta vuodesta 2019 lähtien.

Tavoite 17 -kumppanuudet tavoitteiden saavuttamiseksi

KUMPPANUUDET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

Verkostoituminen ja yhteistyö eri aloilla (ympäristö, ilmasto, koulutus, pakolaisapu ja perhe) luovat kumppanuuksia, joissa työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa luovien ratkaisujen ja parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi kestävän kehityksen edistämiseksi. Optimoimme aina itsemme ja kumppanimme. Perustamalla aloitteita, kuten INSI (Initiative for Sustainably Secure IT Evolution), tuemme kumppaneita, yrityksiä ja asiakkaita kestävyysstrategioiden laatimisessa ja toteuttamisessa IT-elinkaaressa.