bb-net liittyy BAUM eV: hen

Bb Net Baumev liittyy
Lyhenteellä BAUM Saksan liittotasavallan ympäristötietoisen johtamisen työryhmä eV on yhdistänyt onnistuneesti ja tulevaisuuteen taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset kysymykset eli kestävän kehityksen periaatteet vuodesta 1984 lähtien. Nykyään BAUM, jolla on reilusti yli 500 jäsentä, on kestävän liiketoiminnan vahva yritysverkosto. Monien tunnettujen yritysten lisäksi sponsoroivia jäseniä ovat yhdistykset ja laitokset.

Tullessaan BAUM eV: n jäseneksi Refurbisher bb-net näyttää toisen esimerkin ympäristönsuojelusta ja kestävyydestä ja sitoutuu vapaaehtoisesti noudattamaan BAUM: n kestävän hoidon säännöstöä tulevan toiminnan ohjenuorana.

Lisätietoja ympäristösitoumuksistamme Ympäristöpuoli.

BAUM-koodi:

Periaatteessa jäsenyys BAUM-sponsoriryhmään on avoin kaikille yrityksille, instituutioille ja ihmisille, jotka ovat aktiivisesti sitoutuneet kestävien liiketoimintakäytäntöjen kehittämiseen ja toteuttamiseen. BAUM-tukiryhmän jäseniä kehotetaan sitoutumaan vapaaehtoisesti kestävän hallinnon BAUM-käytännesääntöihin tulevan toiminnan ohjenuorana. Sitoutuminen BAUM-koodiin on merkitty vastaavasti jäsenluetteloihin.

Siksi BAUM luottaa tukiryhmän jäsenen ilmoitettuun tahtoon vakavasti panna täytäntöön koodissa määritellyt vaatimukset. Tämän kehitys- ja toteutusprosessin tukemiseksi BAUM tarjoaa kontakteja, tietoja ja tapahtumia sekä mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia muiden jäsenten kanssa.

Vain ne tukiryhmän jäsenet, jotka ovat sitoutuneet BAUM-koodiin, saavat viitata jäsenyyteensä BAUM: iin (esim. Mainita verkkosivustolla, yritysesittelyissä tai muulla tavalla yritysviestinnän yhteydessä) ja käyttää BAUM-logoa ja BAUM-todistusta.

Mahdollisuuksien mukaan olisi viitattava myös sitoutumiseen kestävän johtamisen BAUM-säännöstöön. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi tulostamalla se tai linkittämällä se osoitteeseen www.baumev.de. Lisäksi työntekijöille tulisi tiedottaa asianmukaisesti BAUM-jäsenyydestä.

BAUM-logoa ei saa käyttää tietyissä tuotteissa.

Jos on viitteitä, jotka herättävät epäilyksiä allekirjoitetun BAUM-säännöstön vakavasta toteuttamisesta, tukiryhmän jäsenelle annetaan mahdollisuus kommentoida, jonka on myös annettava tietoja siitä, missä määrin laillinen kritiikki olisi otettava huomioon tulevaisuudessa ja muutos toteutettava. Jos käy ilmi, että tukiryhmän jäsen ei halua tai ei voi noudattaa BAUM-koodia, BAUM: n hallitus päättää jäsenen poissulkemisesta.

Jäsenyys BAUM-tukiryhmässä ei ole todiste siitä, että kestävän yritysjohtamisen tavoite on todella saavutettu.

Löydät lisää aiheesta BAUM eV täällä.

Olemme tietoisia yrityksen erityisestä vastuusta tulevia sukupolvia ja ympäristöä kohtaan ja toimimme sen mukaisesti.

Monien vuosien ajan olemme valmistaneet tecXL-tuotemerkillä varustettuja IT-laitteita ilmastopositiivisiksi. Tarkastamme ja validoimme mahdollisuuksemme minimoida hiilidioksidipäästöt ja jatkuvasti optimoida tuotteitamme ja toimintaamme.

Toimiminen kestävällä, resurssi- ja ympäristöystävällisellä tavalla alkaa pienimmistä vaiheista. Osana BAUM-verkostoa haluamme tukea muita yrityksiä ja parantaa kestävää liiketoimintaamme entisestään.

Michael Bleicher
bb-net-toimitusjohtaja

Siirry alkuun